Po raz czwarty Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników urodzonych w latach 2008–2016 do udziału w kursie e-learningowym „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, który w nowoczesnej formie przybliża wiedzę o zagrożeniach wypadkowych w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia. Wśród uczestników, którzy ukończą szkolenie i prześlą swoje zgłoszenie rozlosujemy nagrody.

Aby wziąć udział w losowaniu nagród należy:

  1. zrealizować kurs dostępny na stronie internetowej prewencja.krus.gov.pl i rozwiązać test końcowy;

Uwaga! Wpisz swoje dane, zanim zaczniesz realizować szkolenie.

  1. pobrać certyfikat ukończenia kursu oraz formularz zgłoszeniowy;
  2. przesłać do 6 listopada 2022 r. certyfikat oraz wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy pocztą tradycyjną na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: hulajnoga(at)krus.gov.pl z dopiskiem w tytule: „Kurs e-learningowy dla dzieci”.

Informacji udziela sekretariat Biura Prewencji, tel. (22) 592 64 10, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zasady przyznawania hulajnóg znajdują się na stronie internetowej Kasy w zakładce: konkursy i patronaty.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjno – konsultacyjnych w ramach Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego (STEŚ) dla planowanej linii kolejowej nr 5 i 50 na odcinku CPK – Sochaczew – Płock – Włocławek – Lipno

Szczegółowe informacje o projekcie wraz z harmonogramem spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami dostępny jest na stronie internetowej

https://www.cpk.pl/pl/dla-mieszkancow/konsultacje-spoleczne-dla-inwestycji-kolejowych

w zakładce "STEŚ CPK - Sochaczew - Płock - Włocławek – Lipno

Wykonawcą Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego jest konsorcjum IDOM Inżynieria Architektura i Doradztwo Sp. z o.o.

 

Infolinia CPK dostępna pod numerem telefonu: +48 539 188 404

Harmonogram spotkań konsultacyjnych

Poniżej znajduje się harmonogram spotkań konsultacyjnych. W niektórych gminach trwa
obecnie ustalanie miejsca spotkania.

Wszelkie aktualizacje dotyczące harmonogramu spotkań będą zamieszczane na bieżąco na
stornie internetowej.

03.10.2022 (poniedziałek)

godz. 17:00 - Gmina Kikół - Świetlica Wiejska w Kikole, ul. Targowa 1A, 87-620 Kikół

 

link do strony cpk.pl Sway (office.com)

 

Ankieta

W ramach realizowanego Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego zwracamy się do mieszkańców terenów w pobliżu przebiegu planowanej inwestycji z prośbą o wypełnienie ankiety konsultacyjnej. Otrzymane od Państwa odpowiedzi oraz postulaty posłużą do uszczegółowienia rozwiązań projektowych w toku opracowania kolejnych etapów realizowanego zamówienia.

Formularz zgłoszeniowy

Formularz ankietowy wraz z materiałami informacyjnymi zostanie również udostępniony w wersji papierowej w siedzibie Urzędów Gmin, wraz z urną w której można zamieścić wypełnioną ankietę.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu "Programu współpracy organów Gminy Kikół z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2023".

Opis konsultacji:
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz uchwały Nr XLII/277/2010 Rady Gminy Kikół z dnia 29 października 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego nr 213, poz. 2978)
Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Kikół na temat projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 r.

Kto może wziąć udział:

Do udziału w konsultacjach społecznych uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) mające swoją siedzibę na terenie Gminy Kikół lub prowadzące działalność na terenie Gminy Kikół.
Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:
Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu należy zgłaszać w terminie od 26 września do 17 października 2022 r. za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Kikół pok. nr 10, Pl. Kościuszki 7,87-620 Kikół,

Wzór formularza konsultacji stanowi załącznik do ogłoszenia.

piątek, 23 wrzesień 2022 19:48

XLI Sesja Rady Gminy Kikół

KLAUZULA INFORMACYJNA NAGRYWANIA SESJI (Link)

O godzinie 8.00 26 września 2022 r. (poniedziałek) na stronie Gminy Kikół www.kikol.pl dostępna będzie transmisja na żywo z XLI Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023.

Transmisja z XLI Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023 (tutaj!)

https://portal.posiedzenia.pl/kikol

Porządek obrad:

1. Otwarcie XLI sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2022.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zakończenie.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 16 września 2022 r., od dnia 8 września 2022 r. obowiązuje nowa stawka odsetek za zwłokę w wysokości 16,50% kwoty zaległości w stosunku rocznym.

 

 Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku organizuje dwa dyżury informacyjne w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Urzędzie Miejskim w Lipnie oraz Urzędzie Miasta i Gminy Skępe.

Informacje w załącznikach.

czwartek, 15 wrzesień 2022 08:12

Ostrzeżenie hydrologiczne

Zjawisko: susza hydrologiczna

Stopień zagrożenia: nie dotyczy

Ważność: od godz. 14:46 dnia 14.09.2022 do odwołania

Obszar: Drwęca od Welu do Rypienicy (kujawsko-pomorskie)

Przebieg: w związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach, na obszarze zlewni Drwęcy od Welu do Rypienicy, zwłaszcza dla profilu Brodnica, spodziewane
jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90 %

 

Uwagi: Ostrzeżenie wydawane jest w sytuacji, gdy aktualne lub prognozowane wartości przepływu na stacjach wodowskazowych uznanych za reprezentatywne układają się poniżej SNQ przez minimum 10 dni w obrębie jednego obszaru hydrologicznego (który obejmuje grupę zlewni monitorowanych przez PSHM).

 

Dyżurny synoptyk hydrolog: Arkadiusz Fabrycki

 

Źródło informacji: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Gdyni, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Gdyni. Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 103

czwartek, 15 wrzesień 2022 08:10

!Uwaga!

Informujemy, że w dniu 16.09.2022 r. ( tj. piątek) w miejscowości Wolęcin w godz. 10.00-14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody pitnej.
Za utrudnienia przepraszamy!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Kikole, informuje osoby zakwalifikowane do odbioru artykułów spożywczych  w ramach programu POPŻ-FEAD.

W okresie od 23.09.2022r-30.09.2022r będzie wydawana żywność z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązującego w okresie pandemii COVID-19.                                               

Wydawanie będzie odbywało się przez 6 dni w ściśle określonych terminach  w godzinach 8 00 -14 00 dla poszczególnych miejscowości:

 

23.09.2022r – -Ciełuchowo, -Grodzeń, -Hornówek -Niedżwiedż -Walentowo – Wymyślin – Wawrzonkowo

26.09.2022r – Janowo – Wolęcin -Konotopie – Jarczechowo, Kikół ulice: Rypińska, Krótka, Toruńska , Polna, Świętojańska, Łąkowa

27.09.2022r -Kikół ulice : Plac Kościuszki, Cichy Zaułek, Dożynkowa, Spokojna, Ogrodowa ,Wesoła, Złota Górka, Piaskowa, Pogodna, Słoneczna ,Zjazdowa, Rzemieślnicza, Boczna, Stary Rynek, Sienkiewicza, Spółdzielcza, Targowa, Strumykowa, Nowa , Radosna, Zboińskiego

28.09.2022r – Wola – Trutowo – Moszczonne – Zajeziorze

29.09.2022r – Lubin – Lubinek -Bielica -Kikół-wieś [Korzyczewo, Buchowo, Boguchwała]– Kołat- Rybniki – Kołatek - Dąbrówka

30.09.2022r – Sumin

 

Ze względu na sytuację epidemiczną w Polsce bardzo prosimy o trzymanie się wyznaczonych  dni [względy bezpieczeństwa]

 

  • Opiekunki środowiskowe wykonujące obowiązki służbowe obsługiwane są poza kolejnością.
  • Podczas wydawania żywności w magazynie może znajdować się tylko jedna osoba odbierająca.
  • Osoby oczekujące na wydanie zobowiązane są do nie skupiania się w grupach oraz do zachowania bezpiecznej, 2 metrowej odległości oraz zasłaniania ust i nosa.
  • Uwaga ważne : W przypadku osób starszych i niepełnosprawnych, które nie mają możliwości odbioru osobistego, prosimy o zgłoszenie tego faktu swojemu pracownikowi socjalnemu 509-358-276 – żywność zostanie dostarczona w inny sposób.
  • W przypadku przebywania osoby zakwalifikowanej do programu, która obięta została kwarantanną, prosimy o zgłoszenie tego faktu swojemu pracownikowi socjalnemu tel. 509-358-276- żywność zostanie dostarczona w inny sposób.

 

Kierownik GOPS

Joanna Małecka

poniedziałek, 12 wrzesień 2022 14:39

XL Sesja Rady Gminy Kikół

KLAUZULA INFORMACYJNA NAGRYWANIA SESJI (Link)

O godzinie 13.00 16 września 2022 r. (piątek) na stronie Gminy Kikół www.kikol.pl dostępna będzie transmisja na żywo z XL Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023.

Transmisja z XL Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023 (tutaj!)

https://portal.posiedzenia.pl/kikol

Porządek obrad:

1. Otwarcie XL sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w „Planie odnowy miejscowości Grodzeń na lata 2017 – 2024”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w „Planie odnowy miejscowości Hornówek na lata 2017 – 2024”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w „Planie odnowy miejscowości Janowo na lata 2017 – 2024”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w „Planie odnowy miejscowości Jarczechowo na lata 2017 – 2024”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w „Planie odnowy miejscowości Kołat na lata 2017 – 2024”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w „Planie odnowy miejscowości Moszczonne na lata 2017 – 2024”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w „Planie odnowy miejscowości Niedźwiedź na lata 2017 – 2024”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w „Planie odnowy miejscowości Rybniki na lata 2017 – 2024”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w „Planie odnowy miejscowości Sumin na lata 2017 – 2024”.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w „Planie odnowy miejscowości Walentowo na lata 2017 – 2024”.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w „Planie odnowy miejscowości Wawrzonkowo na lata 2017 – 2024”.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w „Planie odnowy miejscowości Wola na lata 2017 – 2024”.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w „Planie odnowy miejscowości Zajeziorze na lata 2017 – 2024”.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Boguchwała na lata 2022 – 2029”.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Ciełuchowo na lata 2022 – 2029”.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Dąbrówka na lata 2022 – 2029”.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Kikół Wieś na lata 2022 – 2029”.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Konotopie na lata 2022 – 2029”.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Korzyczewo na lata 2022 – 2029”.
26. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Lubin na lata 2022 – 2029”.
27. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Lubinek na lata 2022 – 2029”.
28. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Trutowo na lata 2022 – 2029”.
29. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Wolęcin na lata 2022 – 2029”.
30. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia złożonej petycji.
31. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia złożonej petycji.
32. Wolne wnioski i informacje.
33. Zakończenie.

Strona 1 z 150