czwartek, 20 październik 2022 18:38

Zgłaszanie w trybie pilnym chęci zakupu węgla

INFORMACJA

 

Mając na względzie obecną sytuację na rynku paliw Gmina Kikół, informuje o możliwości zakupu paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Do programu mogą przystąpić jedynie osoby, które otrzymały dodatek węglowy. Urząd Gminy Kikół prosi zainteresowanych mieszkańców o zgłaszanie w trybie pilnym chęci zakupu węgla.

- W Urzędzie Gminy Kikół, pokój nr 4

- Telefonicznie: 054 289 46 70

- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

CUKROWNIA CHEŁMŻA

ZAPRASZA ROLNIKÓW DO WSPÓŁPRACY

 

     NA 2023 ROK OFERUJEMY:

  1. Atrakcyjne warunki zapewniające konkurencyjność i rentowność produkcji buraków cukrowych
  2. Wysokiej jakości nawóz wapniowy
  3. Wysłodki prasowane i belowane
  4. Kredytowanie środków produkcji
  5. Szkolenia i profesjonalne doradztwo

 

Szczegóły  –  tel. 692 454 019

W Gminie Kikół w okresie od 01.09.2021r. do 31.08.2022 r. realizowany był projekt pn. „Zajęcia Logopedyczne – szansą dla dzieci i nauczycieli” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2022. Wartość projektu opiewa na kwotę 100 250,00 zł. z czego 85 212,50 zł. stanowi dofinansowanie w ramach ww/ funduszu.
Głównym założeniem projektu, było utworzenie 25 osobowej grupy przedszkolaków. W ramach projektu, dzieci miały możliwość skorzystania z zajęć dodatkowych z zakresu logopedii i logorytmiki.W tym celu aby usprawnić pracę dzieci jak i nauczycieli zakupione zostało specjalistyczne oprogramowanie logopedyczne oraz sprzęt komputerowy.
Dzięki uczestnictwu w tym projekcie maluchy brały udział w dwóch wycieczkach do Torunia (do Teatru Baj Pomorski oraz Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy). Jeden z pedagogów podniósł swoje kwalifikacje zawodowe, wzbogacając je o kurs behawioralny.
 
 
tekst i zdjęcia : nadesłane

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam Państwa Sołtysów sołectw województwa kujawsko-pomorskiego do udziału
w konkursie na najlepsze upamiętnienie w 2022 r. Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada.

Ubiegłoroczna, pierwsza edycja konkursu przyniosła rozstrzygnięcie w postaci nagród dla 26 sołectw. Ufundowaliśmy dla nich wycieczki do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. W tym roku
na laureatów konkursu również czekają wycieczki do miejsc związanych z historią Polski.

Zachęcam sołectwa do współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi
i innymi lokalnymi podmiotami. Proszę o zapoznanie się z regulaminem naszego konkursu.
Na zgłoszenia czekamy do 22 listopada.

 

Z wyrazami szacunku

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

Mikołaj Bogdanowicz

Materiały

Regulamin Wojewódzkiego konkursu dla sołtysów 2022
2022​_r​_REGULAMIN​_WOJEWÓDZKIEGO​_KONKURSU​_dla​_sołtysów.docx 0.04MB

Źródło:  II edycja Konkursu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze upamiętnienie Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada - Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

W dniu 26 października br. w Świetlicy Wiejskiej

w Kikole w godz. od 10.00 do 12.00 będzie możliwość przyjęcia dawki przypominającej szczepionki przeciw COVID-19.

 

        Szczepienie skierowane jest tylko do osób pełnoletnich.

 

Wcześniejsze zapisy pod nr tel.

054 289-46-70 wew.45

 

Od 17 października do  15 listopada 2022 r. (ARiMR) będą przyjmować wnioski o przyznanie pomocy na wymianę azbestowych pokryć dachowych. Ważne, że takie dachy muszą się znajdować na budynkach służących do produkcji rolniczej. Maksymalna powierzchnia, do której rolnikom przysługuje wsparcie, wynosi 500 m2, a stawka pomocy to 40 zł/m2. Wymiana musi dotyczyć całego dachu.

Więcej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/arimr/wymiana-w-gospodarstwach-rolnych-pokryc-dachowych-wykonanych-z-materialow-zawierajacych-azbest

piątek, 14 październik 2022 09:23

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

czwartek, 13 październik 2022 07:04

Obchody 11 listopada w Gminie Kikół

Zapraszamy na uroczyste obchody 104. rocznicy odzyskania niepodległości.

środa, 12 październik 2022 12:42

IV KIKOLSKI BIEG DLA NIEPODLEGŁEJ

Regulamin
IV KIKOLSKIEGO BIEGU
DLA NIEPODLEGŁEJ
ORGANIZATOR


1. Organizatorem „IV KIKOLSKIEGO BIEGU DLA NIEPODLEGŁEJ”, zwanego dalej Biegiem, jest Ośrodek Kultury Gminy Kikół.
2. Dane teleadresowe organizatora: Ośrodek Kultury Gminy Kikół, Plac Kościuszki 7A, 87 – 620 Kikół, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.okgkikol.pl, tel.: 500 - 837 - 986.
3. Wszystkie informacje dotyczące biegu, trasa biegu oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej: www.okgkikol.pl , www.kikol.pl , www.facebok.com/okgkikol, www.facebook.com/gminakikol
PARTNERZY
Gmina Kikół, Wójt Gminy Kikół oraz Prezes Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Toruniu
I. CEL
1. Upowszechnianie biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności fizycznej.
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
3. Uczczenie 104. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
4. Promocja Gminy Kikół.
II. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 11 listopada 2021 r. od godz. 16.15
2. Długość trasy: 1918 m.
3. START: wyznaczony punkt przy Urzędzie Gminy w Kikole .
4. Trasa przebiegać będzie ulicami Kikoła - Start na Skwerku Pl. Kościuszki – ul. Zboińskiego – skręt na ul. Nową – ul. Janusza z Kikoła – ul. Wschodnia – ul. Zboińskiego – ul. Nowa – ul. Kasztelańska – ul. Targowa – Pl. Kościuszki Skwerek (Meta).
III. LIMIT CZASU
1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący: 20 minut od strzału startera.
2. Bieg odbędzie się w dwóch turach
I – start godz. 16.15 – grupa od 9 do 14 roku życia
II – start godz. 16.35 – grupa od 15 roku życia
3. Zawodnicy, którzy po upływie wskazanego wyżej czasu nie dotrą do mety zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.
IV. PUNKTY KONTROLNE
1. Na trasie będą znajdować się dodatkowe punkty kontrolne. Ominięcie któregokolwiek będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika.
V. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA
1. W Biegu prawo startu mają:
Osoby od 9. roku życia po przedstawieniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego zezwalającej na udział w biegu.
2. Limit zawodników biorących udział w biegu jest ograniczony i wynosi 120 zawodników.
2. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna pod numerem 500 - 837 - 986 oraz wypełnienie Formularza Rejestracyjnego w biurze zawodów czynnym na godzinę przed startem Biegu. Wypełnienie Formularza jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu” podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego w namiocie organizatora Biegu otwartego na godzinę przed startem w dniu imprezy.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji handlowych i marketingowych od Organizatora, partnerów i sponsorów Biegu, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
5. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
6. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny,
strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, swojego wizerunku, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu oraz innych wydarzeń organizowanych przez Organizatora.
7. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, które będzie mieściło się w namiocie nad brzegiem jeziora w Kikole w dniu zawodów. Biuro będzie czynne na godzinę przed startem.
8. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiet startowy zawierający numer startowy do przyklejenia lub przypięcia na przedniej części koszulki.
9. Podstawą odbioru zestawu startowego z numerem jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
VI. KLASYFIKACJE
1. W biegach prowadzone będą następujące klasyfikacje:
a. Klasyfikacja wiekowa 9 – 14 lat, start godz. 16.15
b. Klasyfikacja wiekowa od 15 lat, start godz. 16.35
2. Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą od momentu sygnału startu do przekroczenia linii mety.
VII. NAGRODY
1. Każdy z uczestników biegu otrzyma pamiątkowy medal „IV Kikolskiego Biegu dla Niepodległej”.
2. Zwycięzcy klasyfikacji Biegu za zajęcie miejsc I-III otrzymają nagrody oraz dyplomy.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.
VIII. OPŁATY
Start (udział) w „IV KIKOLSKIM BIEGU DLA NIEPODLEGŁEJ” jest bezpłatny.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
2. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę biegu.
3. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.
4. Zawodnicy skracający trasę Biegu zostaną zdyskwalifikowani.
5. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są w biurze zawodów w ciągu 15 minut od zakończenia biegu.
6. Organizator dysponuje ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia (OC deliktowa i OC kontraktowa). Warunki odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia OC reguluje Ustawa Kodeks Cywilny. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, z tytułu choroby, w tym skutków choroby przewlekłej. Organizator nie odpowiada za nieszczęśliwe wypadki, odniesione obrażenia, poniesioną śmierć lub poniesienie jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
8. Decyzje lekarza lub ratownika medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
9. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem
w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
10. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu.
11. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
12. Zawodnik na mecie bez numeru startowego nie będzie sklasyfikowany.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej www.okgkikol.pl oraz www.kikol.pl.
14. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
X. INFORMACJA RODO
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. UE L 1191 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Kultury Gminy Kikół, Plac Kościuszki 7A, 87-620 Kikół,
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Ośrodku Kultury Gminy Kikół jest możliwy pod numerem tel. 500 – 837 - 986, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku ze złożonym formularzem dotyczącym udziału w IV Kikolskim Biegu dla Niepodległej na podstawie art. 6 ust. 1 lit c oraz w celu realizacji zadań publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit e ogólnego rozporządzeni a o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie:
- Ośrodek Kultury Gminy Kikół.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Posiadanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa.

Stowarzyszenie Emerytów Gminy Kikół działa od pięciu lat, kontynuując dzieło Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Na jego czele jako prezes stoi Mieczysław Sławkowski. Stowarzyszenie zrzesza 88 osób, które chcą wyjść z domu i spędzać czas w gronie rówieśników. Organizowane są wyjazdy do teatru, na widowiska muzyczne do Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni, a także wycieczki, nawet za granicę. Emeryci byli już w Szwecji i na Litwie. Do tego dochodzą wypady na warsztaty nordic walking do Ciechocinka czy kurs języka migowego. Ta działalność jest możliwa dzięki wsparciu władz samorządowych wszystkich szczebli. W imprezie jubileuszowej wzięli udział starosta lipnowski Krzysztof Baranowski oraz Józef Predenkiewicz, wójt gminy Kikół. Złożyli oni emerytom jak najlepsze życzenia. Bawiono się przy muzyce na żywo.

galeria - https://lipno.naszemiasto.pl/byla-impreza-jubileuszowa-w-kikole-stowarzyszenie-emerytow/ga/c13-9035271/zd/76092511

zdjęcia i tekst Małgorzata Chojnicka

źródło https://lipno.naszemiasto.pl/byla-impreza-jubileuszowa-w-kikole-stowarzyszenie-emerytow/ar/c13-9035271