Ostrzeżenia meteorologiczne

Zjawisko: Oblodzenie

 

Stopień zagrożenia: 1

 

Obszar: powiaty: aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz,

grudziądzki, lipnowski, radziejowski, rypiński, świecki, Toruń, toruński, wąbrzeski, Włocławek

i włocławski.

 

Ważność: od godz. 19:00 dnia 17.03.2024 do godz. 09:00 dnia 18.03.2024

 

Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około-2°C, temperatura minimalna przy gruncie około -3°C.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

 

Uwagi: brak.

 

 

Zjawisko: przymrozki

 

Stopień zagrożenia: 1

 

Obszar: powiaty: wszystkie

 

Ważność: od godz. 22:00 dnia 17.03.2024 do godz. 08:00 dnia 20.03.2024

 

Przebieg: Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2°C, przy gruncie do -5°C.

Temperatura maksymalna w poniedziałek około 4°C, we wtorek około 7°C.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

 

Uwagi: brak.

 

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 42.

piątek, 15 marzec 2024 11:26

PSZOK w Lubinie zwiększy swoje zaplecze

Dnia 12.03.2024r. nastąpiło zwieńczenie starań Burmistrza Kikoła, Józefa Predenkiewicza, które zakończyło się podpisaniem aktu notarialnego w Bydgoszczy z przedstawicielem KOWR-u o nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Lubin. Krajowy Ośrodek Wsparcie Rolnictwa przekazał nieodpłatnie Gminie Kikół trzy działki o obszarze 0,33 ha, które zostaną w przyszłości przeznaczone na cele związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych w zakresie: wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tj. pod budowę zaplecza technicznego PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

W dniu 8 marca 2024 r. podpisana została Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka Etap I”, tym samym Gmina Kikół przystąpiła do projektu partnerskiego współfinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 Priorytetu FEKP.08 Fundusze Europejskie na Wsparcie
w Obszarze Rynku Pracy, Edukacji i Włączenia Społecznego, Działanie FEKP.08.24 Usługi Społeczne i Zdrowotne.

Partnerem wiodącym Projektu jest Województwo Kujawsko - Pomorskie w partnerstwie z 90 partnerami: Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Fundacją Ekspert-Kujawy a także samorządami gminnymi.

W ramach Projektu, w oparciu o dotychczasowe doświadczenia, zostanie stworzony system wsparcia dla niesamodzielnych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w postaci świadczenia usług społecznych, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka i telemedycyna.

Całkowita wartość projektu: 33 316 302,61 PLN

Kwota dofinansowania EFS: 31 650 487,47 PLN

czwartek, 14 marzec 2024 10:27

Bezpłatne badanie wzroku

Szanowni Państwo,
25 marca  będziemy mieli przyjemność przeprowadzać bezpłatne komputerowe badanie  wzroku dla Państwa mieszkańców na przy Urzędzie Gminy w Kikole.

poniedziałek, 11 marzec 2024 11:02

LXII Sesja Rady Miejskiej Kikół

KLAUZULA INFORMACYJNA NAGRYWANIA SESJI (Link)

O godzinie 13.00 13 marca 2024 r. (środa) na stronie Gminy Kikół www.kikol.pl dostępna będzie transmisja na żywo z LXII Sesji Rady Miejskiej Kikół kadencji 2018-2024.

Transmisja z LXII Sesji Rady Miejskiej Kikół kadencji 2018-2024 (tutaj!)

https://portal.posiedzenia.pl/kikol

1. Otwarcie LXII sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Sprawozdanie Burmistrza o pracach w okresie międzysesyjnym.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Suminie w roku budżetowym2023.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Kikół.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do samorządu wsi Hornówek.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Kikół miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Kikoła.
12. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
13. Zakończenie.

poniedziałek, 11 marzec 2024 07:05

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim sołtysom z terenu Gminy Kikół składamy wyrazy podziękowania za wkład pracy, zaangażowanie i aktywną postawę na rzecz wspólnoty lokalnej. Dużo zdrowia, optymizmu, pogody ducha,  satysfakcji z wykonywanej funkcji oraz realizacji pomysłów w działalności sołeckiej.

Podpisano umowę na oczyszczalnie ścieków.

Burmistrz Kikoła oraz Ośrodek Kultury Gminy Kikół zaprosił wszystkie Panie na Miejsko - Gminny Dzień Kobiet. Uroczystość odbyła się w sali widowiskowej znajdującej się przy Szkole Podstawowej w Kikole. Organizatorzy zaprosili artystów z Teatru Bene Nati z Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta w Lipnie, którzy zaprezentowali piękny spektakl teatralny pt. „W duecie i solo …o miłości”.
Podczas występu młodzież zaprezentowała piękny śpiew, taniec a także zdolności aktorskie. Na twarzach wszystkich Pań nie zabrakło uśmiechu. Na dopełnienie tak wspaniałego popołudnia, czas umilił nam Rodzinny Zespół Magdy Więznowskiej, który zaprezentował różnorodny repertuar, od folkloru po romanse.
Na zakończenie naszej uroczystości Burmistrz Kikoła wraz ze Starostą Lipnowskim złożyli Paniom najszczersze życzenia oraz wręczyli symboliczny podarunek w postaci kwiatka oraz czekolady. Panowie podziękowali również osobom, które przyczyniły się do zorganizowania tej uroczystości. Następnie wszyscy przybyli goście udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez Ośrodek Kultury Gminy Kikół.
Drogie Panie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, serdecznie dziękujemy za to że jesteście i czynicie ten świat piękniejszym i lepszym ! Życzymy Wam dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, samych pięknych dni życia i tego, abyście zawsze czuły się szczęśliwe, a uśmiech niech zawsze rozpromienia Wasze twarze. 🪻

 

Link do galerii https://www.facebook.com/photo/?fbid=806493751512234&set=pcb.806509761510633

piątek, 08 marzec 2024 12:38

Bezpłatne szkolenia z edukacji prawnej!

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach z edukacji prawnej organizowanych przez Fundację Honeste Vivere. Szkolenia będą odbywały się zdalnie, według tematyki i terminów wskazanych w poniższym harmonogramie.

Udział w zajęciach będzie odbywał się przy pomocy platformy Teams.

Celem zalogowania się na konkretne szkolenie należy skopiować link z tabeli do przeglądarki. Platforma Teams nie wymaga posiadania aplikacji, jedynym wymogiem jest wpisanie imienia i nazwiska lub Nicku.

 Platforma Teams jest obsługiwana przez każdą z przeglądarek za wyjątkiem Mozilla Firefox.  

Logowanie się na konkretne szkolenie jest możliwe najwcześniej na 5 min przed rozpoczęciem każdego spotkania.

SZKOLENIA MARZEC/KWIECIEŃ/MAJ

Lp.

Data szkolenia

Godzina rozpoczęcia

Temat

Program TEAMS/ LINK DO SPOTKANIA

1

12.03

17.00

Testamenty - jak napisać żeby był ważny

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjJhNTFhNTktODI1My00NDY4LTlhZmYtODYwM2ExZjhmMDRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

2

12.03

18.00

Niezdolność do pracy - kiedy mogę liczyć na wsparcia Państwa

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGE4ZjhmZGMtMGVmNy00NWQ2LTg4ZGQtMmFkYzQwOGI3MTU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

 

3

19.03

17.00

Zasiedzenie nieruchomości 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmI5YzMyYWUtYTJiZC00N2M4LTlhZDMtMWVhMTZlYjI5MDIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

4

19.03

18.00

Bezpieczne zakupy przez internet

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjBmOWFkNWYtYjEwNC00YTE3LThkMWQtNGI0ZjViYjRjZDRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

5

20. 03

8.00

Trudna sytuacja materialna – gdzie uzyskam pomoc

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Nzg0MzRjY2EtYjExMS00OGI0LTg3ZGEtYzk5ZTUwY2Q4ZDk0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

6

20.03

9.00

Sposoby rozwiązania umów

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzI5YzdlNDctMWY4YS00NDFlLTlmZTktM2EzMTA4ZDYxNTZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

7

27.03

8.00

Fundusz alimentacyjny - kiedy mogę skorzystać

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2Q0NjgyNDAtN2I3My00M2FkLWE3MzAtYjQ3Nzg3YWEyMmRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

8

27.03

9.00

Dziedziczenie

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2QyZThhNTYtMDIxMi00MjI3LWFkNWItMjM0YzE2NDY3ZDkw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

9

27.03

17.00

Poręczyłem kredyt - co teraz

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjYzYTJkMjAtOTk1YS00ODVkLWJiN2ItZDMwNTA4ZGJhOTIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

10

27.03

18.00

Czy przysługuje mi zachowek

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjUwMWZhMTktMDI0MS00M2ZiLWE4ZGYtNjAxN2M1ODhlZGNk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

11.

02.04

17.00

Sąsiedzkie spory graniczne

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmJiY2FmMjAtN2UyYi00NTAwLTkyZTgtZmFlNGIzNmM1NTBh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

12.

02.04

18.00

Testamenty - jak napisać żeby był ważny

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODcwMmI4ZjItYjNkYi00ODNjLWIyZjctMzNlMWE0MTAyOGRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

13.

09.04

17.00

Niezdolność do pracy - kiedy mogę liczyć na wsparcia Państwa

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODkwODAwYmMtNGRmMS00ZGMzLThjNmQtMWJlYjg2ODNlY2E0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

14.

09.04

18.00

Fundusz alimentacyjny - kiedy mogę skorzystać

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTAyMzU3ZDUtZDUwNi00M2ZlLTg5MDMtNmFiZDViZDllYzI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

15.

16.04

18.00

Dziedziczenie

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODJkNTdmNTktMWU0Yi00NTAzLWFiYzAtOTNmYmNjNDAxY2My%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

16.

23.04.

18.00

Poręczyłem kredyt - co teraz

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjRhOWZjZDktMTQzZC00OWEzLWFhYzMtN2U3OGMxMWFkZDVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

17.

30.04

18.00

Czy przysługuje mi zachowek

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTdkZmQ2NDAtN2M5My00ZDFiLTg2Y2ItMmQ1OGZiMzhmOTk4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

18.

07.05

10.00

Zasiedzenie nieruchomości 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2RkMDk2NmItY2E1MC00ODZlLThiMDEtNTU0YzBiOGI1OTIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

19.

07.05

18.00

Bezpieczne zakupy przez internet

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTI4ZjYzMTItMzcyMC00MTMyLWJiNTgtYzMwYTVkYmJjM2Yw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

20.

14.05

10.00

Majątek wspólny a majątek osobisty małżonków

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDQ5ZTdiYTQtMTllNC00N2Q5LThjMjYtNjdhMmVmODQwMzMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab787acd-d6e7-4922-9a1d-d7b184c91645%22%2c%22Oid%22%3a%22fa8c237a-2ee5-4a27-8981-c2293eaeea92%22%7d

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 marca 2024 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie 
świadczeń emerytalno-rentowych. 

Od 1 marca 2024 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 5 278 zł 30 gr,
  • 130% tego wynagrodzenia tj. 9 802 zł 50 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 12 lutego 2024 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2023 r. (7 540 zł 36 gr).

 

Podstawa prawna

Komunikat Prezesa GUS z dnia 09 lutego 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2023 r. /M.P. z dnia 09 lutego 2024 r. poz. 106/.

Komunikat Prezesa ZUS z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2023 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent  /M.P. z dnia 13 lutego 2024 r. poz. 112/

 

 Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy