Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Zajeziorzu. Tę piękną uroczystość przygotowały z uczniami Panie Magdalena Majewska & Agnieszka Wiśniewska. Zdjęcia i prezentacja - Józef Myszkowski

prezentacja --------https://www.youtube.com/

czwartek, 14 październik 2021 07:31

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Nauczyciel, który potrafi wzbudzić wyższe uczucia dla jednego choćby dobrego czynu,

                                                             jednego dobrego wiersza – osiąga więcej aniżeli ten,

          który zapełnia naszą pamięć nieskończonymi rzędami przedmiotów naturalnych,

                                                                 sklasyfikowanych pod względem nazwy i kształtu”.
                                                                                                 – Johann Wolfgang von Goethe

 

 

                        Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

składamy  wszystkim pracownikom oświaty najserdeczniejsze życzenia.

Dziękujemy za trud podejmowanej na co dzień pracy,

życzymy aby Państwa aktywna i twórcza postawa znajdowała uznanie

w oczach uczniów i ich rodziców oraz była źródłem osobistej satysfakcji.

                                

                                                Przewodniczący                                       Wójt Gminy Kikół                 

                                              Rady Gminy Kikół                                   Józef Predenkiewicz            

Jacek Sadowski                                     

czwartek, 14 październik 2021 07:19

Muzykoterapia dla seniorów i nie tylko

Muzykoterapia dla seniorów i nie tylko :)
Zapraszamy mieszkańców Gminy Kikół do udziału w muzykoterapii

wtorek, 12 październik 2021 14:57

Zapraszamy na koncert w Auli UMK

Szanowni mieszkańcy !
Zapraszamy na koncert w Auli UMK, który odbędzie się 11 listopada 2021 r. o godz. 17:00. Wyjazd ze Skwerku godz. 15:00, koszt 23 zł od osoby - ilość biletów ograniczona.
Informacje i zapisy/ wpłata w Bibliotece lub pod nr 📲 500 837 986

Zapraszamy na koncert w Auli UMK fot. OKGK

wtorek, 12 październik 2021 14:44

Audycje muzyczne dla najmłodszych

Jesienny nastrój, kocyk, herbatka i …. jazz!
Dźwięk saksofonu wprowadzi nas w tę magiczną i tajemniczą porę roku. W końcu polska złota jesień i blask saksofonu doskonale się komponują. Wykorzystajmy okazję na zapoznanie się ze stylem muzycznym wprost z tętniącego życiem Nowego Orleanu.
 
Ośrodek Kultury Gminy Kikół zaprasza uczniów klas I- III z terenu Gminy Kikół na Audycje muzyczne dla najmłodszych pt. "Jesień w barwie złota" w wykonaniu Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. 

 

fot. OKGK Audycje muzyczne dla najmłodszych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła przygotowania do wypłaty kolejnych w 2021 r. dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych dla emerytów i rencistów.

W listopadowych terminach płatności świadczeń emerytalno-rentowych, razem z emeryturą, rentą lub rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wypłaci uprawnionym świadczeniobiorcom tzw. „czternastą emeryturę”. W przypadku emerytur i rent wypłacanych kwartalnie kolejne dodatkowe świadczenie zostanie wypłacone w styczniowych terminach płatności 2022 r. 

 

Jak ubiegać się o kolejne w 2021 r. dodatkowe roczne świadczenie pieniężne?

„Czternastą emeryturę” Kasa wypłaci z urzędu. Nie trzeba w tej sprawie składać żadnych wniosków.

 

Komu przysługuje kolejne w 2021 r. dodatkowe roczne świadczenie pieniężne?

„Czternasta emerytura” przysługuje osobom, które w dniu 31 października 2021 r. mają prawo do jednego ze świadczeń:

  • emerytury rolniczej,
  • renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy,
  • renty rodzinnej,
  • okresowej emerytury rolniczej,
  • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. 

 

W jakiej wysokości zostanie wypłacone kolejne w 2021 r. dodatkowe roczne świadczenie pieniężne?

„Czternasta emerytura” przysługuje w wysokości:

  • 1.250,88 zł (tj. kwoty najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca 2021 r.), jeżeli wysokość przysługującej emerytury/renty nie przekracza kwoty 2.900 zł,
  • 1.250,88 zł pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości przysługującej emerytury/renty, a kwotą 2.900 zł, nie więcej niż o kwotę najniższej emerytury – jeżeli wysokość przysługującej emerytury/renty przekracza kwotę 2.900 zł. 

Osoby, których świadczenie emerytalno-rentowe będzie równe lub wyższe 4.150,88 zł, nie otrzymają „czternastej emerytury”.

Przy ustalaniu wysokości świadczenia uwzględnia się kwotę świadczenia brutto przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, a także przed dokonaniem zawieszenia części uzupełniającej w związku z niezaprzestaniem prowadzenia działalności rolniczej.

Poza podatkiem dochodowym i składką na powszechne ubezpieczenie zdrowotne z kwoty „czternastej emerytury” nie będą dokonywane żadne potrącenia i egzekucje. 

Przykład: 

Świadczeniobiorca ma prawo do emerytury rolniczej w kwocie 3.000 zł. W listopadowym terminie płatności (razem z emeryturą rolniczą) zostanie wypłacona „czternasta emerytura” w kwocie brutto 1.150,88 zł (3.000 zł – 2.900 zł = 100 zł; 1.250,88 zł – 100 zł = 1.150,88 zł).

 

Jaka jest wysokość kolejnego w 2021 r. dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla osób uprawnionych do renty rodzinnej?

Do renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba, przysługuje jedna „czternasta emerytura”, która zostanie wypłacona w wysokości proporcjonalnej do liczby osób uprawnionych do tej renty na dzień 31 października 2021 r. 

Przykład:

Renta rodzinna rolnicza jest wypłacana wdowie i 3 pełnoletnim dzieciom. W listopadowym terminie płatności zostanie wypłacone kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w kwocie 1.250,88 zł, tj. po 312,72 zł dla każdej uprawnionej osoby.

Jeżeli do renty rodzinnej jest uprawniona więcej niż jedna osoba i jedna z nich jest uprawniona do renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, „czternasta emerytura” z tytułu renty rodzinnej zostanie podzielona stosownie do liczby osób uprawnionych do renty rodzinnej, z wyłączeniem osoby uprawnionej do renty socjalnej/rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.  

Osobie wyłączonej z liczby osób uprawnionych do renty rodzinnej przysługuje kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne z tytułu przysługującego prawa do renty socjalnej/rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Przykład:

Do renty rodzinnej uprawnione są cztery osoby. Dwie osoby razem z rentą rodzinną pobierają rentę socjalną.

W listopadzie 2021 r. zostanie przyznane kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w łącznej kwocie 3.752,64 zł, tj. po 1.250,88 zł dla osób uprawnionych do renty socjalnej (2 x 1.250,88 zł = 2.501,76 zł) i 1.250,88 zł dla dwóch pozostałych osób (po 625,44 zł dla każdej z nich).

 

Skąd otrzyma kolejne w 2021 r. dodatkowe roczne świadczenie pieniężne osoba uprawniona do świadczeń z ZUS i z KRUS? 

Osobie, która ma prawo do kilku świadczeń, przysługuje tylko jedna „czternasta emerytura”, która zostanie wypłacona przez właściwy organ emerytalno-rentowy.

Osobom, którym KRUS wypłaca w zbiegu emerytury i renty rolnicze wraz ze świadczeniem przyznanym przez ZUS, „czternastą emeryturę” wypłaci Kasa.

Natomiast emerytom, którym KRUS wypłaca emeryturę rolniczą a ZUS emeryturę pracowniczą, „czternastą emeryturę” wypłaci Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Czy osoba uprawniona otrzyma decyzję dot. kolejnego w 2021 r. dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego? 

Do każdego uprawnionego emeryta i rencisty zostanie wysłana decyzja o przyznaniu kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. z 2021 r. poz. 432).

 

 

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

poniedziałek, 11 październik 2021 13:38

Inicjuj z FIO 3,0

Na prośbę Koła Gospodyń Wiejskich w Jarczechowie "Sami Swoi", przekazujemy informację:
„Koło Gospodyń Wiejskich w ramach grantu dla młodych organizacji ze Stowarzyszenia Kujawsko Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych "Tłok” w Toruniu skorzystało z dofinansowania i dokonało zakupu namioty wystawienniczego o powierzchni 3x6 m. Zakup w całości sfinansowany został w ramach projektu „Inicjuj z FIO 3,0 „finansowanego ze środków Programu Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030. W dniu 09.10.2021 Koło Gospodyń Wiejskich w Jarczechowie „Sami Swoi” dokonało prezentacji zakupionego sprzętu.”

Tekst i fot. Agnieszka Bocianowska

logo namiotu fot. Agnieszka Bocianowska

piątek, 08 październik 2021 10:41

Szczepienia Gmina Kikół

Szczepienia Gmina Kikół

Prezentacja zdjęć z uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2021/22 w Szkole Podstawowej w Zajeziorzu. Dekoracja sali i przygotowanie uroczystości - Magdalena Majewska i Agnieszka Wiśniewska.

link do prezentacji -------------------------- https://www.youtube.com

Autor prezentacji Józef Myszkowski

Podczas sesji Rady Gminy w Kikole zostały podpisane dwie umowy, na mocy których powiat lipnowski udzieli wsparcia finansowego gminie Kikół. Pierwszą z nich było dofinansowanie budowy stacji uzdatniania wody w Suminie. Na ten cel Rada Powiatu w Lipnie przyznała 170 tys. zł. Realizacja tej potężnej inwestycji już się rozpoczęła i jest na etapie opracowywania dokumentacji.

W tym przypadku gmina ubiegała się o dofinansowanie w ramach rządowego wsparcia dla miejscowości popegeerowskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W Suminie istniał duży PGR. Zostały po nim m.in. bloki mieszkalne, dworskie czworaki i zrujnowany dworek, położony w pięknym parku nad brzegiem jeziora. Za czasów PGRu było w nim przedszkole i ośrodek zdrowia.

- Chcieliśmy wykorzystać nadarzającą się okazję i złożyliśmy trzy wnioski o dofinansowanie bardzo potrzebnych inwestycji – mówi Józef Predenkiewicz, wójt gminy Kikół. – Ubiegaliśmy się nie tylko o wsparcie budowy stacji uzdatniania wody, ale też budowy drogi oraz oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną. Jednak żaden z naszych wniosków nie został pozytywnie rozpatrzony. Po raz kolejny nie dopisało nam szczęście, ale stację uzdatniania wody i tak budujemy. Dlatego pomoc ze strony powiatu lipnowskiego jest dla nas tak cenna. Zresztą to niejedyna pomoc, jaką od niego otrzymaliśmy.

W Suminie wiele lat temu powstały studnie głębinowe, z których w zasadzie nigdy nie korzystano. Gdy podczas suszy w gminie pojawiły się problemy z wodą, zrodził się pomysł, aby na bazie istniejących już odwiertów wybudować stację uzdatniania wody. Przeprowadzono badania geologiczne w Suminie i okazało się, że będzie to najlepsze ujęcie wody w gminie. Koszt jej budowy wyniesie 3 278 000 zł, ale rozwiąże problemy z zaopatrzeniem w wodę. Będzie miała taką moc, że wody nie zabraknie nawet w czasie suszy.

Ponadto podpisano umowę na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. To 98 tys. zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Będzie to dziewięcioosobowy bus.

- Koszt zakupu samochodu wyniesie około 150 tys. zł – kontynuuje wójt Józef Predenkiewicz. – Pozostała kwota będzie z naszego budżetu. Taki samochód jest nam bardzo potrzebny, a łatwiej wygospodarować 40 proc. jego wartości niż zapłacić całą kwotę.

tekst M.Chojnicka

źródło https://lipno.naszemiasto.pl