środa, 28 październik 2020 13:44

Pomoc osobom w kwarantannie

Jeżeli w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa jesteś objęty kwarantanną, pamiętaj - nie jesteś pozostawiony sam sobie. Otrzymasz wsparcie z wielu miejsc.

Co możesz zrobić?

Zadzwoń do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kikole lub do Urzędu Gminy w Kikole telefon 54 28 94 670 . 

W tym szczególnym okresie skupiamy się na pomocy osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym - szczególnie potrzebującym wsparcia w związku z kwarantanną. To one znajdują się w najtrudniejszej sytuacji i nierzadko nie są w stanie radzić sobie same.

Uwaga! Każda osoba, która ma informację o tym, że osoby poddane kwarantannie potrzebują pomocy, powinna ją także przekazać do ośrodka pomocy społecznej.

wtorek, 27 październik 2020 10:40

Komunikat ŚDS

Sumin, 27.10.2020 r.

 

Ponowne zawieszenie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Koniczynka” w Suminie

 

Szanowni Państwo,

Gwałtowny wzrost zachorowań na COVID 19 w ostatnim czasie spowodował ponowne zawieszenie funkcjonowania placówek prowadzących zajęcia terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych i seniorów.

Zgodnie z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego od 26 października br. do odwołania zawiesza się działalność w:

- środowiskowych domach samopomocy,

- dziennych domach i klubach seniora,

- klubach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- warsztatach terapii zajęciowej.

Nie oznacza to jednak całkowitego zamknięcia placówki. Terapeuci pozostają cały czas w kontakcie z podopiecznymi w formie zdalnej. Nadal będziemy zaangażowani, niosąc pomoc i wsparcie w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji.

wtorek, 27 październik 2020 09:04

Aktualne informacje z ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie samodzielnie pozyskiwać dane o osobach, które obywają kwarantannę lub przebywają w izolacji domowej. ZUS będzie udostępniał te informacje płatnikom składek. Informacje o kwarantannie lub izolacji są niezbędne do wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych. Osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub są objęte izolacją domową i ubiegają się o wypłatę zasiłku, nie muszą już dostarczać decyzji sanepidu do ZUS lub pracodawcy. Nie muszą też mieć zwolnienia lekarskiego z powodu przebywania w izolacji domowej.

Udostępnienie danych o kwarantannie lub izolacji domowej, planujemy na początek listopada.

Link do artykułu:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/0/zus-bedzie-pozyskiwac-dane-o-kwarantannie-i-izolacji-do-wyplaty-swiadczen-chorobowych/3631029

poniedziałek, 19 październik 2020 13:15

APEL GMINNEGO KOMISARZA SPISOWEGO

W trosce o prawidłowy i terminowy przebieg Powszechnego Spisu Rolnego 2020 w Gminie Kikół przypominam o obowiązku udziału w spisie.

Wg danych z 19.10.2020 r. na terenie gm. Kikół spisało się do tej pory około   28 % rolników. Nie czekajmy do 30 listopada i już teraz dopełnijmy obowiązku spisania się.

Spis rolny przeprowadzany jest na terytorium RP w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Spis obejmuje swym zasięgiem równocześnie cały kraj. Spisywane są gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą i według stanu na ten dzień.

Metody przeprowadzania spisu

  • samospisu internetowego, poprzez formularz spisowy dostępny na stronie https://spisrolny.gov.pl
  • samospisu przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową (tel. 22 279 99 99)
  • bezpośrednio w Urzędzie  Gminy Kikół  (stanowisko z dostępem do internetu, gdzie po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie pod nr tel. 54 28 94 670 będzie można dokonać samospisu)
  • przy udziale rachmistrza.

PSR realizowany jest jako badanie pełne, skierowane do gospodarstw rolnych, osób fizycznych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Zakres, formę i tryb przeprowadzenia spisu, tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu reguluje ustawa o powszechnym spisie rolnym w 2020r. przyjęta przez Prezydenta RP. Udział w spisie jest obowiązkowy. Brak udziału w spisie rolnym może skutkować nałożeniem kary grzywny określonej w ustawie o statystyce publicznej.

czwartek, 15 październik 2020 12:15

Dzień Edukacji Narodowej - Zajeziorze 2020 [wideo]

Dzień Nauczyciela to niezwykły dzień w kalendarzu szkolnym. W tym dniu należy uświadomić sobie, jaki ogrom pracy należy włożyć w edukację każdego dziecka. Warto więc za każdy trud, zaangażowanie i poświęcenie podziękować ze szczerego serca. Dziękujemy!!! Proste słowa, a znaczą wiele. Scenariusz i realizacja - Małgorzata Borkowska & Monika Bonowicz.
Filmowanie i montaż - Józef Myszkowski.

Link do filmu

https://www.youtube.com/watch?v=-IyS35k1tDU

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że osoby, mające status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, które otrzymują z KRUS świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie niższej niż 2.400 zł brutto miesięcznie mogą wystąpić do jednostki organizacyjnej KRUS (Oddział Regionalny lub Placówka Terenowa KRUS) z wnioskiem o świadczenie wyrównawcze.
Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający nadanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych wystawiony przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Osoby uprawnione do emerytury i renty zagranicznej lub innego świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze dodatkowo powinny dołączyć dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokość, wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą.
Świadczenie wyrównawcze przysługuje w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą 2.400 zł, a łączną kwotą otrzymywanych emerytur i rent oraz ww. świadczeń zagranicznych.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 319 ze zm.).
Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Świadczenie wyrównawcze dla działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych

Z dniem 15 października 2020 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 1578), która wprowadza możliwość przyznania świadczenia wyrównawczego wszystkim beneficjentom ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 319 ze zm.). Celem tego świadczenia jest zwiększenie pomocy Państwa dla tej grupy społecznej i częściowe rekompensowanie ekonomicznych skutków represji doznanych w okresie PRL.

wtorek, 13 październik 2020 15:54

Ostrzeżenie meteorologiczne Silny wiatr

Kujawsko- Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

CZK.6335.1.122.2020

Ostrzeżenie meteorologiczne
Silny wiatr
Zjawisko: Silny wiatr.
Stopień zagrożenia : 1.
Obszar : Powiaty: aleksandrowski, brodnicki, golubsko – dobrzyński, inowrocławski,lipnowski,
mogileński, radziejowski, rypiński, Toruń, toruński, wąbrzeski , Włocławek i włocławski.
Ważność: od godz. 22:00 dnia 13.10.2020 do godz. 9:00 dnia 14.10.2020 r.
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h. w porywach do 90 km/h z północnego wschodu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska : 80%
Uwagi : brak
Dyżurny synoptyk : Maria Poświata.
Źródło informacji : IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 104.

Krzysztof Ryćko

 

 

 

wtorek, 13 październik 2020 15:44

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom i pracownikom obsługi oświaty składamy życzenia wytrwałości, wielu sukcesów oraz satysfakcji z pracy zawodowej, z także powodzenia w wypełnianiu trudnych i ważnych obowiązków społecznych.

Życzy

Wójt Gminy Kikół Józef Predenkiewicz oraz Przewodniczący Rady Gminy Kikół Jacek Sadowski

Zjawisko: Intensywne opady deszczu.
Stopień zagrożenia: 1.
Obszar: Powiaty: aleksandrowski, brodnicki, golubsko-dobrzyński, inowrocławski, lipnowski, mogileński, radziejowski, rypiński, Toruń, toruński, Włocławek, włocławski i żniński.
Ważność: Od godz. 17:00 dnia 13.10.2020 r. do godz. 10:00 dnia 14.10.2020 r.
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności Ostrzeżenia — miejscami od 25 mm do 40 mm.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%. Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Rafał Szewczyk.

wtorek, 13 październik 2020 13:47

Komunikat meteorologiczny zjawiska gęsta mgła

Komunikat meteorologiczny z godz. 06:28 dnia 13.10.2020
Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni
Zjawiska Gęsta mgła
Obszar województwo kujawsko-pomorskie
powiaty: aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński,
Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński,
sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski, Włocławek, włocławski, żniński
Sytuacja meteorologiczna Miejscami występuje mgła, lokalnie ograniczająca widzialność do 100 metrów.
Uwagi Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci
pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż
opisany.
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Rafał Szewczyk
Godzina i data wydania godz. 06:28 dnia 13.10.2020
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Strona 1 z 74