poniedziałek, 27 maj 2024 07:18

Koncert skrzypcowy z okazji Dnia Matki

26 maja na scenie letniej przy jeziorze kikolskim odbył się koncert skrzypcowy z okazji Dnia Matki 🥰 Wieczorny czas umilił nam Duet Skrzypcowy Queens of Violin 🎻 Organizatorem wydarzenia był Ośrodek Kultury Gminy Kikół. Patronat nad wydarzeniem objęła Burmistrz Kikoła - Pani Renata Gołębiewska. Serdeczne podziękowanie kierujemy w stronę Stowarzyszenie Kultury i Rekreacji "Syrenka" Kikół oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kikole za pomoc w organizacji koncertu i dekoracji sceny. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Pana Krzysztofa Pawłowskiego - naszego technika od nagłośnienia. 🥰
Dziękujemy wszystkim przybyłym i do zobaczenia na kolejnych wydarzeniach

link do galerii https://www.facebook.com/photo/?fbid=856458349849107&set=pcb.856459619848980

III Gminny Konkurs Recytatorski „I love reciting poems” 🎤❤
W dniu dzisiejszym odbyła się III edycja ww. konkursu i jako jego obserwator i 📸 amator 🤓 muszę przyznać, że poziom był naprawdę wysoki i wyrównany! 🤗✨
Pod czujnym okiem jury w składzie:
☑️Aneta Poliwko (Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie),
☑️Małgorzata Nadulska (Szkoła Podstawowa w Ciełuchowie), które swoją drogą miało bardzo trudne zdanie w dniu dzisiejszym 🫢 - wysłuchaliśmy wierszy w interpretacji występujących uczniów.
Nie przedłużając:
KATEGORIA: IV-VI
wyróżnienie: Magdalena Dykowska Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kikole
III miejsce: Zofia Wajer Szkoła Podstawowa w Ciełuchowie
II miejsce: Julia Dykowska Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kikole
I miejsce: Lena Trzcińska Szkoła Podstawowa w Ciełuchowie
KATEGORIA: VI-VII
wyróżnienie: Zuzanna Olkowska Szkoła Podstawowa w Ciełuchowie
III miejsce: Oliwia Kopczyńska Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kikole
II miejsce: Gabriela Wachowska Szkoła Podstawowa w Ciełuchowie
I miejsce: Mikołaj Garlicki Szkoła Podstawowa w Ciełuchowie.
Gratulujemy wszystkim uczniom, którzy dziś przed nami wystąpili! Każdy z Was wykonał kawał dobrej roboty i powinniście być z siebie dumni! ❤👏
Dziękujemy Pani Anecie Falkowskiej – przedstawicielowi Miasto i Gmina Kikół - za obecność i wsparcie 💐
Dziękujemy Pani Ewie Żuchowskiej, Kamili Warot, Kamili Kotwickiej, Iwonie Kwaśniewskiej, Paulinie Sadowskiej i Monice Wachowicz- które włożyły w przygotowania uczniów mnóstwo pracy i czasu! 💐
Dziękujemy jury za waszą wykonaną w dniu dzisiejszym pracę – współpraca z Wami to czysta przyjemność 💐
Dziękujemy również sponsorom: Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Fundacji Humanitarnej we Włocławku.💐
To na tyle moi drodzy! Do zobaczenia/usłyszenia za rok! ❤😊
Organizator konkursu: Monika Wachowicz👏
 

Serdecznie zapraszamy do Zarzeczewa!

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza 25-26 maja 2024 r. (10:00 do 17:00) do Oddziału w Zarzeczewie na XLIII Dni Otwartych Drzwi – Targi Rolno-Budowlane.

Gwarantujemy mnóstwo atrakcji m.in.:
• prezentacja i doradztwo firm z otoczenia techniki, technologii i chemii rolniczej,
• prezentacja i doradztwo firm z branży budowlanej, remontów, wyposażenia mieszkań i zagród,
• kiermasz ogrodniczy.
Ponadto: pokazy psów rasowych, koni huculskich, wystawa ptaków ozdobnych, występy zespołów artystycznych, gastronomia i plac zabaw dla dzieci.

piątek, 24 maj 2024 07:40

III Sesja Rady Miejskiej Kikół

KLAUZULA INFORMACYJNA NAGRYWANIA SESJI (Link)

O godzinie 16.00 29 maja 2024 r. (środa) na stronie Gminy Kikół www.kikol.pl dostępna będzie transmisja na żywo z III Sesji Rady Miejskiej Kikół kadencji 2024-2029.

Transmisja z  Sesji Rady Miejskiej Kikół kadencji 2024-2029 (tutaj!)

https://portal.posiedzenia.pl/kikol

1. Otwarcie III sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Sprawozdanie Burmistrza o pracach w okresie międzysesyjnym.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kikole za 2023 rok.
7. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2024 – 2037.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Kikole na „Remont kaplicy cmentarnej wraz z fragmentem muru przykościelnego w Kikole”
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Suminie na „Renowację murów kamienno ceglanych Kościoła Kanoników Regularnych Stróżów Grobu Jerozolimskiego, ob. Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Krzyża”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Trutowie na „Renowację polichromii sklepienia Kościoła św. Anny w Trutowie”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Kikół do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, w Dobrzyniu nad Wisłą na lata 2024 – 2029.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kikół.
16. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
17. Zakończenie.

piątek, 24 maj 2024 07:30

Ostrzeżenia meteorologiczne: Burze

Zasięg ostrzeżeń w województwie
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 95
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 23:32 dnia 23.05.2024


Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze/1
Obszar (w nawiasie numer
ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: aleksandrowski(39), brodnicki(46), bydgoski(41), Bydgoszcz(41), chełmiński(46),
golubsko-dobrzyński(41), Grudziądz(50), grudziądzki(51), inowrocławski(37), lipnowski(41),
mogileński(36), nakielski(39), radziejowski(40), rypiński(41), sępoleński(44), świecki(52),
Toruń(42), toruński(42), tucholski(51), wąbrzeski(44), Włocławek(40), włocławski(41),
żniński(35)
Ważność od godz. 12:00 dnia 24.05.2024 do godz. 23:00 dnia 24.05.2024
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do
35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/1 kujawsko-pomorskie (wszystkie powiaty) od 12:00/24.05
do 23:00/24.05.2024 deszcz 35 mm, porywy 80 km/h, grad. Dotyczy powiatów: wszystkie
powiaty.
RSO Woj. kujawsko-pomorskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego
stopnia o burzach
Uwagi Brak.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB

Kikół, dnia 23.05.2024 r.

 

 

Burmistrz Kikoła

 

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 23.05.2024 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kikół, na stronie internetowej www.kikol.pl oraz na stronie BIP http://bip.kikol.pl został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Wykaz będzie umieszczony przez okres 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

                                   

Zasięg ostrzeżeń w województwie
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 93
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 05:54 dnia 23.05.2024
Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze/1
Obszar (w nawiasie numer
ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: brodnicki(45), chełmiński(45), golubsko-dobrzyński(40), Grudziądz(49),
grudziądzki(50), lipnowski(40), rypiński(40), świecki(51), tucholski(50), wąbrzeski(43)
Ważność od godz. 11:00 dnia 23.05.2024 do godz. 23:00 dnia 23.05.2024
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do
35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/1 kujawsko-pomorskie (10 powiatów) od 11:00/23.05 do
23:00/23.05.2024 deszcz 35 mm, porywy 70 km/h, grad. Dotyczy powiatów: brodnicki,
chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, lipnowski, rypiński, świecki,
tucholski i wąbrzeski.
RSO Woj. kujawsko-pomorskie (10 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o
burzach
Uwagi W związku z dynamicznym rozwojem zjawisk burzowych stopień ostrzeżenia może zostać
podwyższony.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kikół!

             Od 1 stycznia 2024 roku w województwie kujawsko-pomorskim zaczęła obowiązywać uchwała antysmogowa. Oznacza to zakaz używania kopciuchów, czyli pozaklasowych kotłów na paliwa stałe. Zakazane są też pozaklasowe ogrzewacze pomieszczeń, czyli np. kominki, piece na drewno. W celu ochrony zdrowia mieszkańców oraz ograniczenia negatywnego oddziaływania zanieczyszczeń na środowisko, Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął w dniu 24 czerwca 2019 r. uchwałę Nr VIII/136/19 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Powyższa uchwała weszła w życie z dniem 1 września 2019 r. i zawiera ograniczenia w zakresie stosowania określonych paliw stałych, a także wskazuje harmonogram wymiany źródeł ciepła na paliwa stałe, na terenie całego obszaru województwa kujawsko-pomorskiego.


W dniu 30 sierpnia 2021 r. Sejmik Województwa Kujawsko - Pomorskiego przyjął uchwałę Nr XXXV/510/21 zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko – pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.


W dniu 30 listopada 2023 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podał do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VIII/136/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.


W związku z rezygnacją ze zmian w zakresie wyznaczenia innych niż dotychczas przyjęte, terminów użytkowania indywidualnych źródeł ciepła, przypominamy, że kalendarium wdrażania nowych zasad przedstawia się następująco:

 

  • od 1 września 2019 r. istnieje obowiązek posiadania świadectwa jakości używanego paliwa stałego,
  • od 1 września 2019 r. obowiązuje zakaz palenia węglem brunatnym oraz mułami i flotokoncentratami węglowymi (także ich pochodnymi), miałem węglowym (najgorszej jakości o frakcji do 3 mm) i mokrą biomasą (np. niesezonowanym drewnem mającym w stanie roboczym powyżej 20% wilgotności),
  • od 1 stycznia 2024 r. obowiązuje zakaz eksploatacji tzw. pozaklasowych kotłów grzewczych (poniżej 3. klasy),
  • od 1 stycznia 2024 r. obowiązuje zakaz użytkowania ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe (np. kominków) niemieszczących się w standardach emisji i efektywności energetycznej,
  • od 1 stycznia 2028 r. nastąpi zakaz eksploatacji kotłów grzewczych poniżej 5. klasy.

 

Dodatkowo wprowadzono ograniczenia dla 8 obszarów: Bydgoszczy, Ciechocinka, Grudziądza, Inowrocławia, Nakła nad Notecią, Torunia, Włocławka oraz uzdrowiska Wieniec-Zdrój położonego w gminie Brześć Kujawski.  Od 1 stycznia 2030 r. mieszkańcy nie będą już mogli użytkować kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe, jeżeli istnieje możliwość przyłączenia budynku/lokalu do sieci ciepłowniczej lub gazowej, a sieć ta zlokalizowana jest na terenie bezpośrednio przylegającym do działki, na której znajduje się instalacja.

Najważniejsze daty określone w Uchwale antysmogowej dla województwa kujawsko-pomorskiego:

wtorek, 21 maj 2024 11:50

Informacja

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kikół!

            Z związku z wejściem w życie nowelizacji Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1469) nałożony został na Burmistrza obowiązek prowadzenia kontroli wszystkich nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Zgodnie z art. 6 ust. 5a i 5aa w zw. z art. 9u ust. 2 ww. ustawy, Burmistrz jest zobowiązany do prowadzenia kontroli właścicieli nieruchomości w zakresie m.in. posiadanych umów oraz dowodów opłat za wywóz nieczystości ciekłych.

Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej mają obowiązek zawarcia umowy na odbiór nieczystości ciekłych z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.

W związku z powyższym upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Kikół rozpoczęli kontrole nieruchomości w tym zakresie.

Kontrola polega na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu Miasta i Gminy Kikół celem okazania:

  1. zawartej umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków,
  2. dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków zgodnie z miejscową uchwałą z dnia 19 lipca 2023 r. NR LIV/329/2023 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kikół .

Burmistrz Kikoła zwraca się z prośbą do wszystkich właścicieli nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej o podanie informacji dotyczącej posiadanej umowy i dowodów uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych lub osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków. Informacje należy zgłaszać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Kikół pl. Kościuszki 7,  pok. nr 4. w godz 7:15-13:30

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 399), kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1, podlega karze grzywny, a postępowanie toczy się wg przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

W załączeniu

- wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Kikół.

- Uchwała NR LIV/329/2023 RADY GMINY KIKÓŁ z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kikół.

 

wtorek, 21 maj 2024 09:07

SUMMER FEST Lipno - Zaproszenie

SUMMER FEST Lipno - Zaproszenie