wtorek, 08 sierpień 2023 08:36

Kino pod chmurką z Polą Negri

Kino pod chmurką z Polą Negri Źródło: nadesłane, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe

Już w niedzielę widzimy się podczas wydarzenia w Gminie Kikół w trakcie realizacji kampanii pn. "Świadomy człowiek i jego nawyki, jako skuteczny oręż w walce z emisjami - eko-miasteczka w Gminie Kikół, Gminie Grudziądz i Gminie Wielgie" dofinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Pamiętajcie, że będziecie mogli również odebrać od nas nagrody wygrane w Konkursie w równolegle prowadzonym działaniu, a gdybyście nie mogli nas odwiedzić, wówczas dostarczymy je do Waszych Gmin/Szkół. Jak nas odwiedzicie podczas wydarzenia po nagrody, to pamiętajcie o tym żeby wziąć szkolne legitymacje. Chcemy mieć pewność, że nagrody wręczamy Laureatom. Kampanię realizuje Fundacja Większe Mniejsze.

źródło:https://www.facebook.com/FundacjaWM

poniedziałek, 07 sierpień 2023 11:33

Materiał siewny - pomoc związana z kryzysem wojennym

Do dnia 14.08.2023 r. Agencja prowadzi nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych w plonie głównym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany dla producenta rolnego, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Termin naboru

W terminie do dnia 14 sierpnia 2023 r. Agencja prowadzi nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych w plonie głównym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany dla producenta rolnego, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Pomoc udzielana jest na podstawie § 13zza rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz.187, z późn. zm.).

Składanie wniosków

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

Wnioski można złożyć bezpośrednio w kancelarii Biura Powiatowego, przekazać za pośrednictwem funkcji „Pismo ogólne” na platformie ePUAP lub mObywatel lub wysłać za pośrednictwem wyznaczonego operatora publicznego (Poczta Polska) przesyłką rejestrowaną na adres BP ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

Za datę złożenia wniosku, w przypadku jego złożenia za pomocą rejestrowanej przesyłki pocztowej „Poczta Polska” lub w przypadku złożenia za pośrednictwem platformy ePUAP będzie uważana data nadania, a w przypadku złożenia na kancelarii Biura Powiatowego ARiMR, odpowiednio data złożenia w kancelarii.

WAŻNE!!!

W przypadku korzystania z funkcji „Pismo ogólne” na platformie ePUAP lub mObywatel przed załączeniem do „Pisma ogólnego” pliku zawierającego wypełniony formularza wniosku, plik ten należy podpisać elektronicznie, np. z wykorzystaniem usługi „Podpisz dokument elektronicznie” dostępnej na platformie ePUAP lub mObywatel.

W taki sam sposób należy postąpić i innymi załączanymi dokumentami, jeżeli wymagają one złożenia podpisu.

Dopiero po ich elektronicznym podpisaniu można załączyć je do „Pisma ogólnego” i wysłać.

Przypominamy:

W przypadku składania wniosku przez platformę ePUAP lub mObywatel, aby wniosek trafił do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy należy starannie wskazać dane tej jednostki, tj. w nazwie jednostki musi występować określenie „Biuro powiatowe” oraz nazwa powiatu gdzie dane BP ARiMR ma siedzibę, np. „BIURO POWIATOWE AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W ZAMOŚCIU (22-400 ZAMOŚĆ, WOJ. LUBELSKIE)” lub „AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA - BIURO POWIATOWE (65-120 ZIELONA GÓRA, WOJ. LUBUSKIE)”.

Warunki udzielenie pomocy finansowej

O przyznanie pomocy z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany może ubiegać się producent rolny:

 1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 2. któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy;
 3. który zakupił od dnia 15 lipca 2022 r. do dnia 15 czerwca 2023 r. materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych określonych w załączniku nr 6 rozporządzenia;
 4. który złożył w 2023 r. wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027;
 5. który posiada gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
 6. który nie złożył w 2023 r. wniosku o dopłatę, o której mowa w art. 40d ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 287 i 412).

UWAGA:

Producent rolny, który złożył wniosek o dopłatę do materiału siewnego w formule pomocy "​​de minimis" na podstawie przepisów art. 40d ust. 1 ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych (nabór prowadzony był od dnia 25.05 do 10.07.2023 r.) może złożyć do Kierownika BP oświadczenie o wycofaniu takiego wniosku i w takim przypadku Kierownik BP będzie mógł uznać, że warunek nieubiegania się o dopłatę na podstawie ww. przepisów został spełniony.

Oświadczenie o wycofaniu ww. wniosku może zostać złożone w formie:

 • pisma zredagowanego przez Wnioskodawcę,
 • z wykorzystaniem propozycji oświadczenia o wycofaniu wniosku udostępnianego przez ARiMR (dostępne w sekcji: Materiały),
 • poprzez złożenie formularza wniosku o dopłatę "de minimis", o której mowa w art. 40d ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych, gdzie w Sekcji „Cel złożenia wniosku” zostanie zaznaczone pole „Wycofanie wniosku”.

 Więcej informacji oraz niezbędne wnioski i oświadczenie znajdą Państwo na stronie ARiMR https://www.gov.pl/web/arimr/material-siewny-2023-kryzys-wojenny

 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

poniedziałek, 07 sierpień 2023 07:25

Zapowiedź ekomiasteczka w Gminie Kikół

Zapraszamy serdecznie w niedzielę do Gminy Kikół, na trasie kampanii „Świadomy człowiek i jego nawyki, jako skuteczny oręż w walce z emisjami - eko-miasteczka w Gminie Kikół, Gminie Grudziądz i Gminie Wielgie” dofinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Projekt realizuje Fundacja Większe Mniejsze.

piątek, 04 sierpień 2023 10:19

„Silna Biało-Czerwona"

W związku z obchodami Święta Wojska Polskiego oraz 103. Rocznicy Bitwy Warszawskiej, Minister Obrony Narodowej Pan Mariusz Błaszczak, zaprasza do udziału w piknikach wojskowych pn. „Silna Biało-Czerwona" odbywających się na terenie naszego województwa:

 • w dniu 12.08.2023 r. — miejscowość Nowe;
 • w dniu 13.08.2023 r. — miejscowość Barcin;
 • w dniu 14.08.2023 r. — miejscowość Ciechocinek;
 • w dniu 15.08.2023 r. — miejscowość Sępólno Krajeńskie.

Ponadto Minister Obrony Narodowej serdecznie zaprasza na Wielką Defiladę Wojska Polskiego, która odbędzie się w dniu 15.08.2023 r w Warszawie.

Przypominamy i zapraszamy - "Suminianki las promują, bo leśne runo dobrze czują"

KGW "SUMINIANKI" w Suminie zapraszają na swoje stoisko, które przygotują podczas Dożynek Gminnych w Woli.

czwartek, 03 sierpień 2023 14:12

Płatność dla małych gospodarstw

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wprowadzone zostało ułatwienie dla rolników, którzy posiadają małe gospodarstwa - o powierzchni do 5 ha - i złożyli wnioski o przyznanie płatności za 2023 rok.

Zgodnie z art. 147a ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 w 2023 r. rolnikowi może być przyznana płatność dla małych gospodarstw, na podstawie złożonego przez rolnika żądania, jeżeli:

 1.  we wniosku o przyznanie płatności na rok 2023 (złożonym w terminie od 15 marca do 25 lipca 2023 r.) łączna powierzchnia:
 1. gruntów objętych obszarem zatwierdzonym do podstawowego wsparcia dochodów (PWD) będących w posiadaniu tego rolnika wynosi co najmniej 1 ha oraz
 2. użytków rolnych będących w posiadaniu tego rolnika w dniu 31 maja 2023 r. wynosiła nie więcej niż 5 ha
 1. w decyzji rolnika lub podmiotu, od którego rolnik nabył gospodarstwo rolne, w sprawie przyznania płatności bezpośrednich za 2022 r. powierzchnia gruntów objętych obszarem zatwierdzonym do jednolitej płatności obszarowej (JPO) jest większa od zera.

Płatność dla małych gospodarstw zastępuje wszystkie inne płatności bezpośrednie wnioskowane we wniosku o przyznanie płatności za rok 2023 (podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjna, płatność dla młodych rolników, wszystkie płatności związane z produkcją oraz płatności w ramach ekoschematów). Rolnicy żądający płatności dla małych gospodarstw, którzy ubiegali się o przejściowe wsparcie krajowe (uzupełniającą płatność podstawową lub płatność do tytoniu) otrzymają także te płatności.

Niezależnie od powyższego rolnik otrzyma płatności ONW, płatność ekologiczną, płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne, o ile wnioskował o te płatności we wniosku złożonym w terminie do dnia 25 lipca 2023 r.

W celu otrzymania płatności dla małych gospodarstw należy w terminie do 31 sierpnia 2023 r. złożyć za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (aplikacja eWniosekPlus) skan oświadczenia „Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw”, którego wzór znajduje się poniżej.

Wycofanie żądania przyznania płatności dla małych gospodarstw może zostać złożone w terminie do dnia 31 sierpnia 2023 r. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE).

Termin złożenia żądania przyznania płatności dla małych gospodarstw oraz termin jego wycofania nie podlegają przywróceniu.

Wysokość płatności dla małych gospodarstw ustala się jako iloczyn powierzchni obszaru zatwierdzonego do podstawowego wsparcia dochodów i stawki płatności na 1 ha wynoszącej równowartość w złotych kwoty 225 euro przeliczonej na złote z zastosowaniem kursu wymiany euro.

Płatność dla małych gospodarstw przyznaje w drodze decyzji kierownik biura powiatowego Agencji właściwy według miejsca zamieszkania albo siedziby rolnika.

 

Żądanie doręczenia decyzji

Jeżeli decyzja w sprawie przyznania płatności uwzględnia w całości żądanie rolnika, decyzję tę doręcza się jedynie na żądanie strony.

Dniem doręczenia decyzji zgodnej z żądaniem rolnika jest dzień wpływu (uznania) środków finansowych na rachunek bankowy rolnika lub rachunek strony prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Agencja przekazując na rachunek bankowy rolnika lub rachunek strony prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej pomoc przyznaną decyzją, w tytule przelewu umieszcza informację, iż decyzja ta nie zostanie faktycznie doręczona.

Żądanie doręczenia decyzji składa się do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika, w terminie 14 dni od dnia uznania przyznanej pomocy na rachunku bankowym rolnika lub rachunku strony prowadzonym w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Niezależnie od powyższego Agencja informuje, że decyzje w sprawie płatności są udostępniane w Platformie Usług Elektronicznych. Po zalogowaniu do PUE rolnik z menu bocznego w zakładce: „Moje sprawy”, wybiera sekcję: „Płatności obszarowe”. W przedmiotowej sekcji rolnik ma dostęp do wszystkich spraw z danych kampanii w których występował z wnioskiem o przyznanie płatności. Po kliknięciu w znak danej sprawy, rolnik ma dostęp do pism zgromadzonych w trakcie obsługi sprawy przez Biuro Powiatowe, w tym ma dostęp do decyzji w sprawie płatności.

 Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr/platnosc-dla-malych-gospodarstw-2023

Zaproszenie na tegoroczne Powiatowo-Gminne Dożynki, które odbędą się 26 sierpnia w Bobrownikach

30 lipca 2023 r. w Trutowie odbyły się Gminne zawody sportowo - pożarnicze jednostek OSP z terenu Gminy Kikół. Szczegółowe informacje na stronie Internetowej i fb Gminy Kikół. Zdjęcia i prezentacja - Józef Myszkowski

link do prezentacji https://www.youtube.com/watch?v=pSi7n-P9KX4

czwartek, 03 sierpień 2023 09:09

Poznajmy tegorocznych starostów dożynek

🌻🌾Starościną Dożynek jest p. Jolanta Chrobak, mieszkanka wsi Wawrzonkowo, od 22 lat wraz z mężem Sylwestrem prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 180 ha, w tym ponad 100ha gruntów własnych. Obecnie gospodarstwo zajmuje się tylko produkcją roślinną, to jest uprawą pszenicy, kukurydzy, rzepaku i buraków cukrowych. Pani Jolanta zajmuje się papierową stroną gospodarstwa, jak również dzięki ukończeniu pierwszego stopnia księgowości pomaga w prowadzeniu firmy transportowej męża. Od kilku lat aktywnie działa w Stowarzyszeniu Razem Łatwiej oraz Stowarzyszeniu Razem dla Woli i Wawrzonkowa. Jest mamą dwóch synów, a największa pasja to ogród. W wolnych chwilach lubi czytać oraz jeździć na rodzinne wycieczki rowerowe.
🌾🌻 Starostą tegorocznych Dożynek jest p. Radosław Marciniak, jego wykształcenia to technik rolnik. Prywatnie mąż i tata trójki dzieci. Razem z żoną prowadzi hodowle bydła opasowego oraz gospodarstwo o powierzchni 12 ha. Od dziecka jest także zaangażowany w prowadzenie rodzinnego gospodarstwa, o łącznej powierzchni 90 ha, w którego skład wchodzą grunty własne oraz dzierżawy. Uprawy nastawione są głównie na produkcje roślinna. Poza pracą na roli pracuje również zawodowo jako mechanik maszyn rolniczych. Jego pasją jest wędkowanie, któremu od najmłodszych lat poświęca każdą wolną chwilę. Największą satysfakcję przynosi mu bezinteresowna pomoc innym, której chętnie udziela, gdy tylko nadarzy się okazja.