W Lubinie w gm. Kikół z inicjatywy Jacka Sadowskiego, przewodniczącego Rady Gminy Kikół oraz miejscowej Rady Sołeckiej odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej na świetlicy wiejskiej. Widnieje na niej jedenaście nazwisk mieszkańców Lubina i Lubinka, którzy zostali zamordowani tuż po wybuchu drugiej wojny światowej. Było to dzieło ich niemieckich sąsiadów, należących do organizacji Selbstschutz. To właśnie ona jako pierwsza zaczęła na masową skalę mordować Polaków i Żydów. Te tragiczne wydarzenia określa się mianem zbrodni pomorskiej.
Uroczystość zgromadziła mieszkańców, druhów strażaków, nauczycieli. Przybyli przedstawiciele powiatowych i gminnych władz samorządowych, a modlitwę za pomordowanych poprowadził ojciec Mieczysław Jankowski, przeor klasztoru Ojców Karmelitów w Trutowie.

Tablicę odsłonili: Jolanta Kuczkowska, prawnuczka jednego z pomordowanych Jana Mokwińskiego, starosta lipnowski Krzysztof Baranowski oraz wójt Józef Predenkiewicz. Zanim to się stało, historię tych wydarzeń i sylwetki ofiar przybliżył Krzysztof Kuczkowski, nauczyciel i regionalista, który stara się ocalić od zapomnienia dzieje gminy Kikół.

- Upamiętniliśmy mieszkańców naszej gminy, których zamordowano za to, że byli Polakami – mówi Józef Predenkiewicz, wójt gminy Kikół. – Wyrok wydali na nich niemieccy sąsiedzi, którzy żyli obok nich przez długie lata. Właśnie do takich zbrodni prowadzi chora ideologia. Oby nigdy się to nie powtórzyło! Dziękuję wszystkim, dzięki którym ta tablica pamiątkowa zawisła na budynku świetlicy wiejskiej.

Terror Selbstschutzu

Powiat lipnowski od 1 kwietnia 1938 r. należał do województwa pomorskiego, które w 1939 roku zostało wcielone do III Rzeszy. Wówczas na tych ziemiach rozpoczął się straszliwy terror, który nie ominął nawet najmniejszych miejscowości. Jego inicjatorami byli folskdojcze, czyli osoby pochodzenia niemieckiego, zamieszkujące poza granicami Niemiec. Pojawili się oni tu na długo przed wybuchem wojny i żyli w polskiej społeczności. Praktycznie w każdej wsi było kilka niemieckich gospodarstw. Folksdojcze wskazywali Polaków, którzy mogli być „niebezpieczni”. Kierowali się przy tym często chciwością bądź żądzą zemsty. Zatrzymania wyglądały zawsze tak samo. Grupa folksdojczów przychodziła do domu, skąd wywlekała bezbronnego człowieka i katowała go na oczach rodziny. Bili kijami, łopatami, a potem pędzili grupę nieszczęśników do lipnowskiego więzienia. Stamtąd wywożono ich do lasu Karnkowskiego i tam rozstrzeliwano.

więcej na:

https://lipno.naszemiasto.pl/w-lubinie-w-gm-kikol-odslonili-tablice-upamietnili/ar/c1-9445291

Tekst i zdjęcia Małgorzata Chojnicka

poniedziałek, 11 wrzesień 2023 07:41

Ogłoszenie wynajem lokalu

Ogłoszenie wynajem lokalu

Od 1 stycznia 2024 roku Kikół odzyska prawa miejska. Co się zmieni dla mieszkańców gminy i już miasta Kikół? Wójt Józef Predenkiewicz zapewnia, że nie odczują różnicy.

Kikół prawa miejskie otrzymał 1 grudnia 1791 roku. Jednak miastem był do 1870 roku, po upadku powstania styczniowego car rosyjski odebrał miastu swoje prawa. Kikół podzielił los wielu miast z regionu.

- Pomysł, by przywrócić prawa miejskie, był już dawno, ale nie zawsze mieliśmy czas i środki – wyjaśnia Józef Predenkiewicz, wójt gminy Kikół. - Wreszcie po 155 latach Kikół odzyskuje swoje prawa, które wcześniej zostały mu zabrane przez cara rosyjskiego. W obliczu wojny na Ukrainie sądzę, że to dobra okazja. Dla mieszkańców Kikoła nic się nie zmieni. Będzie jedna rada i nie wójt, a burmistrz.

Zmiany mają zostać wprowadzone od 1 stycznia 2024 roku. Mieszkańcy Kikoła jednak nie odczują różnicy. Nie będą musieli zmieniać dowodów osobistych ani wprowadzać nowych adresów.

- Ci, którzy mają grunty kategorii C, będą mogli się na nich budować, to chyba jedyna zmiana. Dla Kikoła to jednak szansa na pozyskiwanie nowych środków dla miast oraz gmin miejsko-wiejskich – dodaje wójt Predenkiewicz.

Mieszkańcy jednak obawiają się podatków, które mogą wzrosnąć po odzyskaniu praw miejskich.

- Krążą takie nieprawdziwe informacje, że podatki wzrosną. Pewnie mieszkańcy wiedzą lub powinni wiedzieć, że ich wysokość ustala rada gminy– dodaje Małgorzata Baranowska.

Pani Agnieszka widzi w zmianach same plusy, dla niej to też prestiż mieszkać w mieście. - Cieszę się, że będę mieszkanką Kikoła miasta. Widzę same plusy i korzyści, które płyną z pozyskiwania nowych środków.

Od 1 stycznia 2024 roku miastem będą także Bobrowniki.

galeria https://lipno.naszemiasto.pl/kikol-od-1-stycznia-2024-roku-bedzie-miastem-co-sie-zmieni/ga/c1-9443047/zd/84514313

źródło :https://lipno.naszemiasto.pl/kikol-od-1-stycznia-2024-roku-bedzie-miastem-co-sie-zmieni/ar/c1-9443047

środa, 06 wrzesień 2023 07:01

Ku pamięci zamordowanym mieszkańcom Lubina

Uroczyste odsłonięcie tablicy przy OSP Lubin. Ku pamięci zamordowanym mieszkańcom Lubina 🕯️
Lubin, 1.09.2023 rok

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy związku z uchyleniem przepisów o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, przypomina producentom rolnym, że z dniem 4 maja br. został przywrócony obowiązek posiadania ważnych zaświadczeń o ukończeniu szkoleń w zakresie stosowania środków ochrony roślin oraz obowiązek badania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin. Stosowanie środków ochrony roślin związane jest z możliwością wystąpienia zagrożeń dla ludzi, zwierząt i środowiska.
Sprawność techniczna sprzętu weryfikowana jest podczas przeprowadzanych okresowo badań technicznych. Pierwsze badanie nowego sprzętu należy przeprowadzić nie później niż po upływie 5 lat od dnia jego nabycia, a kolejne badania - w przypadku opryskiwaczy polowych i sadowniczych, powinny być wykonane nie później niż co 3 lata. Kalibracji sprzętu dokonuje samodzielnie jego użytkownik. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina, że wszystkie osoby stosujące środki ochrony roślin w produkcji towarowej są zobligowane prawem do regularnego zdobywania wiedzy m.in. poprzez udział w szkoleniach w zakresie środków ochrony roślin. Uczestnicy szkoleń, poza aktualną wiedzą i wymianą poglądów, uzyskują również wymagane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin, które ważne jest przez 5 lat.
Należy zaznaczyć, że wojewódzkie inspektoraty w ramach posiadanych kompetencji realizują kontrole w zakresie spełnienia przez producentów rolnych wymagań, dotyczących posiadania aktualnego świadectwa ukończenia szkolenia, aktualnych badań sprawności technicznej opryskiwaczy oraz prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów ochrony roślin. Brak tych dokumentów podlega karze grzywny.

Od 1 stycznia 2024 r. kwota
świadczenia wychowawczego
500+ wzrośnie do 800 zł
Nie trzeba składać
dodatkowego wniosku
Kwota świadczenia zmieni się
automatycznie – świadczenie
w nowej wysokości będzie
wypłacane od stycznia 2024 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podniesie wysokość świadczenia z urzędu. Dlatego nie trzeba składać dodatkowego wniosku. Nastąpi to automatycznie i obejmie wszystkich, którzy według stanu na 1 stycznia 2024 r. mają prawo do świadczenia w okresie świadczeniowym, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

Po 1 stycznia 2024 r. osoby te otrzymają wypłaty w nowej wysokości. Zostaną o tym poinformowane na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

 

Informacje na temat nowej wysokości świadczenia wychowawczego zostały opublikowane na www.zus.pl (https://www.zus.pl/-/800-od-stycznia-2024-r.-bez-dodatkowych-wniosk%C3%B3w?redirect=%2F).

Zachęcamy do studiowania w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku. Działamy na terenie Włocławka, Grudziądza i Siemianowic Śląskich. Dla kandydatów na studia przygotowaliśmy szeroką ofertę studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich i podyplomowych.

Dokumenty na studia można składać osobiście w Biurze Rekrutacyjnym, mieszczącym się w budynku  Collegium Novum KSW przy ul. Okrzei 94A, pok. nr 6, tel. 660 714 884.

 

Na studia można zapisać się także online za pomocą formularza rekrutacyjnego lub poczty e-mail.
Dokumenty można dostarczyć także pocztą tradycyjną.

 

Więcej informacji: https://ksw.wloclawek.pl/.../rekrutacja-na-studia-w-roku.../

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku. Skorzystaj z oferty i zostań ekspertem w swojej branży, dzięki czemu zdobędziesz przewagę na rynku pracy.

 

Więcej informacji: Akademickie Centrum Kształcenia Podyplomowego, ul. Okrzei 94A, tel. 660 716 709.

 

https://ksw.wloclawek.pl/oferta.../studia-podyplomowe/

🇵🇱Pamiętamy 🇵🇱
Dziś 1 września 2023 r. przypada 84 rocznica wybuchu II wojny światowej.
Upamiętniając ten dzień Wójt Gminy Kikół Józef Predenkiewicz wraz z Sekretarzem Gminy Małgorzatą Baranowską i Skarbnikiem Gminy Wiolettą Frej, złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pod pomnikiem walczących w obronie wolności i niepodległości umiłowanej ojczyzny w Kikole oraz pod pomnikiem ofiar mordu hitlerowskiego w Suminie. W tym symbolicznym akcie pamięci oddali hołd bohaterom i ofiarom walk za niepodległą Polskę.

link do galerii

https://www.facebook.com/photo/?fbid=693092049519072&set=pcb.693094412852169

piątek, 01 wrzesień 2023 11:36

84.Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej

W dniu 1 września 1939 roku wojska niemieckie zaatakowały Polskę.

Składamy hołd wszystkim ofiarom wojny. Pamiętamy o tych, którzy walczyli w obronie naszych granic.

piątek, 01 wrzesień 2023 10:06

🥔Święto 🥔Pieczonego 🥔Ziemniaka 🥔

🥔Święto 🥔Pieczonego 🥔Ziemniaka 🥔
🥔🙂Mile widziane stroje z wizerunkiem ziemniaka 🙂🥔