wtorek, 03 październik 2023 07:03

" Wody To Nie Śmietnik "

Pod tym przesłaniem w dniu 7 października br. , członkowie naszego stowarzyszenia wraz z grupą zaprzyjaźnionych płetwonurków, po uzyskaniu stosownych zezwoleń przy wsparciu i patronacie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zamierzamy posprzątać linię brzegową kikolskiego jeziora. Czemu te jezioro? Ponieważ już kilka razy prowadziliśmy poszukiwania w powiecie lipnowskim, zawsze spotykaliśmy się z ciepłym przyjęciem. Więc czas się chociaż w takim skromnym przedsięwzięciu odwdzięczyć. Wielkie podziękowania dla Wójta Gminy Kikół Pana Józefa Predenkiewicz za bezpłatne podstawienie kontenera na zebrane śmieci. Chętnych do pomocy zapraszamy.

Źródło https://www.facebook.com/people/Stowarzyszenie-Historyczno-Eksploracyjne-Przedmo%C5%9Bcie/100064845276188/

Dziękujemy za super inicjatywę

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu "Programu współpracy organów Gminy Kikół z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024".

 

Opis konsultacji:

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz uchwały Nr XLII/277/2010 Rady Gminy Kikół z dnia                          29 października 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia                               24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego nr 213, poz. 2978)

Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Kikół na temat projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 r.

 

 Kto może wziąć udział:

 

Do udziału w konsultacjach społecznych uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) mające swoją siedzibę na terenie Gminy Kikół lub prowadzące działalność na terenie Gminy Kikół.

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:

Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu należy zgłaszać w terminie od  28 września  do 20  października 2023 r. za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Kikół pok. nr 10, Pl. Kościuszki 7,87-620 Kikół,

 

 Wzór formularza konsultacji stanowi załącznik do ogłoszenia.

W niedziele 24 września br. na terenie ścieżki edukacyjnej przy jeziorze kikolskim odbyło się Święto Pieczonego Ziemniaka zorganizowane przez Ośrodek Kultury Gminy Kikół przy współpracy z Urzędem Gminy w Kikole, Stowarzyszeniem Kultury i Rekreacji SYRENKA w Kikole, Stowarzyszeniem KIKOLANKI, LZS oraz GBP w Kikole.
Podczas spotkania uczestnicy poznali historię ziemniaka i wiele ciekawostek na temat tego popularnego obecnie warzywa. Dowiedzieli się, skąd pochodzi i jak trafił do Polski. Gdy ziemniaki piekły się w ognisku, dzieci oraz dorośli brali udział w konkursach z udziałem ziemniaków.
Jednym z nich było szukanie wcześniej ukrytych ziemniaków w piasku, obieranie ziemniaków na czas, mierzenie najdłuższej obierki, zgadywanki, skakanie w workach. Mieliśmy również Konkurs plastyczny dla dzieci na ludka z ziemniaka. Po ogromnej dawce pozytywnych emocji wszyscy wzięli udział w pieczeniu kiełbasek i degustacji pieczonych ziemniaków. Na uczestników czekała również pyszna degustacja potraw z ziemniaków i dyni przygotowanych przez Panie ze Stowarzyszenia KIKOLANKI.
Składamy serdeczne podziewania dla naszych darczyńców, Państwu Marzenie i Andrzejowi Spytek, Panu Dariuszowi Piotrkiewiczowi, Panu Grzegorzowi Gurtowskiemu, Pani Ewie Kukielskiej oraz Panu Andrzejowi Chmielewskiemu, za podarowane nam warzywa, dzięki którym zostały przygotowane wszystkie potrawy.
Wspólne zabawy były świetną okazją do integracji społeczności gminy Kikół i nie tylko.

link do galerii https://www.facebook.com/photo/?fbid=695686395925347&set=pcb.695701862590467

Kujawy-pomorze.info to przede wszystkim:

Regionalny serwis informacyjny promujący gospodarkę i działania mające wpływ na jej rozwój.

 • Portal skupiający kompleksową informację o życiu gospodarczym, społecznym, kulturalnym regionu.
 • Opiniotwórczy portal, publikujący poważne, jakościowe materiały.
 • Baza informacji o dostępnych instrumentach wsparcia dla przedsiębiorców oraz o instytucjach wspierających rozwój przedsiębiorczości w regionie.
 • Platforma dyskusji i wymiany opinii, dotyczących kujawsko-pomorskiej gospodarki, jej potencjału, wpływu na rozwój regionu, tendencji rozwojowych i perspektyw.

 

Zapraszamy Państwa na stronę portalu kujawy-pomorze.info.

Zachęcamy również do polubienia konta kujawy-pomorze.info na Facebooku, dzięki czemu będziecie Państwo na bieżąco z wszystkimi najważniejszymi informacjami z regionu.

czwartek, 21 wrzesień 2023 13:24

Nowa stawka odsetek za zwłokę

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 14 września 2023 r., od dnia 7 września 2023 r. obowiązuje nowa stawka odsetek za zwłokę w wysokości 15% kwoty zaległości w stosunku rocznym.

 

 Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

REDEBATA SPOŁECZNA

Organizowana przez Komendę Powiatową Policji w Lipnie

"BEZPIECZEŃSTWO NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO"

 


Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Program „Dzielnicowy bliżej nas”
Aplikacja „Moja Komenda”
Data : 28 września 2023r. ,godz. 16:00
Miejsce : Świetlica Wiejska w Kikole
ul. Targowa 1A

ZAPRASZAMY

środa, 20 wrzesień 2023 14:03

Jak założyć Profil Zaufany przez internet

W ostatnim czasie bardzo ułatwia nam życie. Pozwala na załatwienie wielu urzędowych spraw potrzebny jest również przy naszej aplikacji e-urząd i mIstytucja Urzędu Gminy w Kikole, znacznie skracając przy tym czas oczekiwania na wynik swoich działań.

Profil Zaufany – co to jest?

Profil Zaufany to pewnego rodzaju środek identyfikacji elektronicznej. Zawiera zestaw danych (imię, nazwisko, data urodzenia, numer PESEL), które jednoznacznie identyfikują swojego posiadacza. Dzięki temu łatwo potwierdzimy swoją tożsamość, co pozwoli nam m.in. na złożenie wniosków (np. w ZUSie, czy na CEIDG) sprawdzenie punktów karnych czy danych medycznych na IKP (Internetowe Konto Pacjenta).

Jak założyć Profil Zaufany?

Dziś skupimy się wyłącznie na możliwościach, jakie daje nam internet. Istnieją na to aż trzy ścieżki:

 • przez konto bankowe
 • kwalifikowany podpis elektroniczny
 • nowy dowód osobisty

Rejestracja przez konto bankowe

Zaczynamy od najłatwiejszej i najwygodniejszej opcji, czyli rejestrację przez konto bankowe. 

Wejdź na stronę https://pz.gov.pl/dt/registerByXidp, a następnie wybierz ikonę swojego banku:

 

Dalej – wystarczy zalogować się do swojego banku i postępować według przygotowanych instrukcji. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się także na stronach internetowych poszczególnych banków. W razie trudności możesz także skontaktować się bezpośrednio z infolinią swojego banku. Całość powinna zająć dosłownie kilka minut. To dlatego, że dane zostały już uwierzytelnione przy zakładaniu konta.

Jeśli Twojego banku nie ma na liście masz jeszcze dwie opcje.

Rejestracja i uwierzytelnienie w placówce lub przez kwalifikowany podpis elektroniczny

Możesz skorzystać także z kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Aby stało się to możliwe niezbędne będzie najpierw zainstalowanie oprogramowania PZ Singer właściwego do systemu, na którym pracujesz: Windows 32-bit 64-bit, Mac, Linux

Następnie zarejestruj się na stronie Profilu Zaufanego:

Po kliknięciu w “Zarejestruj się” zobaczysz 3 możliwości – wybierz “Formularz online”:

Po uzupełnieniu wymaganych danych (oznaczone czerwonymi gwiazdkami):

zatwierdź swoje działania klikając w przycisk “Zarejestruj się”

W następnym kroku wyświetli Ci się komunikat z prośbą o wpisanie kodu autoryzacyjnego, który zostanie wysłany smsem na wskazany przez Ciebie numer telefonu komórkowego. Po wykonaniu tej czynności otrzymasz komunikat informujący o pomyślnym założeniu Profilu Zaufanego. Aby można było wykorzystywać go do załatwiania spraw urzędowych konieczne będzie jeszcze jego potwierdzenie. Dostępne będą dwie opcje: “Wyświetl listę punktów potwierdzających” oraz “ Potwierdź wniosek certyfikatem kwalifikowanym". Osoby które nie mają certyfikatu kwalifikowanego mogą udać się z dowodem osobistym do punktów potwierdzających profil zaufany. W Powiecie Lipnowskim taką usługę świadczą 

URZĄD SKARBOWY W LIPNIE UL. STANISŁAWA STASZICA 4

LIPNO

oraz

ZUS Inspektorat w Lipnie ul. Mickiewicza 43 Lipno

 

Wybierając opcję drugą, czyli potwierdzenie certyfikatem kwalifikowanym. Należy otworzyć pobraną na początku aplikację PZ Signer i kliknąć w “Rozpocznij proces podpisu”. Następnie kliknij w “Przejdź do podpisu” (jest to krok 4 w aplikacji) 

Czekamy chwilę aż pojawi nam się opcja wyboru certyfikatu kwalifikowanego. Wybierz właściwy, a następnie kliknij w “Podpisz dokument”. Pojawi się nowe okno informujące o konieczności wpisania PINu.  Należy potwierdzić wykonanie wcześniejszych kroków w aplikacji PZ Signer. Wrócimy wówczas do przeglądarki, gdzie wystarczy już tylko kliknąć w “Potwierdź wykonanie kroków”… i gotowe.

Rejestracja przez nowy dowód osobisty

Jeśli posiadasz nowy dowód osobisty (z warstwą elektroniczną) możesz przy próbie potwierdzenia swojej tożsamości wybrać opcję ‘e-dowód’. System krok po kroku przeprowadzi Cię przez proces. Co ważne – opcja ta wymaga również posiadania czytnika NFC, który umożliwi połączenie Twojego dowodu z komputerem oraz specjalnego oprogramowania, który znajdziesz na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

W załączniku instrukcja jak w prosty sposób zainstalować aplikację minstytucja Urzędu Gminy w Kikole na naszym telefonie.

Informujemy, że w ramach programu „Cyfrowa Gmina ” Gmina Kikół uruchomiła portal mieszkańca e-instytucja Urzędu Gminy w Kikole (https://eurzad.kikol.pl/) Portal ten umożliwia załatwianie spraw urzędowych przez internet bez wychodzenia z domu, w tym m.in. sprawdzenie stanu swoich zobowiązań finansowych (np. opłat z tytułu podatku). Portal umożliwia również dokonanie wygodnej i bezpiecznej płatności internetowej za wybrane zobowiązania. Dzięki wprowadzonemu elektronicznemu obiegowi dokumentów oraz portalowi eurzad.kikol.pl można sprawić stan załatwianej sprawy w urzędzie.

Zachęcamy do logowania się do systemu profilem zaufanym lub mobywatelem adres usługi to (https://eurzad.kikol.pl/).

O systemie

Tworząc zarys Portal e-Urząd, najważniejsze dla nas było, aby był on intuicyjny w użytkowaniu. Obsługa przypomina korzystanie z poczty elektronicznej za pomocą przeglądarki internetowej. Kluczowym elementem tego systemu jest wykorzystanie Profilu Zaufanego. Profil Zaufany w postępowaniu administracyjnym zastępuje tradycyjny podpis odręczny. Dzięki temu można bezpiecznie podpisywać dokumenty elektroniczne w Internecie. Co ważne, rozwiązanie to jest bezpłatne dla mieszkańca. System pozwala załatwiać sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, szybko i w dogodnym dla siebie czasie.

Portal e-Urząd jest serwisem internetowym dostępnym przez stronę WWW, za pomocą którego mieszkaniec gminy między innymi otrzymuje dostęp do danych podatkowych i księgowych dotyczących jego osoby zgromadzonych w systemach informatycznych danego urzędu.

Najważniejsze korzyści z wdrożenia Portal e-Urząd:

 • Sprawy urzędowe możliwe do załatwienia w dogodnym czasie, 24 h na dobę/7 dni w tygodniu.
 • Nie ma potrzeby odwiedzania urzędu czy dzwonienia do jego pracowników, aby uzyskać informacje – większość danych można sprawdzić samodzielnie za pomocą Internetu.
 • Ograniczone drukowanie dokumentów. Podpis Profilem Zaufanym na dokumencie elektronicznym zastępuje odręczny podpis na dokumencie papierowym. Wdrożenie systemu oszczędza pieniądze i jednocześnie pozwala zadbać o ochronę naszego środowiska.
 • Wysyłanie pism, na przykład deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny, poprzez Portal e-Urząd dokonywane jest w pełni za pomocą Internetu.
 • Wypełniając wniosek, system uzupełni automatycznie dane osobowe, bez potrzeby ręcznego wypełniania swojego imienia, nazwiska, adresu czy numeru PESEL.
 • W przypadku składania korekty wniosku czy też kolejnego wniosku w tej samej sprawie będzie można wykorzystać z wcześniej wypełnionych formularzy i wpisać jedynie to, co się zmieniło.
 • System gwarantuje pełne bezpieczeństwo i poufność. Dzięki wykorzystaniu Profilu Zaufanego dostęp do konta jest chroniony przed dostępem osób nieuprawnionych.
 • Ekonomizacja czasu.

Do portalu jest również aplikacja mobilna mInstytucja dla Podatnika i Obywatela

Aplikacja mInstytucja to Mobilny Urząd w Twoim telefonie, działa wszędzie tam, gdzie tego potrzebujesz.

Jest to bezpłatna dla obywatela aplikacja mobilna na urządzenia mobilne typu smartfon oraz tablet z systemem operacyjnym Android/iOS. Głównym celem aplikacji mobilnej jest dostarczenie obywatelom i przedsiębiorcom bezpiecznego dostępu do danych z Rejestrów Publicznych, a także sprawnej komunikacji z instytucjami publicznymi. Autoryzacja odbywa się za pomocą Krajowego Węzła Tożsamości (Profil Zaufany, bankowość elektroniczna, e-dowód osobisty).

Aplikacja umożliwia:

 • pozyskanie informacji o zobowiązaniach podatkowych wobec Gminy oraz opłacenie ich;
 • otrzymywanie powiadomień o ważnych terminach i wydarzeniach; będziesz na bieżąco, z tym, co się dzieje w Twojej gminie, będziesz informowany o ważnych terminach, wydarzeniach organizowanych lokalnie;
 • konsultacje społeczne – współdecyduj, współdziałaj, zbieraj informacje, bierz udział w ankietach, udzielaj się na forum przyczyniaj się do rozwoju swojej okolicy; pomagaj w podejmowaniu decyzji dla dobra lokalnej społeczności;
 • tworzenie i wysyłanie dokumentów elektronicznych na skrytkę ePUAP Gminy (pismo ogólne, deklaracje i informacje podatkowe);
 • złożenie oświadczenia o otrzymywaniu korespondencji drogą elektroniczną – jasno, konkretnie, czytelnie.

Film opisujący aplikację

Strona 1 z 192