poniedziałek, 11 marzec 2024 07:05

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim sołtysom z terenu Gminy Kikół składamy wyrazy podziękowania za wkład pracy, zaangażowanie i aktywną postawę na rzecz wspólnoty lokalnej. Dużo zdrowia, optymizmu, pogody ducha,  satysfakcji z wykonywanej funkcji oraz realizacji pomysłów w działalności sołeckiej.

Podpisano umowę na oczyszczalnie ścieków.

Burmistrz Kikoła oraz Ośrodek Kultury Gminy Kikół zaprosił wszystkie Panie na Miejsko - Gminny Dzień Kobiet. Uroczystość odbyła się w sali widowiskowej znajdującej się przy Szkole Podstawowej w Kikole. Organizatorzy zaprosili artystów z Teatru Bene Nati z Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta w Lipnie, którzy zaprezentowali piękny spektakl teatralny pt. „W duecie i solo …o miłości”.
Podczas występu młodzież zaprezentowała piękny śpiew, taniec a także zdolności aktorskie. Na twarzach wszystkich Pań nie zabrakło uśmiechu. Na dopełnienie tak wspaniałego popołudnia, czas umilił nam Rodzinny Zespół Magdy Więznowskiej, który zaprezentował różnorodny repertuar, od folkloru po romanse.
Na zakończenie naszej uroczystości Burmistrz Kikoła wraz ze Starostą Lipnowskim złożyli Paniom najszczersze życzenia oraz wręczyli symboliczny podarunek w postaci kwiatka oraz czekolady. Panowie podziękowali również osobom, które przyczyniły się do zorganizowania tej uroczystości. Następnie wszyscy przybyli goście udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez Ośrodek Kultury Gminy Kikół.
Drogie Panie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, serdecznie dziękujemy za to że jesteście i czynicie ten świat piękniejszym i lepszym ! Życzymy Wam dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, samych pięknych dni życia i tego, abyście zawsze czuły się szczęśliwe, a uśmiech niech zawsze rozpromienia Wasze twarze. 🪻

 

Link do galerii https://www.facebook.com/photo/?fbid=806493751512234&set=pcb.806509761510633

piątek, 08 marzec 2024 12:38

Bezpłatne szkolenia z edukacji prawnej!

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach z edukacji prawnej organizowanych przez Fundację Honeste Vivere. Szkolenia będą odbywały się zdalnie, według tematyki i terminów wskazanych w poniższym harmonogramie.

Udział w zajęciach będzie odbywał się przy pomocy platformy Teams.

Celem zalogowania się na konkretne szkolenie należy skopiować link z tabeli do przeglądarki. Platforma Teams nie wymaga posiadania aplikacji, jedynym wymogiem jest wpisanie imienia i nazwiska lub Nicku.

 Platforma Teams jest obsługiwana przez każdą z przeglądarek za wyjątkiem Mozilla Firefox.  

Logowanie się na konkretne szkolenie jest możliwe najwcześniej na 5 min przed rozpoczęciem każdego spotkania.

SZKOLENIA MARZEC/KWIECIEŃ/MAJ

Lp.

Data szkolenia

Godzina rozpoczęcia

Temat

Program TEAMS/ LINK DO SPOTKANIA

1

12.03

17.00

Testamenty - jak napisać żeby był ważny

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjJhNTFhNTktODI1My00NDY4LTlhZmYtODYwM2ExZjhmMDRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

2

12.03

18.00

Niezdolność do pracy - kiedy mogę liczyć na wsparcia Państwa

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGE4ZjhmZGMtMGVmNy00NWQ2LTg4ZGQtMmFkYzQwOGI3MTU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

 

3

19.03

17.00

Zasiedzenie nieruchomości 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmI5YzMyYWUtYTJiZC00N2M4LTlhZDMtMWVhMTZlYjI5MDIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

4

19.03

18.00

Bezpieczne zakupy przez internet

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjBmOWFkNWYtYjEwNC00YTE3LThkMWQtNGI0ZjViYjRjZDRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

5

20. 03

8.00

Trudna sytuacja materialna – gdzie uzyskam pomoc

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Nzg0MzRjY2EtYjExMS00OGI0LTg3ZGEtYzk5ZTUwY2Q4ZDk0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

6

20.03

9.00

Sposoby rozwiązania umów

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzI5YzdlNDctMWY4YS00NDFlLTlmZTktM2EzMTA4ZDYxNTZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

7

27.03

8.00

Fundusz alimentacyjny - kiedy mogę skorzystać

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2Q0NjgyNDAtN2I3My00M2FkLWE3MzAtYjQ3Nzg3YWEyMmRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

8

27.03

9.00

Dziedziczenie

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2QyZThhNTYtMDIxMi00MjI3LWFkNWItMjM0YzE2NDY3ZDkw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

9

27.03

17.00

Poręczyłem kredyt - co teraz

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjYzYTJkMjAtOTk1YS00ODVkLWJiN2ItZDMwNTA4ZGJhOTIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

10

27.03

18.00

Czy przysługuje mi zachowek

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjUwMWZhMTktMDI0MS00M2ZiLWE4ZGYtNjAxN2M1ODhlZGNk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

11.

02.04

17.00

Sąsiedzkie spory graniczne

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmJiY2FmMjAtN2UyYi00NTAwLTkyZTgtZmFlNGIzNmM1NTBh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

12.

02.04

18.00

Testamenty - jak napisać żeby był ważny

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODcwMmI4ZjItYjNkYi00ODNjLWIyZjctMzNlMWE0MTAyOGRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

13.

09.04

17.00

Niezdolność do pracy - kiedy mogę liczyć na wsparcia Państwa

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODkwODAwYmMtNGRmMS00ZGMzLThjNmQtMWJlYjg2ODNlY2E0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

14.

09.04

18.00

Fundusz alimentacyjny - kiedy mogę skorzystać

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTAyMzU3ZDUtZDUwNi00M2ZlLTg5MDMtNmFiZDViZDllYzI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

15.

16.04

18.00

Dziedziczenie

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODJkNTdmNTktMWU0Yi00NTAzLWFiYzAtOTNmYmNjNDAxY2My%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

16.

23.04.

18.00

Poręczyłem kredyt - co teraz

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjRhOWZjZDktMTQzZC00OWEzLWFhYzMtN2U3OGMxMWFkZDVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

17.

30.04

18.00

Czy przysługuje mi zachowek

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTdkZmQ2NDAtN2M5My00ZDFiLTg2Y2ItMmQ1OGZiMzhmOTk4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

18.

07.05

10.00

Zasiedzenie nieruchomości 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2RkMDk2NmItY2E1MC00ODZlLThiMDEtNTU0YzBiOGI1OTIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

19.

07.05

18.00

Bezpieczne zakupy przez internet

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTI4ZjYzMTItMzcyMC00MTMyLWJiNTgtYzMwYTVkYmJjM2Yw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

20.

14.05

10.00

Majątek wspólny a majątek osobisty małżonków

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDQ5ZTdiYTQtMTllNC00N2Q5LThjMjYtNjdhMmVmODQwMzMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 marca 2024 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie 
świadczeń emerytalno-rentowych. 

Od 1 marca 2024 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

 • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 5 278 zł 30 gr,
 • 130% tego wynagrodzenia tj. 9 802 zł 50 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 12 lutego 2024 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2023 r. (7 540 zł 36 gr).

 

Podstawa prawna

Komunikat Prezesa GUS z dnia 09 lutego 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2023 r. /M.P. z dnia 09 lutego 2024 r. poz. 106/.

Komunikat Prezesa ZUS z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2023 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent  /M.P. z dnia 13 lutego 2024 r. poz. 112/

 

 Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Informujemy o uruchomieniu strony internetowej dla mieszkańców.

 

Dane o projekcie „Budowa linii kolejowych nr 5 i 242 na odc. Grochowalsk – Grudziądz – Warlubie” oraz „Budowa linii na odc. Grudziądz-Gdańsk” wraz z dedykowaną mapą interaktywną z wariantami przebiegu projektowanej linii kolejowej, znajdują się pod adresem: https://www.cpk.pl/pl/budowa-linii-kolejowych-nr-5-i-242-na-odc-grochowalsk-grudziadz-warlubie-oraz-na-odc-grudziadz-gdansk.

 

Pragniemy zaznaczyć, że ilość korytarzy projektowanej linii kolejowej nr 5 przebiegających przez Państwa gminę wynika z niezakończonego procesu wyboru wariantu inwestorskiego na odcinku CPK – Płock – Włocławek – Lipno. Po wyborze wariantu inwestorskiego na odcinku poprzedzającym, na terenie gmin Chrostkowo, Kikół, Lipno i Zbójno, ilość połączeń rozpatrywanych obecnie wariantów w ramach niniejszego projektu ulegnie ograniczeniu.
 
źródło: Infra Centrum Doradztwa Sp. z o.o.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że waloryzacja emerytur i rent rolniczych w 2024 r. polega na pomnożeniu kwoty emerytury podstawowej, która od 1 marca 2024 r. wynosi 1.602,86 zł, przez wskaźniki wymiaru ustalone indywidualnie dla każdego świadczenia (dla części składkowej i dla części uzupełniającej).

W taki sposób od 1 marca 2024 r. zostaną podwyższone (zwaloryzowane) wszystkie emerytury i renty rolnicze wypłacane na dzień 29 lutego 2024 r. 

Jeżeli świadczenie ustalone w sposób określony powyżej, będzie niższe od kwoty najniższej emerytury pracowniczej (od 1 marca 2024 r. 1.780,96 zł) – zostanie z urzędu podwyższone do kwoty 1.780,96 zł.

Do kwoty 1.780,96 zł nie zostaną podwyższone:

 1. a) świadczenia, których wypłata została zawieszona stosownie do art. 28 lub 34 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, tj. w związku z prowadzeniem działalności rolniczej lub  osiąganiem dodatkowych przychodów np. z tytułu zatrudnienia,
 2. b) emerytury i renty z ubezpieczenia pobierane w zbiegu z emeryturą lub rentą z innego ubezpieczenia społecznego, jeżeli suma tych świadczeń przekracza kwotę najniższej emerytury pracowniczej (dotyczy również pobierania jednocześnie emerytur z ZUS i KRUS), z wyjątkiem renty rodzinnej wypłacanej w zbiegu z rentą socjalną,
 3. c) emerytury i renty wypłacane w wysokości pro-rata.

Od 1 marca 2024 r. wzrasta również:

– rodzicielskie świadczenie uzupełniające do kwoty 1.780,96 zł ,

– świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa do kwoty 336,36 zł.

Ponadto ponownemu obliczeniu z urzędu ulegają:

 1. świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Łączna kwota świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych wraz ze  świadczeniem uzupełniającym nie może przekroczyć kwoty 2.419,33 zł miesięcznie.
 2. świadczenia wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Łączna kwota emerytury/renty rolniczej (z  uwzględnieniem nowej kwoty dodatku równego różnicy między kwotą świadczeń przyznanych przez państwa członkowskie UE/EFTA, a najniższą emeryturą w Polsce) oraz świadczeń przyznanych przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych wraz ze świadczeniem wyrównawczym nie może przekroczyć kwoty 3.415,50  zł miesięcznie.

Od 1 marca 2024 r. wzrastają również kwoty dodatków/świadczeń przysługujących do emerytur oraz rent i wyniosą:

 • dodatek pielęgnacyjny – 330 zł 07 gr,
 • dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i  do  samodzielnej  egzystencji – 495 zł 11 gr,
 • dodatek kombatancki – 330 zł 07 gr,
 • dodatek za tajne nauczanie – 330 zł 07 gr,
 • ryczałt energetyczny – 299 zł 82 gr,
 • dodatek kompensacyjny – 49 zł 51 gr,
 • dodatek dla sieroty zupełnej – 620 zł 36 gr,
 • świadczenie pieniężne przysługujące byłym żołnierzom górnikom – 330 zł 07 gr,
 • świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz  osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – max 330 zł 07 gr,
 • dodatek pieniężny dla inwalidy wojennego – 1.263 zł 73 gr

WAŻNE:

Decyzje o podwyższeniu świadczeń od 1 marca 2024 r. (czyli tzw. waloryzacyjne) zostaną wysłane w kwietniu br. wraz z decyzjami dot. przyznania dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego.

Przewiduje się, że waloryzacją emerytur i rent od 1 marca 2024 r. objętych zostanie około
1 mln emerytów i rencistów.

Więcej informacji na temat waloryzacji emerytur i rent od 1 marca 2024 r. można uzyskać na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/krus/waloryzacja-emerytur-i-rent-rolniczych   lub w każdej jednostce organizacyjnej KRUS.

Podstawa prawna

art. 48 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2024 r., poz. 90).

 

 Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Dokumenty od producentów kukurydzy poszkodowanych w wyniku trudnej sytuacji w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy biura powiatowe ARiMR przyjmują do 29 lutego 2024 r. Placówki te w czasie naboru w dni robocze są czynne dłużej, były też otwarte w minioną sobotę. Do tej pory złożono 64,5 tys. wniosków.

Aby sprawnie przyjąć wszystkie wnioski, godziny pracy biur powiatowych zostały wydłużone. W tym tygodniu zapraszamy:

 • w dni robocze od 26 lutego do 28 lutego 2024 r. w godzinach 07:00-18:00;
 • w ostatnim dniu naboru, tj. 29 lutego 2024 r., od godziny 07:00 do 22:00 lub do ostatniego interesanta;

Pomoc finansowa skierowana jest do rolników zajmujących się uprawą kukurydzy, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Warunkiem otrzymania pomocy jest spełnianie kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa i złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie za poprzedni rok, w którym wykazano uprawy kukurydzy. Przepisy nie wymagają załączania do wniosku dokumentów potwierdzających sprzedaż kukurydzy.

Budżet programu wynosi 1 mld zł. Wysokość pomocy będzie wyliczana jako iloczyn deklarowanej we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2023 r. powierzchni upraw kukurydzy (z wyłączeniem kukurydzy na kiszonkę) nie większej niż 100 ha i stawki pomocy wynoszącej:

 • 1 000 zł dla województw lubelskiego i podkarpackiego;
 • 700 zł dla województw małopolskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i podlaskiego;
 • 500 zł dla województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Jeżeli wynikająca ze złożonych wniosków kwota pomocy przekroczy przewidzianą na dofinansowanie pulę środków, wówczas do wyliczenia pomocy zostanie zastosowany współczynnik korygujący.

Wnioski można składać od 22 do 29 lutego 2024 r. bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego, drogą listowną (za pośrednictwem Poczty Polskiej), przez platformę ePUAP lub przy pomocy usługi mObywatel (na stronie gov.pl).

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w wyniku nowelizacji przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa okres pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski po 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie, uznawany za legalny na mocy przepisów tej ustawy, został wydłużony do 30 czerwca 2024 r.

Oznacza to, że pomocnicy rolnika będący obywatelami Ukrainy, którzy przebywają legalnie w Polsce na mocy ww. ustawy mogą do 30 czerwca 2024 r. świadczyć pomoc w gospodarstwie rolnika w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej w oparciu o umowę o pomocy przy zbiorach, z czym wiąże się obowiązek podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu w zakresie ograniczonym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Wyjazd obywatela Ukrainy, o którym mowa powyżej, z terytorium Polski na okres powyżej 30 dni, a także korzystanie z ochrony czasowej na terenie innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej przyznanej z powodu działań wojennych prowadzonych na terytorium Ukrainy pozbawia go uprawnienia legalnego pobytu na terytorium Polski, przysługującego na podstawie ww. przepisów.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167)

Art. 1 ustawy z dnia 9 lutego 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 232)

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2024 r. poz. 90)

 Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Miasto i Gmina Kikół, Gminna Biblioteka Publiczna w Kikole oraz Ośrodek Kultury Gminy Kikół zapraszają dzieci z terenu miasta i gminy Kikół , 22 lutego 2024 r. (czwartek) Sala Widowiskowa w Małej Szkole ul. Zboińskiego w Kikole
🎭godz. 9.00 – na spektakl „Na tropie afery – gdzie podziały się litery”,
🎭 godz. 10.00 – na animacje „Kraina śniegu, zabawy z Elzą i Bałwankiem”
w wykonaniu artystów z Teatru Edukacji i Profilaktyki „MASKA” z Krakowa

Zapisy pod nr 500 837 986 Wstęp bezpłatny
Ilość miejsc jest ograniczona