13 października br. w kinie Apollo w Poznaniu odbyła się VI Gala Finałowa Konkursu „Patria Nostra”.
Cele konkursu to propagowanie historii Polski, krzewienie wartości i postaw patriotycznych, etyki chrześcijańskiej i społeczeństwa obywatelskiego. Konkurs „Patria Nostra” adresowany jest do młodzieży szkolnej z Wielkopolski i północno – zachodniego rejonu Polski oraz do młodzieży polskiej i polonijnej z całego świata. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu filmu lub animacji dotyczących najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w okresie konkretnego tygodnia. Filmowy konkurs „Patria Nostra” jest objęty patronatem honorowym m.in. Ministra Edukacji i Nauki, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytutu Pamięci Narodowej czy Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
W tegorocznym konkursie brały udział zespoły uczniowskie w wieku od 12 do 19 lat oraz ich opiekunowie. Konkurs ma charakter ogólnopolski i edycje 2021 odbyły się w Warszawie, Krakowie i Poznaniu. W konkursie w Wielkopolsce wzięły udział także zespoły z ościennych województw oraz drużyny m.in. z Danii i Ukrainy. Każda ekipa otrzymała do przygotowania pewne wydarzenie. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu filmu lub animacji do 60 sekund, dotyczącej ważnych wydarzeń z historii Polski. Naszej drużynie (Antonina Redmerska, Izabela Komorowska i Wiktor Krakowski) przypadł w udziale temat: Zdobycie Monte Cassino.
Nasz materiał zatytułowaliśmy: „Zdobycie Monte Cassino. Tędy prowadziła droga do Polski”.
W dniach 28.09 – 05.10 odbywało się głosowanie – wszystkie drużyny mogły oceniać prace konkursowe, przydzielając pięciu przez siebie wybranym, punktację od 1 do 5.
Praca naszego zespołu została wyróżniona. Zdobyte w konkursie doświadczenia posłużą na przyszłość. Jak to się mówi - „pierwsze koty, za płoty”

Tekst i foto nadesłane

środa, 10 listopad 2021 11:24

BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA

Zapraszamy Wszystkie Panie w wieku od 50 do 69 lat na bezpłatne badania mammograficzne do mobilnych pracowni, które będą ustawione koło Urzędu Gminy w Kikole, Pl. Kościuszki 7, 87-620 ( parking ) kolejno w dniach:

– 15 listopada od 10.00 do 16.00 firma Lux Med Sp. zo.o.
rejestracja pod nr tel 58 666 24 44

– 17 listopada od 8.00 do 15.00 firma Geneva Trust Polska Sp. zo.o. rejestracja pod nr tel. 58 767 34 44

– 24 listopada od godz. 13.00 do 16.30 firma Medica Sp. zo.o.
rejestracja pod nr tel. 42 254 64 10

Od 1 stycznia 2022 r. udostępnione zostaną specjalne rachunki bankowe, po dwa dla każdego Oddziału Regionalnego KRUS, jeden dla wpłat na ubezpieczenie społeczne rolników, drugi dla wpłat na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z tabelą poniżej.

W przypadku rolników będących płatnikami podatku VAT, przy realizacji płatności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, wskazać należy wyłącznie nowe numery rachunków bankowych. Jeśli w momencie realizacji płatności saldo Pani/Pana rachunku VAT będzie niezerowe, to środki zostaną pobrane z tego rachunku (do wysokości salda).

Jeżeli płatność z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników lub ubezpieczenie zdrowotne zostanie dokonana na dotychczas wykorzystywany numer rachunku bankowego, to przelew zostanie zrealizowany, jednak nie zostaną wykorzystane środki zgromadzone na rachunku VAT.

Ważne!
Dokonując wpłaty składek (przelewu), koniecznie należy podać odpowiedni numer rachunku bankowego, a także identyfikator płatnika składek (numer UNO) lub pełne dane osobowe, pozwalające na identyfikację płatnika składek (osoby ubezpieczonej). Wskazanie wyłącznie imienia i nazwiska nie pozwoli na ustalenie właściwej osoby w systemie informatycznym KRUS.

Numery rachunków bankowych, dedykowanych rolnikom będącym płatnikami VAT, według przynależności do Oddziału Regionalnego KRUS, można uzyskać w każdej jednostce organizacyjnej KRUS oraz na stronie internetowej: www.krus.gov.pl.

Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1626),
2. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, z późn. zm.).

Numery rachunków bankowych, dedykowanych rolnikom będącym płatnikami VAT, w zależności od Oddziału Regionalnego KRUS i rodzaju ubezpieczenia, zawiera tabela zamieszczona na stronie www.krus.gov.pl .
Dla OR KRUS w Bydgoszczy są to:


Nazwa OR KRUS Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na ubezpieczenie zdrowotne
KRUS Oddział Regionalny w Bydgoszczy 65 1010 1078 0024 5313 7700 0011 38 1010 1078 0024 5313 7700 0012


Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

 

poniedziałek, 08 listopad 2021 07:49

XXXI Sesja Rady Gminy Kikół

KLAUZULA INFORMACYJNA NAGRYWANIA SESJI (Link)

O godzinie 13.30 10 listopada 2021 r. (środa) na stronie Gminy Kikół www.kikol.pl dostępna będzie transmisja na żywo z XXXI Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023.

Transmisja z XXXI Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023 (tutaj!)

https://portal.posiedzenia.pl/kikol

Porządek obrad:

1. Otwarcie XXXI sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kikół w roku szkolnym 2020/2021.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2021 – 2034.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kikół na lata 2021 – 2031.
10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Targowiska Gminnego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Kikół.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kikół.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zakończenie.

niedziela, 07 listopad 2021 13:32

III kikolski bieg

Wójt Gminy Kikół oraz Ośrodek Kultury Gminy Kikół zapraszają na III Kikolski Bieg dla Niepodległej
W dniu 12 listopada 2021 r. o godz. 18:00 odbędzie się III Kikolski Bieg dla Niepodległej na dystansie 1918 m. Zapisy pod numerem telefonu : 500 837 986 od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00- 16:00 do dnia 08.11.2021 r. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal i ciepły posiłek. Bieg jest bezpłatny ! Każdy, kto chce uczestniczyć w biegu musi wypełnić formularz zgłoszeniowy i podpisać akceptację regulaminu biegu. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. W biegu będzie prowadzona oddzielna klasyfikacja. Nagrodzimy najlepszych. Liczba osób jest ograniczona- 120 uczestników (decyduje kolejność zgłoszeń). Trasa „III KIKOLSKIEGO BIEGU DLA NIEPODLEGŁEJ” przebiegać będzie ulicami Kikoła: Start na Skwerku – ul. Targowa – ul. Zboińskiego – skręt na ul. Nową – ul. Janusza z Kikoła – ul. Wschodnia – ul. Zboińskiego – ul. Targowa – ul. Kasztelańska – ul. Nowa – ul. Zboińskiego – Skwerek (Meta).

- więcej na https://www.facebook.com/okgkikol/

niedziela, 07 listopad 2021 13:29

11 listopada 2021 r.

11 listopada 2021 r.

Każdy bibliotekarz wie, jak trudno przekonać młodych ludzi do czytania. Wielu dorosłych nie czyta w ogóle, a dzieci uczą się przez naśladownictwo. Wówczas biblioteka wspólnie ze szkołą muszą spróbować wyrobić nawyk czytania. Kiedy ktoś już połknie tego czytelniczego bakcyla, książki będą mu towarzyszyły przez całe życie!

Gminna Biblioteka Publiczna w Kikole w kuszeniu najmłodszych wykazuje się dużą pomysłowością. Zaprasza do siebie najmłodszych uczniów, a dyrektorka Aneta Falkowska odwiedza też szkoły, by poprowadzić tam lekcje biblioteczne. Idealnie układa się współpraca ze Szkołą Podstawową w Ciełuchowie.

– Systematycznie odwiedzam Ciełuchowo, bo tam wprowadzono innowację pedagogiczną, polegającą na promowaniu czytelnictwa – mówi Aneta Falkowska. – Przybliżyłam trzecioklasistom twórczość Jana Brzechwy oraz opowiedziałam o życiu tego wybitnego poety. Przygotowałam także konkurs. Muszę przyznać, że przygotowali się do niego rewelacyjnie i każdy uczeń otrzymał od biblioteki upominek. To jeden ze sposobów, by zachęcić dzieci do czytania, a ja nie ustaję w działaniach.

Ponadto uczniowie z Ciełuchowa wzięli udział w wyjeździe do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej — Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. – Gościliśmy w Filii nr 12, gdzie uczniowie z wielkim zainteresowaniem przeglądali książki i czasopisma, znajdujące się na półkach. Po raz pierwszy zobaczyli tak duży księgozbiór. Mali czytelnicy z uwagą wysłuchali wiersza o domu, rodzinie i miłości. W dalszej części naszego wyjazdu wybraliśmy się na bardzo ciekawą wycieczkę do Ogrodu Zoobotaniczego w Toruniu.

Cały czas trwa akcja „Mała Książka – Wielki Człowiek”. To ogólnopolska kampania społeczna, której celem jest zachęcenie rodziców do odwiedzania biblioteki i codziennego czytania dziecku. Każdy czytelnik w wieku przedszkolnym otrzymuje w prezencie wyprawkę czytelniczą.

tekst Małgorzata Chojnicka

źródło : https://lipno.naszemiasto.pl/

"Jak przyjemnie i wesoło, kiedy dynia krąży wkoło. Dynia tu, dynia tam, dynia krąży tu i tam ..." 29 października 2021 r. przedszkolaki obchodziły Święto Dyni. Uroczystość przygotowały Panie Monika Bonowicz i Małgorzata Borkowska. Zdjęcia organizatora. Prezentacja - Józef Myszkowski.

link do prezentacji https://www.youtube.com/

"Nie lękajcie się" - XXI Dzień Papieski w Szkole Podstawowej w Zajeziorzu. Uroczystość z uczniami przygotowały Panie Halina Bogóska i Michalina Sobocińska - Bączkowska. Zdjęcia i prezentacja - Józef Myszkowski.

link do prezentacji https://www.youtube.com/

czwartek, 04 listopad 2021 15:10

UWAGA silny wiatr

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: silny wiatr
Stopień zagrożenia: 1
Obszar powiatów: wszystkie powiaty

Ważność: od godz. 22:00 dnia 04.11.2021 do godz. 08:00 dnia 05.11.2021

Przebieg: prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h,
w porywach do 80 km/h, z południa, skręcającego na zachodni

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi: brak

Dyżurny synoptyk: Maria Poświata

Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo
Nr 135.