piątek, 12 kwiecień 2024 09:12

Informacja - utrudnienia - roboty drogowe

Informacja - utrudnienia - roboty drogowe.

10 kwietnia 2024 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Kikół podpisano umowę na I etap inwestycji „Przebudowa części budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kikole, na potrzeby realizacji programu „Maluch +”.
Gminę Kikół reprezentował Burmistrz Józef Predenkiewicz przy kontrasygnacie Skarbnik Wioletty Frej. Wykonawcą jest firma Adero Polska Sp. z o.o. z Warszawy. Koszt robót budowlanych to 489 417,00 zł. Podczas podpisywania umowy obecni byli Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Pani Ewa Żuchowska, Wicedyrektor Pani Ilona Romanowska, Kierownik budowy Pan Tomasz Wierzbicki, Inspektor nadzoru Pan Dariusz Kapuściński oraz Kierownik Referatu Infrastruktury Pan Artur Redmerski. W czasie spotkania zostały omówione najważniejsze kwestie związane z przedmiotem inwestycji.
Celem przedmiotu umowy jest przebudowa istniejącego budynku Zespołu – Szkolno Przedszkolnego na Klub Malucha. Zakres obejmuje następujące branże: budowlaną, sanitarną, elektryczną oraz wyposażenie klubu malucha, demontaż - montaż oraz wyposażenie placu zabaw.
Gmina Kikół pozyskała dofinansowanie w kwocie 712 240,00 zł z projektu współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn.: Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat ( żłobki, klub malucha) w ramach MALUCH + 2022 – 2029. Wkład własny Gminy wyniesie 96 770,02 zł, a łączna wartość zadania to w sumie 814 010,02 zł.
Dzięki dofinansowaniu utworzonych zostanie dwadzieścia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.
Tekst/Foto Urząd Miasta i Gminy Kikół

Podziękowanie Burmistrza Kikoła za oddane głosy w wyborach samorządowych

W załączniku poniżej TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW UPRAWNIONYCH DO ŚWIADCZEŃ KRUS

Szanowni Państwo,

 w związku z akcją szczepień lisów przeciwko wściekliźnie na wniosek wojewodów do użytkowników sieci telefonii komórkowych na terenie woj. lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego i części kujawsko-pomorskiego (9 powiatów) wysłano ALERT RCB o treści: „Uwaga! W dn. 4-17.04 z samolotów będzie zrzucana szczepionka dla lisów przeciw wściekliźnie. Nie dotykaj kapsułki i nie dopuszczaj do niej zwierząt domowych!”.

Dyżurny Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Krajowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

 

Program wycieczki
8.00 – wyjazd PKS Kikół ul. Rypińska
9.00 – wizyta w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni, wraz z recitalem fortepianowym, zwiedzaniem dworku i degustacją kawy żołędziowej, takiej jaką pijał sam Fryderyk. Następnie podążymy drogami Ziemi Dobrzyńskiej odwiedzając:
* Sokołowo, gdzie Fryderyk odwiedzał swojego przyjaciela Jasia Białobłockiego.
* Ugoszczu, gdzie spacerując zwiedzimy zabytkowy park.
* kolejno pojawimy się w Rypinie, gdzie czekać na nas
będzie wystawa prezentująca miejsca i rodziny, jakie
odwiedził Fryderyk Chopin podczas swojego pobytu
na Ziemi Dobrzyńskiej.
* na zakończeniu w Gulbinach zorganizujemy piknik
wraz z ogniskiem.

W kwietniowych terminach płatności świadczeń emerytalno-rentowych, razem z emeryturą, rentą lub rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wzorem lat ubiegłych, wypłaci uprawnionym świadczeniobiorcom dodatkowe roczne świadczenie pieniężne tzw. „trzynastą emeryturę”.

„Trzynasta emerytura” przysługuje wszystkim uprawnionym emerytom i rencistom w takiej samej wysokości (bez względu na wysokość pobieranego świadczenia), tj. w wysokości najniższej emerytury, która od 1 marca 2024 r. wynosi 1.780,96 zł brutto. Świadczenie to podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i jest od niego odprowadzana składka na powszechne ubezpieczenie zdrowotne.
Poza zaliczką na podatek dochodowy oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne z dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będą dokonywane żadne potrącenia i egzekucje.

„Trzynasta emerytura” zostanie wypłacona z urzędu, czyli bez konieczności składania wniosku o to świadczenie.

Świadczenie to przysługuje osobom, które na dzień 31 marca 2024 r. mają prawo do rolniczej emerytury lub renty, okresowej emerytury rolniczej bądź rodzicielskiego świadczenia
uzupełniającego.
Osobie, która ma prawo do kilku świadczeń, przysługuje tylko jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, które zostanie wypłacone przez właściwy organ emerytalno-rentowy.

Emerytom, którym KRUS wypłaca emeryturę rolniczą, a ZUS inne świadczenie emerytalno-rentowe, dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłaci ZUS. Natomiast osobom, którym KRUS wypłaca w zbiegu emerytury i renty rolnicze wraz ze świadczeniem przyznanym przez ZUS, dodatkowe świadczenie pieniężne wypłaci KRUS.
Do renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba, przysługuje jedno dodatkowe świadczenie pieniężne w wysokości proporcjonalnej do liczby osób uprawnionych do renty na dzień 31 marca 2024 r., z wyłączeniem osób uprawnionych jednocześnie do renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.
Do każdego uprawnionego emeryta i rencisty zostanie wysłana decyzja o przyznaniu dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego. Razem z tą decyzją zostanie przekazana decyzja o podwyższeniu świadczeń od 1 marca 2024 r. (czyli tzw. decyzja waloryzacyjna).

Podstawa prawna
Ustawa z 09 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2575 ze zm.)
Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Wojewoda Kujawsko-Pomorski serdecznie zaprasza miłośników przyrody i fotografii do udziału w kolejnej edycji konkursu fotograficznego pn. „Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego”.

Do konkursu można zgłosić nie więcej niż 15 prac fotograficznych wykonanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Spośród zgłoszonych fotografii zostanie wyłonionych do 220 najciekawszych prac, które w najbardziej oryginalny i atrakcyjny sposób przedstawiać będą różnorodność i piękno przyrody i krajobrazu regionu naszego województwa.

Zwieńczeniem konkursu będzie przyznanie cennych nagród rzeczowych oraz umieszczenie zwycięskich fotografii i nazwisk laureatów w publikacjach Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, m.in. w albumie.

Uczestnicy konkursu powinni spełnić następujące warunki:

- ukończenie 16 roku życia i posiadanie adresu zamieszkania na terenie RP,

- wykonanie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 15 fotografii w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, formacie jpeg/jpg, wielkości nie przekraczającej 20 MB, o krótszym boku powyżej 1000 pikseli,

- zapoznanie się z Regulaminem,

- przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz fotografii w pełnym rozmiarze przy pomocy serwisu do przesyłania dużych plików (np. WeTransfer lub Fromsmash) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Na zgłoszenia czekamy do dnia 2 maja 2024 r.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 523497587 lub 604060204

lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy w załącznikach. 

Materiały

Formularz zgłoszeniowy konkursu
FORMULARZ​_ZGŁOSZENIOWY​_konkurs​_Przyroda​_województwa​_kujawsko-pomorskiego​_2024.doc 0.04MB
Regulamin Konkursu Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego 2024
Regulamin​_Konkursu​_Przyroda​_województwa​_kujawsko-pomorskiego​_2024.pdf 0.50MB

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/przyroda-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego--konkurs-fotograficzny-wojewody--edycja-2024

Kto zechce odkryć dla siebie urodę Kujaw i Pomorza, nie pożałuje. Jest tu wszystko, czego można zapragnąć – potężne lasy, urokliwe jeziora, czyste rzeki, renomowane uzdrowiska, tradycyjna wieś i warte obejrzenia historyczne zabytki. To wręcz wymarzone miejsce do podreperowania zdrowia, zbierania grzybów, polowania, wędkowania, sportów wodnych i konnych przejażdżek. Cenne tym bardziej, że można u nas „dotknąć gotyku” i zobaczyć miejsce, w którym urodził się wielki europejski astronom, torunianin Mikołaj Kopernik. I przekonać się, jak żyli tu ludzie siedemset lat przed naszą erą. A wyjeżdżając, zabrać do domu – razem z dobrymi wspomnieniami – toruński piernik, lub słoik śliwkowych powideł z Doliny Dolnej Wisły.Kujawsko-Pomorskie to unikatowy region w Polsce, o którym można powiedzieć, że daje podwójną przyjemność zwiedzania. Jak sama jego nazwa wskazuje mieści dwa w jednym. W wyniku reformy administracyjnej z 1999 r. połączono dwie skrajnie różne krainy historyczno – geograficzne, położone po dwóch brzegach Wisły… Odtąd wszystko tutaj stało się podwójne – począwszy od nazwy województwa, poprzez jego stolice, aż do zabytków kultury i atrakcji przyrodniczych. Najważniejsze w regionie miasta to Bydgoszcz i Toruń. Usytuowane niedaleko siebie, są doskonale połączone szybkimi drogami, koleją, a nawet szlakiem wodnym. Razem tworzą tzw. dwumiasto, czyli podwójną stolicę województwa.

link do prezentacji https://kujawskopomorskie.polskamultimedialna.pl/pl/kujawsko-pomorskie/#

OPIS GMINY KIKÓŁ STRONA 19