poniedziałek, 24 lipiec 2023 16:23

Życzenia z okazji Święta Policji

Życzenia z okazji Święta Policji

Zjawisko: Burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: kujawsko – pomorskie: wszystkie powiaty.

 

Czas obowiązywania: od godz. 11:00 dnia 20.07.2023 do godz. 20:00 dnia 20.07.2023 r.

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad. Silne porywy wiatru będą towarzyszyć również chmurom konwekcyjnym, niekoniecznie z wyładowaniami atmosferycznymi.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Uwagi: brak

Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 87.

W poniedziałek 17 lipca br. na drodze Kikół-Lubin w kierunku Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych układana była nowa nawierzchnia warstwy wiążącej z betonu asfaltowego.

Susza na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami rolnik ma obowiązek złożenia wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy tak jak to ma miejsce od 2020 r. za pośrednictwem aplikacji „ZGŁOŚ SZKODĘ ROLNICZĄ”. W przypadku zgłoszenia powstałej szkody za pomocą aplikacji można dokonać tego także po zbiorach.


Aplikacja ma zostać uruchomiona około 20 lipca.


Link do aplikacji, gdy zostanie uruchomiona:
https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign


Jeżeli jednak rolnik chciałby, aby oszacowania szkód dokonała również Komisja Gminna, wówczas powinien dokonać zgłoszenia w Urzędzie Gminy w terminie umożliwiającym szacowanie. Termin składania wniosków będzie podany w odrębnym komunikacie, po otrzymaniu odpowiednich wytycznych. Będzie to rozwiązanie opcjonalne. W przypadku gdy rolnik nie będzie chciał, aby komisja gminna oszacowała szkody, składa wniosek w aplikacji i otrzymuje protokół. Rozpoczęcie prac komisji będzie miało miejsce po jej powołaniu przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.


Wszelkie informacje będą udostępniane na bieżąco

Zapraszamy na bezpłatne komputerowe badanie wzroku.
Zapisy pod nr tel. 690-070-902
poniedziałek, 17 lipiec 2023 09:38

Ostrzeżenie meteorologiczne Zjawisko: UPAŁ

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: UPAŁ
Stopień zagrożenia: 2
Obszar: wszystkie powiaty

Czas obowiązywania: od godz. 12:00 dnia 15.07.2023 do godz. 20:00 dnia 17.07.2023.
Przebieg: prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w sobotę od 31°C na wschodzie do 35°C na zachodzie obszaru, w niedzielę od 30°C do 33°C, w poniedziałek około 30°C. Temperatura
minimalna w nocy na przeważającym obszarze od 18°C do 20°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90 %
Uwagi: brak

Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 84.

poniedziałek, 17 lipiec 2023 07:36

Nagrodzimy najbardziej pomysłowe witacze dożynkowe

Marszałek Piotr Całbecki zaprasza sołectwa do udziału w konkursie „Pomysłowy witacz dożynkowy 2023”. Nagroda za I miejsce to 3.000,00 złotych.

 

Konkurs na najciekawszy witacz dożynkowy jest skierowany do wszystkich sołectw z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Ideą konkursu jest kultywowanie tradycji oraz aktywizacja mieszkańców do wspólnego działania i kreowania wizerunku swojej miejscowości. Na zgłoszenia do konkursu czekamy do 26 września 2023 roku, poprzez  pocztę tradycyjną na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Rolnictwa i Geodezji

Plac Teatralny 2

87-100 Toruń

z dopiskiem „Konkurs Pomysłowy witacz dożynkowy 2023”

 

Gminy mogą zgłosić jedno sołectwo, a sołectwo może zgłosić jeden witacz dożynkowy. Na instalacji należy zamieścić nazwę miejscowości i rok sporządzenia, instalacja powinna być także udostępniona do wglądu komisji konkursowej do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia przez urząd. Do wygrania nagrody finansowe

  • I miejsce – 3. 000, 00 zł
  • II miejsce – 2. 000, 00 zł
  • III miejsce – 1. 000, 00 zł

 

Załączniki do pobrania:

 

Szczegółowe informacje na temat organizacji konkursu pod nr tel. 56 62 15 934.

źródło:https://www.kujawsko-pomorskie.pl/rolnictwo-i-obszary-wiejskie/40625-nagrodzimy-najbardziej-pomyslowe-witacze-dozynkowe

Otrzymaliśmy dofinansowanie z w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację trzech zadań polegających na:
🔹 renowacji murów kamienno-ceglanych Kościoła Kanoników Regularnych Stróżów Grobu Jerozolimskiego ob. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Krzyża w Suminie,
🔹 remoncie kaplicy cmentarnej wraz z fragmentem muru przykościelnego w Kikole,
🔹renowacji muru ogrodzeniowego Klasztoru i Kościoła
w Trutowie wraz z modernizacją kotłowni.
Łączna kwota przyznanej dotacji to 490 000,00 zł.
W dniach od 12 do 14 lipca w miejscowościach Jarczechowo, Moszczonne oraz Konotopie trwały roboty drogowe polegające na układaniu warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego. Zadanie, które obecnie wykonujemy, realizowane jest w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja II pod nazwą „Budowa i przebudowa ulic i dróg na terenie Gminy Kikół wraz z niezbędną infrastrukturą”,o czym już wcześniej informowaliśmy.
Roboty drogowe w sołectwie Lubin planowane są na poniedziałek tj. 17 lipca br.
 
więcej na https://www.facebook.com/photo/?fbid=665669175594693&set=pcb.665675578927386

 

czwartek, 13 lipiec 2023 08:15

LIV Sesja Rady Gminy Kikół

KLAUZULA INFORMACYJNA NAGRYWANIA SESJI (Link)

O godzinie 13.00 19 lipca 2023 r. (środa) na stronie Gminy Kikół www.kikol.pl dostępna będzie transmisja na żywo z LIV Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023.

Transmisja z LIV Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023 (tutaj!)

https://portal.posiedzenia.pl/kikol

Porządek obrad:

1. Otwarcie LIV sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2023 – 2036.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kikół”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kikole.
10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kikół.
11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zakończenie.