poniedziałek, 18 marzec 2024 13:06

Ostrzeżenia meteorologiczne Zjawisko: Oblodzenie

Ostrzeżenia meteorologiczne

Zjawisko: Oblodzenie

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiaty:  wszystkie powiaty.

Ważność: od godz. 19:00 dnia 18.03.2024 do godz. 09:00 dnia 19.03.2024

Przebieg: Prognozuje się lokalnie zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około

-2°C, temperatura minimalna przy gruncie około -4°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70 %

Uwagi: brak.

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 43.

W sali gimnastycznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kikole odbyło się spotkanie wielkanocne dla osób starszych i samotnych, zorganizowane przez Urząd Miasta i Gminy Kikół oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole.

Do stołów zasiedli razem z przedstawicielami władz samorządowych szczebla gminnego i powiatowego, szefami jednostek organizacyjnych, sołtysami, reprezentantami służb mundurowych.

Przygotowanie takiego spotkania, w którym wzięło udział pół tysiąca osób, wymagało zaangażowania wielu osób. Począwszy od przewiezienia stołów i krzeseł, udekorowaniu sali, a skończywszy na podawaniu do stołów.

Zebranym życzenia złożyli burmistrz Józef Predenkiewicz i starosta lipnowski Krzysztof Baranowski. Modlitwę poprowadził ojciec Jan z klasztoru Ojców Karmelitów w Oborach. Tradycji stało się zadość!

Była to okazja, by wspólnie spędzić czas i spotkać się z dawno niewidzianymi znajomymi. W takich wydarzeniach mieszkańcy chętnie biorą udział. Dla osób starszych to bardzo ważne wydarzenie.

Można też było obejrzeć prace podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy „Koniczynka” w Suminie.
 
tekst i zdjęcia Małgorzata Chojnicka
 
 
To było przyjemne popołudnie
Na zaproszenie Burmistrza Kikoła odpowiedzieli Sołtysi z terenu Gminy Kikół. Okazją do spotkania, podczas którego mogliśmy podziękować za dotychczasową pracę i społeczne zaangażowanie był Dzień Sołtysa, dzień kiedy możemy w sposób uroczysty podkreślić jakże ważną i potrzebną, szczególnie na terenach wiejskich funkcję.
Poza Panem Józefem Predenkiewiczem życzenia składali też obecni na spotkaniu radni Rady Miejskiej Kikoła z Przewodniczącym Jackiem Sadowskim na czele oraz pracownicy Urzędu Miasta i Gminy.
Dziękujemy i cieszymy się, że możemy z Państwem współpracować.
 

Ostrzeżenia meteorologiczne

Zjawisko: Oblodzenie

 

Stopień zagrożenia: 1

 

Obszar: powiaty: aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz,

grudziądzki, lipnowski, radziejowski, rypiński, świecki, Toruń, toruński, wąbrzeski, Włocławek

i włocławski.

 

Ważność: od godz. 19:00 dnia 17.03.2024 do godz. 09:00 dnia 18.03.2024

 

Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około-2°C, temperatura minimalna przy gruncie około -3°C.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

 

Uwagi: brak.

 

 

Zjawisko: przymrozki

 

Stopień zagrożenia: 1

 

Obszar: powiaty: wszystkie

 

Ważność: od godz. 22:00 dnia 17.03.2024 do godz. 08:00 dnia 20.03.2024

 

Przebieg: Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2°C, przy gruncie do -5°C.

Temperatura maksymalna w poniedziałek około 4°C, we wtorek około 7°C.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

 

Uwagi: brak.

 

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 42.

piątek, 15 marzec 2024 11:26

PSZOK w Lubinie zwiększy swoje zaplecze

Dnia 12.03.2024r. nastąpiło zwieńczenie starań Burmistrza Kikoła, Józefa Predenkiewicza, które zakończyło się podpisaniem aktu notarialnego w Bydgoszczy z przedstawicielem KOWR-u o nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Lubin. Krajowy Ośrodek Wsparcie Rolnictwa przekazał nieodpłatnie Gminie Kikół trzy działki o obszarze 0,33 ha, które zostaną w przyszłości przeznaczone na cele związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych w zakresie: wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tj. pod budowę zaplecza technicznego PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

W dniu 8 marca 2024 r. podpisana została Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka Etap I”, tym samym Gmina Kikół przystąpiła do projektu partnerskiego współfinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 Priorytetu FEKP.08 Fundusze Europejskie na Wsparcie
w Obszarze Rynku Pracy, Edukacji i Włączenia Społecznego, Działanie FEKP.08.24 Usługi Społeczne i Zdrowotne.

Partnerem wiodącym Projektu jest Województwo Kujawsko - Pomorskie w partnerstwie z 90 partnerami: Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Fundacją Ekspert-Kujawy a także samorządami gminnymi.

W ramach Projektu, w oparciu o dotychczasowe doświadczenia, zostanie stworzony system wsparcia dla niesamodzielnych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w postaci świadczenia usług społecznych, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka i telemedycyna.

Całkowita wartość projektu: 33 316 302,61 PLN

Kwota dofinansowania EFS: 31 650 487,47 PLN

czwartek, 14 marzec 2024 10:27

Bezpłatne badanie wzroku

Szanowni Państwo,
25 marca  będziemy mieli przyjemność przeprowadzać bezpłatne komputerowe badanie  wzroku dla Państwa mieszkańców na przy Urzędzie Gminy w Kikole.

poniedziałek, 11 marzec 2024 11:02

LXII Sesja Rady Miejskiej Kikół

KLAUZULA INFORMACYJNA NAGRYWANIA SESJI (Link)

O godzinie 13.00 13 marca 2024 r. (środa) na stronie Gminy Kikół www.kikol.pl dostępna będzie transmisja na żywo z LXII Sesji Rady Miejskiej Kikół kadencji 2018-2024.

Transmisja z LXII Sesji Rady Miejskiej Kikół kadencji 2018-2024 (tutaj!)

https://portal.posiedzenia.pl/kikol

1. Otwarcie LXII sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Sprawozdanie Burmistrza o pracach w okresie międzysesyjnym.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Suminie w roku budżetowym2023.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Kikół.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do samorządu wsi Hornówek.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Kikół miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Kikoła.
12. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
13. Zakończenie.

poniedziałek, 11 marzec 2024 07:05

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim sołtysom z terenu Gminy Kikół składamy wyrazy podziękowania za wkład pracy, zaangażowanie i aktywną postawę na rzecz wspólnoty lokalnej. Dużo zdrowia, optymizmu, pogody ducha,  satysfakcji z wykonywanej funkcji oraz realizacji pomysłów w działalności sołeckiej.

Podpisano umowę na oczyszczalnie ścieków.