Fundusze Unijne

Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych Usługi transportu door-to-door na terenie Gminy Kikół

Fundusze unijne fot. GOPS Kikół
 

 

Gmina Kikół realizowała zadanie pn:
"Rozbudowa wraz z adaptacją części budynku Szkoły Podstawowej w Kikole na oddział przedszkolny"

Pobierz: ulotka.docx