środa, 15 czerwiec 2022 07:41

Szkoła Dialogu 2021

„Szkoła Dialogu” to program edukacyjny, którego celem jest zapoznanie uczniów z historią Żydów w Polsce oraz ich wkładem w społeczny, kulturalny i ekonomiczny rozwój naszego kraju. Uczestnicy poznają rolę, jaką Żydzi odgrywali w ich miastach, lokalną historię, która bardzo często nie jest im znana. „Szkoła Dialogu” wspiera uczniów w odkrywaniu osobistych losów dawnych członków ich społeczności lokalnej. Dzięki temu powstała ogromna baza materiałów - przewodników po swoich miejscowościach. Przewodników po Polsce wielokulturowej, wielowyznaniowej, wieloetnicznej i tolerancyjnej, jakim zawsze był nasz kraj. Uczestnicy projektu przywracając pamięć o ludziach, którzy przez wiele pokoleń byli naszymi sąsiadami, borykali się z podobnymi problemami życia codziennego, przeżywali te same radości – stają się kustoszami pamięci o tych ludziach. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ignacego Antoniego Zboińskiego w Kikole kolejny rok kontynuują prace projektowe, które poszerzają ich wiedzę i bazę materiałową o naszej lokalnej historii. Przez 23 lata efekty prac zespołów uczniowskich prezentowane były podczas uroczystej Gali Szkoły Dialogu w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie, organizowanej przez fundację Forum Dialogu. Tegoroczna 24. Gala z uwagi na panującą w kraju sytuację epidemiczną została kolejny raz przeniesiona do Internetu. Kolejny raz nasze działania zostały dostrzeżone i docenione.
Działania podjęte w ostatnich latach:
- zajęcia poszerzające wiedzę uczniów na temat historii, kultury społeczności żydowskiej,
- poszukiwania informacji dotyczących dawnych mieszkańców Kikoła,
- zajęcia na podstawie scenariuszy lekcji przygotowanych przez Forum Dialogu,
- udział w webinariach, szkoleniach, spotkaniach online i konferencjach organizowanych przez Forum Dialogu, Muzeum Żydów Polskich, Instytut Jad Waszem, Muzeum Żydowskie Galicja, Żydowski Instytut Historyczny oraz Muzeum Polaków Ratujących Żydów,
- udział w konkursie organizowanym przez Uniwersytet Chapmana Annual Holocaust Art & Writing Contest.
Kikół znalazł się w gronie miejscowości, które zrealizowały i kontynuują społeczny projekt upamiętniający byłych mieszkańców pochodzenia żydowskiego, przybliżając jednocześnie zawiłe dzieje historii i relacji polsko – żydowskich w ujęciu lokalnym. Kolejny raz nasza szkoła otrzymała tytuł: „Szkoła Dialogu 2021”, podziękowania oraz książki o tematyce historycznej, które pomogą kolejnym pokoleniom uczniów w zgłębianiu wiedzy na temat naszych przedwojennych sąsiadów. Będziemy kultywować o nich pamięć.
„Pamięć jest skarbnicą i strażnikiem wszystkich rzeczy”. Cyceron

Agnieszka Kwidzyńska, Ireneusz Bednorz

Wójt Gminy Kikół zaprasza, mieszkańców miejscowości Bielica, Lubinek, Boguchwała, Buchowo Kikolskie, Kołat, Korzyczewo, Nowopole, Rybniki, Kołatek i Ksawery Ciełuchowskie, do udziału w KONSULTACJACH.
Poniżej Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji oraz formularze konsultacyjne, które dostępne są również u sołtysów oraz w Urzędzie Gminy Kikół w pok. nr 5.

poniedziałek, 13 czerwiec 2022 10:31

XXXVIII Sesja Rady Gminy Kikół

KLAUZULA INFORMACYJNA NAGRYWANIA SESJI (Link)

O godzinie 13.00 17 czerwca 2022 r. (piątek) na stronie Gminy Kikół www.kikol.pl dostępna będzie transmisja na żywo z XXXVIII Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023.

Transmisja z XXXVIII Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023 (tutaj!)

https://portal.posiedzenia.pl/kikol

Porządek obrad:

1. Otwarcie XXXVIII sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.
6. Przedstawienie raportu o stanie gminy za rok 2021.
7. Debata nad raportem.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kikół wotum zaufania.
9. Przedstawienie przez Wójta sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy.
10. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kikół sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kikół za 2021 rok.
12. Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kikół za 2021 rok.
13. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kikół w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2021 rok.
14. Otwarcie dyskusji w sprawie wykonania budżetu za 2021 rok.
15. Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kikół za 2021 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kikół za rok 2021.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2022.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2022 – 2035.
19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kikół”.
20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kikół”.
21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kikół”.
22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kikół”.
23. Wolne wnioski i informacje.
24. Zakończenie.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg gmina Kikół otrzymała dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej Wolęcin – Chlebowo. Prace już trwają.

Stan dróg jest najpoważniejszym problemem, z jakim zmagają się samorządy gminne. Ich jakością interesuje się każdy mieszkaniec. Wszędzie są takie odcinki, które ciężko pokonać jesienią i wiosną. Nawet w tym roku, kiedy praktycznie nie było śniegu, niektóre drogi zamieniały się w grzęzawiska. Przebudowa dróg należy do bardzo kosztownych inwestycji i samorządy nie są w stanie poradzić sobie bez wsparcia z budżetu państwa. Na ten cel otrzymują dofinansowanie m.in. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg czy Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

W gminie Kikół trwa przebudowa drogi gminnej Wolęcin–Chlebowo. Samorząd otrzymał tu dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wsparcie wyniesie 60 proc. kosztów kwalifikowanych. Łącznie to 838 995 zł. W ten sposób powstanie bardzo wygodne połączenie z drogą wojewódzką nr 557 Rypin-Lipno.

Prace zostały podzielone na dwa etapy. Pierwszy to przebudowa 900 metrów drogi, a drugi – 893. Wykonawcą tej inwestycji jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lipnie.

- Bardzo zależało nam na przebudowie tej drogi, bo łączy się ona z drogą wojewódzką i będzie dużym udogodnieniem dla mieszkańców – mówi Józef Predenkiewicz, wójt gminy Kikół. – Powstanie pięciometrowa jezdnia i utwardzone pobocza, a także zjazdy do posesji. Prace idą zgodnie z planem. Wykonawca wykorzystał słoneczną pogodę i w piątek została wylana ostatnia warstwa asfaltu. Termin realizacji tego zadania został wyznaczony na 29 lipca br.

Z tego samego źródła zostanie dofinansowana przebudowa droga w Suminie. Tam będzie to odcinek o długości 995 m. Gmina Kikół na modernizację ulic i dróg wraz z niezbędną infrastrukturą otrzyma również dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. W ramach drugiej edycji tego programu przyznano jej wsparcie w wysokości 4 mln 750 tys. zł. – Pieniądze pozwolą nam zmodernizować te drogi i ulice, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza – kontynuuje wójt Józef Predenkiewicz. – W planach są drogi Kikół-Konotopie, Kikół-Jarczechowo, Niedźwiedź-Steklin i ulica Złota Górka w Kikole. Jeśli wystarczy środków, to jeszcze zmodernizujemy drogę w Woli. Ceny szybują w górę i dopiero po przetargach będziemy wiedzieć, na ile tych pieniędzy nam wystarczy.

źródło :https://lipno.naszemiasto.pl/

poniedziałek, 13 czerwiec 2022 08:05

XX Dobrzyński Plener Malarski

Szkoła Podstawowa w Zajeziorzu gościła uczestników XX Dobrzyńskiego Pleneru Malarskiego, którego gospodarzem było Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej. Plener trwał dwa dni, 3 i 4 czerwca 2022 r. Jego uczestnikami były zespoły ze szkół w Czernikowie, Karnkowie, Kikole, Mazowszu, Radzikach, Węgiersku, Woli i Zajeziorzu, łącznie 45 osób.
Plener rozpoczął się w Szkole Podstawowej w Mazowszu. Na początku uczniowie malowali otoczenie szkoły i zabytkowy kościół, a w drugiej części swoje umiejętności malarskie skupili na łące i jeziorze w Kijaszkowie.
Pierwszy dzień pleneru zakończył się w Szkole Podstawowej w Zajeziorzu. Po odpoczynku i relaksie w otoczeniu pięknej przyrody, odbyło się nocne spotkanie z dworkiem Duszyńskich, spacer nad jezioro i zajęcia w terenie. Na koniec dnia zorganizowano ognisko.
W sobotę od rana uczestnicy malowali jezioro w Moszczonnem, figurę przydrożną z 1848 roku oraz kamienno - ceglany budynek folwarczny z początku XX wieku.
Plenerowi towarzyszyła wystawa prac oraz obrazów lokalnych artystów. Była piękna pogoda, a uczestnikom pleneru, którzy poznali urokliwe zakątki naszej Małej Ojczyzny dopisywały humory.
Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Zajeziorzu serdecznie dziękuje Panu Józefowi Predenkiewiczowi - Wójtowi Gminy Kikół, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kikole, Radzie Rodziców, Panu Dariuszowi Chrobakowi oraz opiekunom za wszelką pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu tego niezwykłego wydarzenia.

Tekst Józef Myszkowski

Zdjęcia Dariusz Chrobak oraz Józef Myszkowski

Galeria

View the embedded image gallery online at:
https://www.kikol.pl/aktualnosci?start=100#sigProIdf7deb58723

poniedziałek, 13 czerwiec 2022 07:46

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Kikole

Wójt Gminy Kikół oraz Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP zapraszają na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Kikole

Wielkie brawa dla zawodników, którzy tak dzielnie walczyli o podium.
Dziękujemy 😊

 

Zespół Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie był organizatorem Powiatowego Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego pn. "Kobieto! puchu marny! ...". W konkursie brało udział dziesięcioro uczniów Szkoły Podstawowej w Zajeziorzu; Bartosz Sadowski, Bartosz Sobolewski i Julia Wołowska z klasy IV, Wojciech Bonowicz z klasy V, Szymon Madzierski, Zuzanna Szafrańska i Oliwier Wenderlich z klasy VI, Michał Dobrowolski z klasy VII oraz Julia Grabowska i Julia Sadowska z klasy VIII. Julia Sadowska i Bartosz Sadowski za swoje zdjęcia zostali wyróżnieni - Gratulujemy! Autor prezentacji - Józef Myszkowski

link do prezentacji --- https://www.youtube.com/

W Szkole Podstawowej w Zajeziorzu odbył się szkolny konkurs fotograficzny pn. Wiosna 2022 w obiektywie. W konkursie brało udział 24 uczniów z klas IV - VIII, którzy przekazali ponad 200 zdjęć. Nagrody i wyróżnienia autorom najciekawszych zdjęć ufundowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kikole. Autor prezentacji - Józef Myszkowski

link do prezentacji ---https://www.youtube.com/

piątek, 10 czerwiec 2022 08:36

Poranek muzyczny w kikolskim pałacu

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kikole postanowili ożywić minione dzieje i przybliżyć Mieszkańcom zasługi dawnych właścicieli Kikoła - Zboińskich. Wśród przedstawicieli tego znamienitego rodu znaleźli się wielcy patrioci, m.in. Ksawery oraz Jan Nepomucen - synowie patrona szkoły. Brali oni udział w obradach Sejmu Czteroletniego i mieli zasługi w uchwaleniu Konstytucji 3 Maja.
Dzięki życzliwości pani Grażyny Karkosik możliwe było odegranie przygotowanej inscenizacji w Sali Rycerskiej kikolskiego pałacu. Akcja przedstawienia rozgrywa się w roku 1827, podczas wizyty Fryderyka Chopina u Karola Zboińskiego. Występ przygotowali uczniowie pod kierunkiem polonistki - Renaty Kilanowskiej.
W przedstawieniu udział wzięli: Oliwia Kopczyńska (Joanna), Kacper Rumiński (Władek), Zofia Chmielewska (Prakseda), Julia Fabiszewska (Honorata), Klaudia Mikołajczyk (Eleonora), Zuzanna Opuszyńska (Antonina), Gabriela Pińska (Ksawera), Adrianna Sadowska (Aniela), Fabian Grębicki (Karol), Wojciech Żuchowski (Proboszcz), Igor Urbański (Chopin). Scenariusz, realizacja, kostiumy - Renata Kilanowska.

Link do filmu ---- https://www.youtube.com

Autor Józef Myszkowski