DEBATA SPOŁECZNA

 

Organizowana przez Komendę Powiatową Policji w Lipnie

 

"BEZPIECZEŃSTWO NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO"

      Bezpieczny pieszy!

     Bezpieczny rowerzysta!

Kierujący hulajnogą elektryczną

Urządzenia transportu osobistego

 

 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Program „Dzielnicowy bliżej nas”

Aplikacja „Moja Komenda”

Data :   27 października 2022r. ,godz. 17:00

Miejsce :  Świetlica Wiejska w Kikole

 1.       Targowa 1A

Gminne miejsca dystrybucji tabletek z jodkiem potasu.

 

Gmina Kikół otrzymała od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego tabletki z jodkiem potasu.

 

W przypadku sytuacji awaryjnej związanej z zagrożeniem napromieniowaniem od chmury radioaktywnej będą one dystrybuowane do wyznaczonych miejsc.

Poniższy komunikat zawiera informacje na temat działań prewencyjnych. Zgodnie z komunikatem MSWiA na chwilę obecną zagrożenie radiacyjne nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości

Przygotowanie tabletek z jodkiem potasu to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.

W przypadku awarii elektrowni jądrowej lub innych zdarzeń radiacyjnych, a tym samym uwolnienia do atmosfery radioaktywnego jodu wydanie preparatu nastąpi po decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek jodku potasu (komunikat zostanie podany w mediach ogólnopolskich i lokalnych). Do tego momentu punkty wydawania preparatu pozostają nieczynne.

 

Szczegóły dotyczące przyjmowania tabletek jodku potasu w załączonej ulotce.

 

Do każdego punktu przypisane są rejony, dla których w razie potrzeby wydawane będą tabletki. Prosimy o ich przestrzeganie.

 

Lp.

Punkt wydawania

Sołectwa obsługiwane przez dany punkt wydawania

1

Szkoła Podstawowa im. I.A. Zboińskiego w Kikole

87-620 Kikół ul. Targowa 6

Kikół

2

Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Woli

87-620 Kikół, Wola 71a

Hornówek, Trutowo, Walentowo, Wola, Wymyślin

3

Szkoła Podstawowa w Ciełuchowie

87-620 Kikół, Ciełuchowo 8

Ciełuchowo, Grodzeń, Janowo, Wolęcin

4

Szkoła Podstawowa w Zajeziorzu

87-620 Kikół, Zajeziorze 38

Dąbrówka, Kołat-Rybniki, Moszczonne, Zajeziorze

5

Środowiskowy Dom Samopomocy "Koniczynka"

87-620 Kikół, Sumin 20

Sumin

6

Świetlica Wiejska w Kikole

87-620 Kikół, ul. Targowa 1

Jarczechowo, Konotopie, Kikół-Wieś, Lubin

wtorek, 11 październik 2022 15:19

Przerwa w dostawie wody pitnej

Informujemy, że w dniu 12.10.2022 r. ( tj. środa) w miejscowości Zajeziorze oraz Moszczonne od (strony Zajeziorza) w godz. 8.00-14.00 z powodu awarii sieci wodociągowej może nastąpić przerwa w dostawie wody pitnej.
Za utrudnienia przepraszamy!

Na bezpłatne webinarium zapraszamy 12 października 2022 r. w godzinach od 10:00 do 11:30.

Na spotkaniu przedstawimy aktualną ofertę szkoleń współfinansowanych z funduszy europejskich.

Skorzystać mogą pracownicy, menadżerowie oraz właściciele firm. Szkolenia, na które firma skieruje pracowników, będą wybierane indywidualnie z bardzo szerokiej oferty dostępnej w Bazie Usług Rozwojowych.

Dofinansowanie na szkolenia może wynosić nawet 80 % ich kosztów.

Naszym gościem będzie przedstawicielka Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego, która omówi zasady ubiegania się o środki w projekcie „Regionalny Fundusz Szkoleniowy” oraz przedstawiciel Włocławskiego Centrum Biznesu, który opowie o realizowanym projekcie „Profesjonalizacja usług Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości ”. 

Pokażemy także inne możliwości wsparcia dla tych, dla których posiadanie odpowiednich kwalifikacji jest ważne.

Program dostępny jest tutaj

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie na nasz adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zgłoszenia wpisując w tytule WEB 12.10.2022 oraz w treści imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.  Każdy uzyska od nas zwrotne potwierdzenie.

Dostęp do webinarium jest bardzo prosty. Wystarczy dysponować komputerem oraz dostępem do sieci i połączyć się z nami za pomocą przesłanego, najpóźniej w dniu spotkania, linku.

Zapisać się można również telefonicznie 797 304 126.

Serdecznie zapraszamy!

Regulamin konkursu fotograficznego „Jesień z książką w tle”
I. Przepisy ogólne
1. Konkurs organizowany przez jest przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kikole, przy ulicy Pl. Kościuszki 7A, 87-620 Kikół, zwanej dalej organizatorem konkursu.
2. Konkurs prowadzony będzie na terenie gminy Kikół. Konkurs rozpoczyna się 06 października 2022 i trwać będzie do 04 listopada 2022. Wyłonienie laureatów nastąpi 10 listopada 2021 r. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie portalu społecznościowym FB Biblioteka Ośrodek Kultury Gminy Kikół, na stronie www.okgkikol.pl oraz na tablicy ogłoszeń w placówce Biblioteki.
3. Uczestnikiem konkursu są uczniowie klas 5 - 8 szkół podstawowych z terenie gminy Kikół. Przedmiotem konkursu jest wykonanie trzech zdjęcie, którego tematem przewodnim będzie książka lub czytanie z motywem jesiennym w tle.
4. Celem konkursu „Jesień z książką w tle” jest:
- zwizualizowanie pasji czytania i miłości do książek,
- popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu, dialogu ze światem i wyrażania emocji,
- upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki,
- przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
II. Przepisy dotyczące prac
1. Zgłoszenia do konkursu można dokonać w wersji papierowej w Bibliotece. Do formularza należy dołączyć zdjęcia (3 szt.) w formie plików JPG o wymiarze minimum 2500 pikseli / 3500 pikseli lub przesłać poczta tradycyjną na adres Gminna Biblioteka Publiczna w Kikole, pl. Kościuszki 7A, 87-620 Kikół albo na nasz adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem „Jesień z książką w tle”. Fotografia musi być autorstwa uczestnika konkursu.
2. W konkursie nagrodzone zostaną prace wybrane przez komisję konkursową.
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 10 listopada 2022 r.
4. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 11 listopada 2022 r. podczas Kikolskiego Biegu dla Niepodległej o czym laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
5. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej i niespełniających wymogów określonych niniejszym regulaminem.
III. Wykorzystanie prac
1. Przesłanie do Organizatora fotografii konkursowej jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na jej wielokrotne, nieodpłatne publikowanie na stronie internetowej OKGK oraz portalu społecznościowym biblioteka i OKGK, opublikowanie imienia, nazwiska autora w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, a także na wykorzystywanie zdjęć w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.
2. Przesyłając fotografię konkursową uczestnik zapewnia, że jest jej autorem oraz że przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do tej fotografii, a także, że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich. O ile na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik przesyłając fotografię zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na tej fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku. Przesyłając fotografię, uczestnik zobowiązuje się wobec Organizatora do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich dotyczącymi z praw autorskich do fotografii, praw do wizerunku lub wszelkich innych praw.
IV. Postanowienia końcowe
1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
2. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Wszelkie decyzje Organizatora dotyczące konkursu są wiążące i ostateczne.
4. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

poniedziałek, 03 październik 2022 12:27

Dzień Seniora w ZUS!

Już po raz kolejny ZUS oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów organizują Dzień Seniora. W całym kraju, pod hasłem „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”, odbędą się różne wydarzenia dla osób starszych. Uczestnicy będą mogli skorzystać z porad ekspertów ZUS i specjalistów z innych instytucji. Wszystkie wydarzenia są otwarte, a udział w nich – bezpłatny.

Dzień Seniora w ZUS to cykl różnych wydarzeń – prelekcji i konsultacji – które odbędą się w październiku w całej Polsce. Celem akcji jest upowszechnienie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych i świadczeniach z ZUS, ale również zachęcenie seniorów do wyjścia z domu. Podczas Dnia Seniora osoby starsze będą mogły skorzystać z porad ekspertów ZUS o waloryzacji, zasadach zatrudniania na emeryturze czy wyliczania emerytury.

Dzięki współpracy z partnerami wydarzenia na seniorów będą czekali specjaliści z:

 • Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • Policji,
 • Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • Biura Rzecznika Praw Obywatelskich,
 • Biura Rzecznika Praw Pacjenta,
 • Fundacji Polska Bezgotówkowa,
 • Warszawskiego Instytutu Bankowości.

Udzielą oni informacji na temat profilaktyki zdrowotnej, dostępności, zasad kupowania na prezentacjach, bezpiecznych zakupów online czy zalet bankowości elektronicznej. Oprócz tego seniorzy będą mogli się po prostu spotkać z innymi i spędzić miło czas.

Na potrzeby akcji został wydany kolejny numer publikacji „ZUS dla Seniora”, która zawiera ważne informacje dla osób starszych. Gazetka jest dostępna na stronie internetowej ZUS.

Sprawdź, co się będzie działo w Twojej okolicy – harmonogram wydarzeń jest na stronie zus.pl/senior.

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy: ZUS i PZERiI

Partnerzy: NFZ, PFRON, UOKiK, Policja, RPO, RPP, FPB, WIB

Patron medialny:  Głos Seniora

Po raz czwarty Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników urodzonych w latach 2008–2016 do udziału w kursie e-learningowym „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, który w nowoczesnej formie przybliża wiedzę o zagrożeniach wypadkowych w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia. Wśród uczestników, którzy ukończą szkolenie i prześlą swoje zgłoszenie rozlosujemy nagrody.

Aby wziąć udział w losowaniu nagród należy:

 1. zrealizować kurs dostępny na stronie internetowej prewencja.krus.gov.pl i rozwiązać test końcowy;

Uwaga! Wpisz swoje dane, zanim zaczniesz realizować szkolenie.

 1. pobrać certyfikat ukończenia kursu oraz formularz zgłoszeniowy;
 2. przesłać do 6 listopada 2022 r. certyfikat oraz wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy pocztą tradycyjną na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: hulajnoga(at)krus.gov.pl z dopiskiem w tytule: „Kurs e-learningowy dla dzieci”.

Informacji udziela sekretariat Biura Prewencji, tel. (22) 592 64 10, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zasady przyznawania hulajnóg znajdują się na stronie internetowej Kasy w zakładce: konkursy i patronaty.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjno – konsultacyjnych w ramach Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego (STEŚ) dla planowanej linii kolejowej nr 5 i 50 na odcinku CPK – Sochaczew – Płock – Włocławek – Lipno

Szczegółowe informacje o projekcie wraz z harmonogramem spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami dostępny jest na stronie internetowej

https://www.cpk.pl/pl/dla-mieszkancow/konsultacje-spoleczne-dla-inwestycji-kolejowych

w zakładce "STEŚ CPK - Sochaczew - Płock - Włocławek – Lipno

Wykonawcą Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego jest konsorcjum IDOM Inżynieria Architektura i Doradztwo Sp. z o.o.

 

Infolinia CPK dostępna pod numerem telefonu: +48 539 188 404

Harmonogram spotkań konsultacyjnych

Poniżej znajduje się harmonogram spotkań konsultacyjnych. W niektórych gminach trwa
obecnie ustalanie miejsca spotkania.

Wszelkie aktualizacje dotyczące harmonogramu spotkań będą zamieszczane na bieżąco na
stornie internetowej.

03.10.2022 (poniedziałek)

godz. 17:00 - Gmina Kikół - Świetlica Wiejska w Kikole, ul. Targowa 1A, 87-620 Kikół

 

link do strony cpk.pl Sway (office.com)

 

Ankieta

W ramach realizowanego Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego zwracamy się do mieszkańców terenów w pobliżu przebiegu planowanej inwestycji z prośbą o wypełnienie ankiety konsultacyjnej. Otrzymane od Państwa odpowiedzi oraz postulaty posłużą do uszczegółowienia rozwiązań projektowych w toku opracowania kolejnych etapów realizowanego zamówienia.

Formularz zgłoszeniowy

Formularz ankietowy wraz z materiałami informacyjnymi zostanie również udostępniony w wersji papierowej w siedzibie Urzędów Gmin, wraz z urną w której można zamieścić wypełnioną ankietę.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu "Programu współpracy organów Gminy Kikół z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2023".

Opis konsultacji:
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz uchwały Nr XLII/277/2010 Rady Gminy Kikół z dnia 29 października 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego nr 213, poz. 2978)
Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Kikół na temat projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 r.

Kto może wziąć udział:

Do udziału w konsultacjach społecznych uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) mające swoją siedzibę na terenie Gminy Kikół lub prowadzące działalność na terenie Gminy Kikół.
Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:
Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu należy zgłaszać w terminie od 26 września do 17 października 2022 r. za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Kikół pok. nr 10, Pl. Kościuszki 7,87-620 Kikół,

Wzór formularza konsultacji stanowi załącznik do ogłoszenia.

piątek, 23 wrzesień 2022 19:48

XLI Sesja Rady Gminy Kikół

KLAUZULA INFORMACYJNA NAGRYWANIA SESJI (Link)

O godzinie 8.00 26 września 2022 r. (poniedziałek) na stronie Gminy Kikół www.kikol.pl dostępna będzie transmisja na żywo z XLI Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023.

Transmisja z XLI Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023 (tutaj!)

https://portal.posiedzenia.pl/kikol

Porządek obrad:

1. Otwarcie XLI sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2022.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zakończenie.