Prezentacja wybranych zdjęć z Pikniku Rodzinnego pn. "Rodzina jest najważniejsza", który odbył się 7 czerwca 2024 roku w Szkole Podstawowej w Zajeziorzu. Zdjęcia i prezentacja - Józef Myszkowski

link do prezentacji https://www.youtube.com/watch?v=mxf2PhvqASM

Uwaga ! Ważny komunikat

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole, informuje osoby zakwalifikowane do odbioru
artykułów spożywczych w ramach programu POPŻ-FEAD.
W okresie od 05.07.2024r-11.07.2024r będzie wydawana żywność.

Wydawanie będzie odbywało się przez 5 dni w ściśle określonych terminach w godzinach 8 OO
-14 OO dla poszczególnych miejscowości:

05.07.2024r — -Ciełuchowo, -Grodzeń, -Hornówek -Niedźwiedź - Walentowo — Wymyślin — Wawrzonkowo

08.07.2024r — Janowo — Wolęcin -Konotopie — Jarczechowo, Kikół ulice: Rypińska, Krótka, Toruńska , Polna, Świętojańska, Łąkowa

09.07.2024r -Kikół ulice : Plac Kościuszki, Cichy Zaułek, Dożynkowa, Spokojna, Ogrodowa ,Wesoła, Złota Górka, Piaskowa, Pogodna, Słoneczna ,Zjazdowa, Rzemieślnicza, Boczna, Stary Rynek, Sienkiewicza, Spółdzielcza, Targowa, Strumykowa, Nowa , Radosna, Zboińskiego

10.07.2024r — Wola — Trutowo — Moszczonne — Zajeziorze

Lubin — Lubinek -Bielica -Kikól-wieś [Korzyczewo, Buchowo, Boguchwala]— Kołat- Rybniki — Kołatek — Dąbrówka

11.07.2024r Sumin

Opiekunki środowiskowe wykonujące obowiązki służbowe obsługiwane są poza kolejnością.

  • Podczas wydawania żywności w magazynie może znajdować się tylko jedna osoba odbierająca.

Kierownik GOPS Joanna Małecka

piątek, 14 czerwiec 2024 08:07

IV Sesja Rady Miejskiej Kikół

KLAUZULA INFORMACYJNA NAGRYWANIA SESJI (Link)

O godzinie 16.00 18 czerwca 2024 r. (wtorek) na stronie Gminy Kikół www.kikol.pl dostępna będzie transmisja na żywo z IV Sesji Rady Miejskiej Kikół kadencji 2024-2029.

Transmisja z  Sesji Rady Miejskiej Kikół kadencji 2024-2029 (tutaj!)

https://portal.posiedzenia.pl/kikol


1. Otwarcie IV sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Sprawozdanie Burmistrza o pracach w okresie międzysesyjnym.
6. Przedstawienie raportu o stanie gminy za rok 2023.
7. Debata nad raportem.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kikoła wotum zaufania.
9. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy.
10. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Kikoła sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kikół za 2023 rok.
12. Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Kikoła za 2023 rok.
13. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kikół w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kikoła za 2023 rok.
14. Otwarcie dyskusji w sprawie wykonania budżetu za 2023 rok.
15. Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Kikoła za 2023 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Kikoła za rok 2023.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2024.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2024 – 2037.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kikół na rok 2024.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Trutowie na „Renowację muru ogrodzeniowego Klasztoru i Kościoła w Trutowie wraz z modernizacją kotłowni”.
21. Wolne wnioski i informacje.
22. Zakończenie.

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie na rozwiązywanie dyktanda o tematyce EURO 2024! To doskonała okazja, aby sprawdzić swoje umiejętności językowe i zdobyć atrakcyjną nagrodę.

więcej na https://dyktanda.pl/mistrzowskie-dyktando-2024/

A my nie zwalniamy tempa 😃
Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie na Najładniejszy Wianek Świętojański 🙂

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21 czerwca br. podczas 🏖Powitania Lata 🏖 Wkrótce podamy więcej informacji o tym wydarzenie

 

źródło: https://www.facebook.com/okgkikol

piątek, 14 czerwiec 2024 07:47

Zapraszamy na czerwcowe audycje muzyczne

Zapraszamy na czerwcowe audycje muzyczne 🪘🪇🪕 Tym razem zapraszamy zainteresowane osoby nad jezioro kikolskie.🙂 Pamiętajmy o zabraniu kocyków aby móc na nich usiąść w trakcie koncertu 🙂. W razie gdyby pogoda nam nie dopisała audycje odbędą się na małej sali gimnastycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kikole

źródło:https://www.facebook.com/okgkikol

W dniu 30.04.2024 r. została podpisana Umowa pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty działającym w imieniu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Kikół. Na podstawie powyższej umowy, Gmina Kikół otrzyma w 2024 r. dotację celową z budżetu państwa na realizację Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w kwocie 7 000,00 zł.

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

W ramach Priorytetu 3 Programu NPRCz 2.0. wsparcie otrzymają dwie placówki oświatowe z terenu Gminy Kikół:
1.   w Kierunku interwencji 3.1. – zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kikole,  Przedszkole Publiczne Kraina Bajek w Kikole – otrzyma kwotę 3.000,00 zł;
2.   w Kierunku interwencji 3.2. - zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych - Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Woli – otrzyma kwotę 4.000,00 zł.

 

Sporządziła: Pawłowska Agnieszka                                                    

                                                                                                                       

Zatwierdziła

      Renata Gołębiewska

        Burmistrz Kikoła

 

czwartek, 13 czerwiec 2024 07:23

Ostrzeżenia meteorologiczne: Burze

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 128
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 05:43 dnia 13.06.2024
Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze/1
Obszar (w nawiasie numer
ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: brodnicki(57), chełmiński(58), golubsko-dobrzyński(52), Grudziądz(62),
grudziądzki(63), lipnowski(53), rypiński(52), świecki(64), Toruń(53), toruński(53),
wąbrzeski(55)
Ważność od godz. 13:00 dnia 13.06.2024 do godz. 21:00 dnia 13.06.2024
Prawdopodobieństwo 70%
Przebieg Prognozowane są miejscami burze, którym lokalnie będą towarzyszyć silne opady deszczu do 20
mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Punktowo grad.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/1 kujawsko-pomorskie (11 powiatów) od 13:00/13.06 do
21:00/13.06.2024 deszcz 20 mm, porywy 75 km/h, grad. Dotyczy powiatów: brodnicki,
chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, lipnowski, rypiński, świecki, Toruń,
toruński i wąbrzeski.
RSO Woj. kujawsko-pomorskie (11 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o
burzach
Uwagi Brak.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Wczoraj odbył się Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski pt.,, Wierszyki łamiące języki” dla uczniów z zerówki i klas 1-3 szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Kikół. Organizatorami tegorocznego konkursu byli: Gminna Biblioteka Publiczna w Kikole oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kikole. Patronat nad konkursem objęła Burmistrz Kikoła Pani Renata Gołębiewska. Członkami komisji podczas konkursu byli: Pani Czesława Krystyna Chojnicka - lokalna poetka, pisarka i regionalistka, Pani Wanda Mróz - twórczyni zespołu teatralnego Bene Nati w Lipnie, Pan Henryk Osiński - kikolski poeta i pisarz oraz Pan Dariusz Chrobak- lokalny pisarz, poeta oraz działacz Stowarzyszenia Ziemi Dobrzyńskiej.Konkurs miał na celu promowanie prawidłowej wymowy, rozwijanie świadomości artykulacyjnej, uwrażliwienie na piękno języka polskiego, ćwiczenie pamięci, promowanie talentów recytatorskich, kształcenie umiejętności publicznych wystąpień, kształcenie umiejętności systematycznej i wytrwałej pracy. Pierwszy wierszyk musiał zawierać trudności zawierające wyrazy z głoską ,,r”, natomiast drugi wierszyk miał gromadzić słowa z głoskami syczącymi s, z, c, dz lub szumiącymi sz, cz, rz, dż. W kategorii 0-1 pierwsze miejsce zajęła Zuzanna Piotrowska, drugie miejsce zdobyła Wiktoria Kopczyńska, zaś trzecie miejsce Nadia Jabłońska. Nagrodę za udział w tej kategorii otrzymała Anastazja Wiśniewska. W kategorii klas 2-3 pierwsze miejsce zdobył Igor Lewandowski, drugie miejsce zajęła Joanna Lisiecka, zaś trzecie miejsce Gabriela Słumska. Nagrody za udział otrzymali: Gracjan Górzyński oraz Zofia Kowalska. Fundatorem nagród dla uczestników była Urząd Miasta i Gminy w Kikole, Gminna Biblioteka Publiczna w Kikole oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kikole. Wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy jeszcze więcej sukcesów! Byliście genialni.

 

link do galerii https://www.facebook.com/photo/?fbid=854495100044475&set=pcb.854497240044261

W dniu 7 czerwca br. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kikół podpisano umowę między Gminą Kikół reprezentowaną przez Burmistrz Renatę Gołębiewską, a firmą KAMA Usługi Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie reprezentowaną przez Pana Krystiana Sarnowskiego. Umowa dotyczy wykonania zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Sumin”. Planowany koszt robót wyniesie 2 460 000,00 zł. Zakres robót obejmuje zaprojektowanie oraz budowę biologicznej oczyszczalni ścieków z kanalizacją sanitarną z przyłączami, zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym, ogrodzeniem utwardzeniem terenu oczyszczalni oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej. Na inwestycję gmina pozyskała środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 410 800 zł. Wkład własny gminy wyniesie 49 200,00 zł.

Strona 1 z 218