środa, 29 marzec 2023 08:47

Informacja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 marca 2023 r. (tj. piątek)
Urząd Gminy Kikół będzie nieczynny
w godz. od 09.15 do 13.00 z uwagi na pogrzeb pracownika.
Za utrudnienia przepraszamy.

 

Z wielkim bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp. Zbigniewa Ambroziaka

wieloletniego pracownika Urzędu Gminy w Kikole.

W naszej pamięci pozostanie jego wyjątkowe oddanie i zaangażowanie w sprawy społeczności lokalnej, a także wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka.

Łączymy się w modlitwie z najbliższą rodziną i wszystkimi, którzy przeżywają rozłąkę i cierpią po odejściu bliskiej osoby. Jest to wielka strata, która długo będzie napełniać smutkiem nasze serca. Łącząc się w żałobie składamy wyrazy głębokiego współczucia po stracie naszego kolegi i przyjaciela.


„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych – Zbyszku, na zawsze
pozostaniesz w naszej pamięci…”

 

Wójt Gminy Kikół
 Józef Predenkiewicz
wraz z pracownikami Urzędu Gminy w Kikole

 

wtorek, 28 marzec 2023 11:05

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

W dniu 03 kwietnia 2023r. o godz. 10.00 w Świetlicy Wiejskiej w Kikole

rozpocznie się jednodniowe szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym.(szkolenie chemizacyjne)

Powyższe szkolenie jest obowiązkowe wymagane między innymi;

 • przy korzystaniu z programów pomocowych UE,
 • terenach ONW,
 • zakupie środków ochrony roślin

Zaświadczenie jest ważne przez 5 lat od daty szkolenia.

Opłata wynosi 100 złotych a szkolenie zostanie przeprowadzone na podstawie zezwolenia Kujawsko — Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy.

CENTRUM KSZTAŁCENIA 1 ZARZĄDZANIA „ATUT”

87-800 Włocławek ul. Wieniecka 34 tel.(54) 236-14-40: 696-701-745

ZAPRASZAMY

Szkolenie zostało uzgodnione z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy

Zjawisko: przymrozki

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiaty: wszystkie powiaty (aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski, Włocławek, włocławski, żniński).

 

Czas obowiązywania: od godz. 21:00 dnia 27.03.2023 do godz. 10:00 dnia 29.03.2023 r.

Przebieg: Prognozowany jest spadek temperatury powietrza poniżej 0°C. Temperatura minimalna w nocy od -6°C do -4°C, przy gruncie od -9°C do -5°C. Temperatura maksymalna we wtorek od 0°C do 3°C.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Uwagi: brak

 

Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 41.

 

Zjawisko: oblodzenie

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiaty: wszystkie powiaty (aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski, Włocławek, włocławski, żniński).

 

Czas obowiązywania: od godz. 21:00 dnia 27.03.2023 do godz. 09:00 dnia 28.03.2023

Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -5°C do -3°C, temperatura minimalna przy gruncie około -6°C.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Uwagi: brak

 

Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 42.

czwartek, 23 marzec 2023 14:34

LI Sesja Rady Gminy Kikół

KLAUZULA INFORMACYJNA NAGRYWANIA SESJI (Link)

O godzinie 13.00 28 marca 2023 r. (wtorek) na stronie Gminy Kikół www.kikol.pl dostępna będzie transmisja na żywo z LI Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023.

Transmisja z LI Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023 (tutaj!)

https://portal.posiedzenia.pl/kikol

 1. Otwarcie LI sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Wybór sekretarza obrad.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Koniczynka” w Suminie.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Kikół.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zmianę rodzaju urzędowych nazw miejscowości oraz o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Kołat – Rybniki.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11.  Zakończenie.            

Marcowe audycje muzyczne w wykonaniu Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej odbyły się pod hasłem "Odgłosy wiosny". Najpiękniejsza poru roku znalazła swoje odzwierciedlenie w literaturze muzycznej. Aby dotrzeć do wyobraźni słuchacza kompozytorzy nie tylko naśladowali odgłosy przyrody, ale i czerpali tez z opisów literackich. Muzyka programowa i muzyka ilustracyjna, to dwa różne pojęcia, które czasami odnoszą się do tego samego utworu muzycznego - wypełniły nasze dzisiejsze spotkanie. Uczniowie byli pod wrażeniem zdolności muzycznych przybyłych gości.

link do galerii https://www.facebook.com/photo/?fbid=588461063314548&set=pcb.588466606647327

czwartek, 23 marzec 2023 07:13

APEL O ROZWAGĘ

W związku z zaistniałym incydentem dotyczącym sugerowania przez agenta ubezpieczeniowego rozszerzenia ubezpieczenia KRUS i powoływania się na rekomendację Urzędu w tym zakresie, uprzejmie wyjaśniam, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego realizuje zadania wynikające z przepisów ustawy z dnia
20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 2023, poz. 208), polegające m.in. na obejmowaniu ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym rolników. KRUS nie prowadzi działalności mającej na celu ubezpieczania na życie lub ubezpieczania majątku. Tym samym powoływanie się przez agentów ubezpieczeniowych świadczących przedmiotowe usługi  na referencje Kasy jest niezgodne z prawdą.

Fundusz Składkowy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego współpracuje jedynie z AGRO Ubezpieczeniami TUW. W ramach tej współpracy Kasa nie przekazuje agentom ubezpieczeniowym danych osobowych swoich klientów.

Proszę Ubezpieczonych i Świadczeniobiorców KRUS o informowanie jednostek terenowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o każdym zdarzeniu,
w ramach którego agenci ubezpieczeniowi wykorzystują markę KRUS niezgodnie z jej przeznaczeniem bądź sugerują, że dane osobowe pozyskali z Urzędu.

 

Dyrektor OR KRUS w Bydgoszczy

Kamil Szulc

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza na szkolenie pn. „Ekoschematy – mechanizmy wsparcia bezpośredniego dochodów gospodarstw rolniczych”, które odbędzie się 30 marca 2023 r. w godz. 10.00 – 12.00.

Szkolenie odbędzie się hybrydowo – zarówno stacjonarnie w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego, jak i online. Bezpośredni link do rejestracji: https://kpodr.clickmeeting.com/ekoschematy-mechanizmy-wsparcia-bezposredniego-dochodow-gospodarstw-rolniczych/register

 

Program:

 •   Ekoschematy – nowy rodzaj dobrowolnych, płatnych praktyk
 •   Krótka charakterystyka ekoschematów – praktyki objęte wsparciem, kryteria dostępu, szacunkowa wysokość wsparcia
 •   Zasady łączenia ekoschematów oraz wykluczenia.

W załączniku RAPORT  PODSUMOWUJĄCY wyniki konsultacji społecznych w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Kikół sporządzony w Urzędzie Gminy Kikół w dniu 20.03.2023r.

Kasa informuje, że Uchwałą Nr 14 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 
7 marca 2023 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2023 r.

W związku z tym, wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe
i macierzyńskie
za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika
i pomocnika rolnika w II kwartale 2023 r. wynosi 60,00 zł miesięcznie.

Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 20,00 zł miesięcznie.

Jednocześnie Kasa informuje, że w marcu br. wysokość emerytury podstawowej wynosi 1429,60 zł, w związku z tym podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w II kwartale 2023 r. wynosi 143,00 zł

Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

 • 12% emerytury podstawowej, tj. 172,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
 • 24% emerytury podstawowej, tj. 343,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,
 • 36% emerytury podstawowej, tj. 515,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,
 • 48% emerytury podstawowej, tj. 686,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Z uwagi na fakt, że ostatni dzień ustawowego terminu uregulowania należnych składek za II kwartał 2023 r., tj. 30 kwietnia 2023 r. przypada w niedzielę, zatem zgodnie z art. 12 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, mającym zastosowanie do składek w związku z art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, za ostatni dzień terminu ich opłacenia należy przyjąć następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy - tj. dzień 2 maja 2023 r.  System nSIU uwzględnia i przesuwa terminy opłacenia składek na pierwszy dzień roboczy po sobotach i dniach wolnych od pracy, zgodnie z wykazem dni wolnych, które są wprowadzone do centralnego kalendarza systemu teleinformatycznego.

 

 Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Strona 1 z 171