środa, 11 październik 2023 09:32

Akcja " Wody To Nie Śmietnik"

Członkowie  Stowarzyszenia Historyczno - Eksploracyjnego Przedmoście, w ramach akcji " Wody To Nie Śmietnik", przy wsparciu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Wójta Gminy Kikół Pana Józefa Predenkiewicz, Stowarzyszenia Kultury i Rekreacji " Syrenka" Kikół, ekipy zaprzyjaźnionych nurków, posprzątali teren przyległy do jeziora w Kikole. Niestety z uwagi na silny wiatr i wysoką falę nie mogliśmy zbytnio posprzątać rejonu plaż, gdzie kąpią się korzystający z tej formy wypoczynku. Jednakże zebraliśmy kilkanaście worków różnego rodzaju śmieci w postaci butelek, folii, opon, opakowań PCV z rejonu bezpośrednio przyległego do lini brzegowej jeziora. To dopiero pierwsza nasza taka akcja i nie ostatnia. Jeszcze raz podziękowania dla Wód Polskich za ufundowanie worków na śmieci i materiałów dydaktycznych, Pana Wójta za udział, odbiór zebranych śmieci i ufundowany pyszny obiad dla wszystkich, Stowarzyszeniu Syrenka Kikół za ciepłe napoje, naszym nurkom za kawał dobrej roboty, aplikującym 😉 do naszego stowarzyszenia Markowi Kozubowskiemu, Grzesiowi Cyrankowskiemu i Sławkowi Wołyńskiemu, lokalnej prasie i telewizji w osobach Pani Małgorzaty Chojnackiej Gazeta Pomorska i Pana Michała Lewandowskiego TVK SM Lipno no i całej ekipie Stowarzyszenie Historyczno - Eksploracyjne Przedmoście biorącej udział w sprzątaniu.

źródło https://www.facebook.com/people/Stowarzyszenie-Historyczno-Eksploracyjne-Przedmo%C5%9Bcie/100064845276188/

środa, 11 październik 2023 06:45

Promesy dla Gminy Kikół

W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Edycja II - Gmina Kikół otrzymała promesę w wysokości 399 840 zł na zadanie związane z „Renowacją polichromii sklepienia kościoła pw. św. Anny w Trutowie”.

W ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Edycja VI-PGR Polski Ład - Gmina Kikół otrzymała promesę w wysokości 2 500 000 zł na zadanie związane z "Budową oczyszczalni ścieków i kanalizacji w miejscowości Sumin PGR".
wtorek, 10 październik 2023 13:15

LVI Sesja Rady Gminy Kikół

KLAUZULA INFORMACYJNA NAGRYWANIA SESJI (Link)

O godzinie 14.00 12 października 2023 r. (czwartek) na stronie Gminy Kikół www.kikol.pl dostępna będzie transmisja na żywo z LVI Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023.

Transmisja z LVI Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023 (tutaj!)

https://portal.posiedzenia.pl/kikol

1. Otwarcie LVI sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2023 – 2036.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie.

wtorek, 03 październik 2023 07:03

" Wody To Nie Śmietnik "

Pod tym przesłaniem w dniu 7 października br. , członkowie naszego stowarzyszenia wraz z grupą zaprzyjaźnionych płetwonurków, po uzyskaniu stosownych zezwoleń przy wsparciu i patronacie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zamierzamy posprzątać linię brzegową kikolskiego jeziora. Czemu te jezioro? Ponieważ już kilka razy prowadziliśmy poszukiwania w powiecie lipnowskim, zawsze spotykaliśmy się z ciepłym przyjęciem. Więc czas się chociaż w takim skromnym przedsięwzięciu odwdzięczyć. Wielkie podziękowania dla Wójta Gminy Kikół Pana Józefa Predenkiewicz za bezpłatne podstawienie kontenera na zebrane śmieci. Chętnych do pomocy zapraszamy.

Źródło https://www.facebook.com/people/Stowarzyszenie-Historyczno-Eksploracyjne-Przedmo%C5%9Bcie/100064845276188/

Dziękujemy za super inicjatywę

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu "Programu współpracy organów Gminy Kikół z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024".

 

Opis konsultacji:

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz uchwały Nr XLII/277/2010 Rady Gminy Kikół z dnia                          29 października 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia                               24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego nr 213, poz. 2978)

Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Kikół na temat projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 r.

 

 Kto może wziąć udział:

 

Do udziału w konsultacjach społecznych uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) mające swoją siedzibę na terenie Gminy Kikół lub prowadzące działalność na terenie Gminy Kikół.

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:

Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu należy zgłaszać w terminie od  28 września  do 20  października 2023 r. za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Kikół pok. nr 10, Pl. Kościuszki 7,87-620 Kikół,

 

 Wzór formularza konsultacji stanowi załącznik do ogłoszenia.

W niedziele 24 września br. na terenie ścieżki edukacyjnej przy jeziorze kikolskim odbyło się Święto Pieczonego Ziemniaka zorganizowane przez Ośrodek Kultury Gminy Kikół przy współpracy z Urzędem Gminy w Kikole, Stowarzyszeniem Kultury i Rekreacji SYRENKA w Kikole, Stowarzyszeniem KIKOLANKI, LZS oraz GBP w Kikole.
Podczas spotkania uczestnicy poznali historię ziemniaka i wiele ciekawostek na temat tego popularnego obecnie warzywa. Dowiedzieli się, skąd pochodzi i jak trafił do Polski. Gdy ziemniaki piekły się w ognisku, dzieci oraz dorośli brali udział w konkursach z udziałem ziemniaków.
Jednym z nich było szukanie wcześniej ukrytych ziemniaków w piasku, obieranie ziemniaków na czas, mierzenie najdłuższej obierki, zgadywanki, skakanie w workach. Mieliśmy również Konkurs plastyczny dla dzieci na ludka z ziemniaka. Po ogromnej dawce pozytywnych emocji wszyscy wzięli udział w pieczeniu kiełbasek i degustacji pieczonych ziemniaków. Na uczestników czekała również pyszna degustacja potraw z ziemniaków i dyni przygotowanych przez Panie ze Stowarzyszenia KIKOLANKI.
Składamy serdeczne podziewania dla naszych darczyńców, Państwu Marzenie i Andrzejowi Spytek, Panu Dariuszowi Piotrkiewiczowi, Panu Grzegorzowi Gurtowskiemu, Pani Ewie Kukielskiej oraz Panu Andrzejowi Chmielewskiemu, za podarowane nam warzywa, dzięki którym zostały przygotowane wszystkie potrawy.
Wspólne zabawy były świetną okazją do integracji społeczności gminy Kikół i nie tylko.

link do galerii https://www.facebook.com/photo/?fbid=695686395925347&set=pcb.695701862590467

Kujawy-pomorze.info to przede wszystkim:

Regionalny serwis informacyjny promujący gospodarkę i działania mające wpływ na jej rozwój.

  • Portal skupiający kompleksową informację o życiu gospodarczym, społecznym, kulturalnym regionu.
  • Opiniotwórczy portal, publikujący poważne, jakościowe materiały.
  • Baza informacji o dostępnych instrumentach wsparcia dla przedsiębiorców oraz o instytucjach wspierających rozwój przedsiębiorczości w regionie.
  • Platforma dyskusji i wymiany opinii, dotyczących kujawsko-pomorskiej gospodarki, jej potencjału, wpływu na rozwój regionu, tendencji rozwojowych i perspektyw.

 

Zapraszamy Państwa na stronę portalu kujawy-pomorze.info.

Zachęcamy również do polubienia konta kujawy-pomorze.info na Facebooku, dzięki czemu będziecie Państwo na bieżąco z wszystkimi najważniejszymi informacjami z regionu.

czwartek, 21 wrzesień 2023 13:24

Nowa stawka odsetek za zwłokę

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 14 września 2023 r., od dnia 7 września 2023 r. obowiązuje nowa stawka odsetek za zwłokę w wysokości 15% kwoty zaległości w stosunku rocznym.

 

 Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

REDEBATA SPOŁECZNA

Organizowana przez Komendę Powiatową Policji w Lipnie

"BEZPIECZEŃSTWO NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO"

 


Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Program „Dzielnicowy bliżej nas”
Aplikacja „Moja Komenda”
Data : 28 września 2023r. ,godz. 16:00
Miejsce : Świetlica Wiejska w Kikole
ul. Targowa 1A

ZAPRASZAMY