Organizatorem Konkursu Kulinarnego „Potrawa wigilijna” są Ośrodek Kultury Gminy Kikół i Gminna Biblioteka Publiczna w Kikole, pod patronatem Wójta Gminy Kikół oraz Rada Gminy Kikół.
Cel konkursu:
Celem konkursu jest wyłonienie i promowanie najlepszych potraw i ciast wigilijnych, aranżacja stołu wigilijnego oraz poznawanie i kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych. Potrawy powinny odzwierciedlać charakter i kulturę związaną z tradycją bożonarodzeniową oraz zakorzenione w domostwach zwyczaje i obrzędy świąteczne. Ponadto jednym z głównych celów jest popularyzacja potraw regionalnych, promowanie produktów lokalnych, integrowanie mieszkańców poprzez wspólne spotkanie kulinarne, promowanie walorów gminy. Konkurs ma na celu rozwijać oraz wspierać zasoby ludzkie na rzecz rozwoju lokalnego, a także integrować i aktywizować społeczność lokalną.
Uczestnicy konkursu:
Uczestnikami konkursu będą koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, kluby seniorów, organizacje pozarządowe oraz przedstawicie sołectw z terenu gminy Kikół.
Warunki uczestnictwa:
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz dostarczenie jej do organizatora do 05 grudnia 2022 r., Ośrodka Kultury Gminy Kikół Pl. Kościuszki 7a, 87-620 Kikół.
2. W konkursie uczestnicy przygotowują:
➢ dwie tradycyjne potrawy wigilijne,
➢ ciasto
➢ aranżację stołu.
3. Uczestnicy konkursu są zobowiązani w dniu Festiwalu przygotować gotowe potrawy w ilości co najmniej 30 porcji.
Zasady konkursu :
1. Konkurs odbędzie się 15 grudnia 2022 r. o godz. 13.00 w Świetlicy Wiejskiej w Ciełuchowie.
2. Organizator ( w zależności od ilości zgłoszeń) przygotowuje dla każdego uczestnika stolik na którym uczestnik zaprezentuje wybraną przez siebie potrawę i ciasto wraz z aranżacją stołu.
3. Uczestnicy Konkursu sami ponoszą koszty dojazdu i zakupu produktów potrzebnych do wykonania dania konkursowego.
4. Organizator zapewnia dostęp do wody bieżącej.
Ocena potraw:
1. Oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora OKGK.
2. Ocena zostanie dokonana według kryteriów podanych na karcie oceny stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
3. Ocena Komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
Nagrody:
W wyniku oceny zostaną przyznane pierwsze, drugi i trzecie miejsce, które zostaną nagrodzone nagrodami głównymi oraz jedno wyróżnienie. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
Postanowienia Końcowe:
1. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminy należy do Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.
3. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
publikację zdjęć zwycięskich potraw. Informacje o nagrodzonych i ich produktach zostaną
podane do publicznej wiadomości przez organizatorów imprezy.
4. Wszelkich informacji udziela organizator OKGK pod numerem telefonu 54 289 46 70 wew. 25 lub 500 837 986.

 

Mamy przyjemność zaprosić do udziału w konkursie pod nazwą „Świetlice wiejskie – co się tutaj dzieje?”. Konkurs jest skierowany do kół gospodyń wiejskich z terenu województwa kujawsko-pomorskiego prowadzących swoją działalność w świetlicach wiejskich.

 

Celem konkursu jest zaprezentowanie działalności Kół Gospodyń Wiejskich w prowadzonych przez nie świetlicach wiejskich, które integrują społeczność lokalną, służą zaspokajaniu społecznych i kulturalnych potrzeb mieszkańców wsi, równocześnie przyczyniając się do podniesienia atrakcyjności danej miejscowości. Zgłoszenia na konkurs w imieniu koła gospodyń wiejskich musi dokonać wójt/burmistrz gminy na terenie której znajduje się dane koło gospodyń wiejskich.  Na laureatów konkursu czeka sześć atrakcyjnych nagród finansowych o łącznej wysokości 9.800 zł.

 

W załączeniu regulamin konkursu, w którym znajdziecie Państwo wszystkie istotne informacje oraz formularz zgłoszenia, na który czekamy w terminie do 22 listopada 2022 r.  Należy go przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Rolnictwa i Geodezji, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń z dopiskiem „Konkurs Świetlice wiejskie - co się tutaj dzieje?”.

 

Szczegółowych informacji na temat organizacji konkursu udziela:

Departament Rolnictwa i Geodezji,
ul. Targowa 13/15
87-100 Toruń

Krystyna Brykała, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 56 62 15 934

 

Zachęcamy do udziału w konkursie

 

źródło: https://www.kujawsko-pomorskie.pl

link do prezentacji: https://www.youtube.com/watch?v=nx_w56gt0M0&t=22s

Szkoła Podstawowa w Zajeziorzu kolejny raz przystąpiła do ogólnopolskiej akcji Szkoła do hymnu. 10 listopada 2022 r. cała społeczność Szkoły zebrała się w sali gimnastycznej, aby o godzinie 11:11 odśpiewać Mazurka Dąbrowskiego.
Uroczystość z uczniami przygotowali nauczyciele: Monika Bonowicz, Sylwia Kowalska, Ireneusz Bednorz.
Autor zdjęć i prezentacji - Józef Myszkowski

Spotkanie w formie on-line odbędzie się 23 listopada 2022r. , w godzinach 10:00 - 11:00.

Spotkanie skierowane jest do przedsiębiorstw poszukujących wsparcia na realizację inwestycji. Ze wsparcia mogą skorzystać firmy mikro, małe i średnie. Kwota pożyczek ustalana jest elastycznie do potrzeb przedsiębiorców a ich oprocentowanie jest znacznie korzystniejsze niż w bankach.

Pożyczki mogą ułatwić rozbudowę obiektów firmy, zakup środków trwałych i wyposażenia albo wartości niematerialnych i prawnych. Są sprawdzonym instrumentem wsparcia przedsiębiorstw. Decyzję o przyznaniu pożyczki można uzyskać już w ciągu miesiąca i w krótkim terminie  przystąpić do realizacji inwestycji czy dokonania zakupów niezbędnych do rozwoju firmy.

Naszym gościem będzie przedstawicielka Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego, która szczegółowo omówi cały proces wnioskowania i przedstawi ofertę dostępnych pożyczek.

Program webinarium dostępny jest tutaj

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie na nasz adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zgłoszenia wpisując w tytule WEB 23.11.2022 oraz w treści imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.  Każdy uzyska od nas  zwrotne potwierdzenie.

Dostęp do webinarium jest bardzo prosty. Wystarczy dysponować komputerem oraz dostępem do sieci i połączyć się z nami za pomocą przesłanego, najpóźniej w dniu spotkania, linku.

Zapisać się można również telefonicznie 54 235 67 12.

Serdecznie zapraszamy!

wtorek, 15 listopad 2022 07:50

11 listopada w Gminie Kikół - prezentacje.

link do prezentacji https://www.youtube.com/watch?v=VONhNFX4ZFk&t=3s

Wójt Gminy Kikół, Ośrodek Kultury Gminy Kikół oraz Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kikole zapraszają serdecznie na uroczyste obchody 104 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Część 1 - Msza Święta za Ojczyznę w kościele pw. Św. Wojciecha w Kikole, montaż słowno - muzyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kikole. Zdjęcia i prezentacja - Józef Myszkowski

link do prezentacji https://www.youtube.com/watch?v=zEEInBh1aR0&t=5s

11 listopada 2022 r. w Kikole - uroczystości pod Pomnikiem. Odśpiewanie hymnu narodowego, okolicznościowe wystąpienia Starosty Krzysztofa Baranowskiego i Przewodniczącego Rady Gminy Jacka Sadowskiego, składanie kwiatów i zniczy. Po zakończonej uroczystości Wójt Gminy Józef Predenkiewicz podziękował wszystkim za udział i zaprosił na poczęstunek. Autor zdjęć i prezentacji - Józef Myszkowski

link do prezentacji https://www.youtube.com/watch?v=kN2bavpxH3U

12 listopada odbył się IV Kikolski Bieg dla Niepodległej. Na starcie stanęło 96 biegaczy, którzy mieli do pokonania dystans 1918 metrów. O zwycięstwo walczyli młodsi i starsi, kobiety i mężczyźni. Była piękna pogoda i wspaniała atmosfera. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali pamiątkowe medale i kamizelki odblaskowe, a zwycięzcy w poszczególnych kategoriach puchary i upominki. Po zakończonym biegu jego uczestników organizatorzy zaprosili na ciepły posiłek. Zdjęcia i prezentacja - Józef Myszkowski

 

link do filmu https://www.facebook.com/okgkikol/videos/654849406246923

Filmk z "IV Kikolskiego Biegu dla Niepodległej" przygotowany przez Adama Falkowskiego i Kacpra Falkowskiego.
Serdecznie dziękujemy za nagranie naszego wydarzenia

 

wtorek, 15 listopad 2022 07:19

IV Kikolski Bieg dla Niepodległej

Upamiętniając 104. rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości Ośrodek Kultury Gminy Kikół przy współudziale z Kujawsko-Pomorskim Zrzeszeniem LZS w Toruniu pod patronatem Wójta Gminy Kikół, zorganizował „IV Kikolski Bieg dla Niepodległej” .
Bieg odbył się w piątek 11 listopada br. W popołudniowym biegu ulicami Kikoła udział wzięło 96 zawodników. Uczestnikami były całe rodziny, młodsi oraz starsi miłośnicy biegania. Tegoroczny dystans to 1918 m.
Przed rozpoczęciem zmagań, zawodnicy oraz kibice stanęli do pamiątkowego zdjęcia z flagą biało-czerwoną. Jako pierwsi trasę pokonali najmłodsi biegacze w wieku od 9 do 14 lat. Następnie pobiegli dorośli. Wszyscy otrzymali pamiątkowe medale, a dla najlepszych przygotowano nagrody, które wręczyli Wójt Gminy Kikół Józef Predenkiewicz wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Jackiem Sadowskim. Była także niespodzianka dla najstarszego zawodników, którym był Pan Wojciech z Lipna.
Wyniki IV Bieg dla Niepodległej w Kikole:
Kategoria 9-14 lat - dziewczynki
1. Roksana Kopczyńska
2. Anna Orylska
3. Julia Falszewska
Kategoria 9-14 lat – chłopcy
1. Jakub Goździkowski
2. Hubert Predenkiewicz
3. Cezary Gracyk
Kategoria kobiety od 15 lat
1. Bartosz Mariola
2. Wioleta Kucharska
3. Marzena Marcinkowska
Kategoria mężczyźni od 15 lat
1. Adrian Wysocki
2. Piotr Hejza
3. Marek Kucharski
Dziękujemy zawodnikom za udział w biegu, a kibicom za doping i obecność.
IV Kikolski Bieg dla Niepodległej nie mógłby dojść do skutku, gdyby nie zaangażowanie i pomoc wielu ludzi, którym w tym miejscu składam słowa uznania i podziękowania. Serdeczne podziękowania kierujemy do Policji z KPP w Lipnie oraz PP w Kikole, druhów z OSP w Kikole, Moszczonnem, Grodzeniu i KOSP za pomoc w zabezpieczeniu trasy, a także pracownikom Urzędu Gminy w Kikole za pomoc w zorganizowaniu spotkania. Dziękujemy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kikole za ufundowanie kamizelek i elementów odblaskowych, które otrzymali uczestnicy biegu, dzięki którym promowaliśmy akcję „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego".
Dziękujemy Pani Małgorzacie Chojnickiej, Panom Adamowi Falkowskiemu, Józefowi Myszkowskiemu i Kacprowi Falkowskiemu za uwiecznienie naszych uroczystości.
 

 

11 listopada to szczególny dzień dla każdego Polaka patrioty. „Nic nie jest nam dane raz na zawsze, dotyczy to także wolności. Wolność trzeba ciągle zdobywać, Ciągle o nią walczyć”. Święty Jan Paweł II tak mówił o wolności. Pomni tych słów a także historii naszego kraju dokładamy starań, by każdy kolejny dzień był świadectwem naszej troski o Ojczyznę.
Główne uroczystości upamiętniające 104. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości rozpoczęły się 11 listopada 2022 roku poranną Mszą Świętą w kościele pw. Św. Wojciecha w Kikole w intencji Ojczyzny, celebrowaną przez ks. kan. Marka Mrówczyńskiego. Po liturgii uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kikole zaprezentowali patriotyczny montaż słowno-muzyczny.
Po zakończonym nabożeństwie, wszyscy uczestnicy przeszli pod pomnik w centrum Kikoła. Udział w uroczystościach wzięli przedstawiciele władz samorządu Powiatu Lipnowskiego, władze Gminy Kikół, Radni i Sołtysi Gminy Kikół, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, a także mieszkańcy Gminy Kikół.
Aby uczcić Święto Niepodległości, a jednocześnie uświadomić wszystkim, że nie zatrze się wśród nas znajomości ważnych dla Polski wydarzeń historycznych, poszczególne delegacje złożyły kwiaty i oddały hołd tym, którzy dla niepodległości poświęcili życie. Na zakończenie obchodów Wójt Gminy Kikół Józef Predenkiewicz podziękował za udział wszystkim przybyłym do Kikoła na wspólne świętowanie i zaprosił na ciepły poczęstunek.
 

 

Bieg dla Niepodległej 2022 w Kikole

Został on zorganizowany przez Ośrodek Kultury Gminy Kikół przy wsparciu ze strony Urzędu Gminy w Kikole oraz druhów ochotników.
Partnerem tego sportowego wydarzenia było Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Toruniu. Trasa biegu liczyła 1918 metrów. Najpierw wystartowali uczestnicy w wieku 9-14 lat, a potem dorośli. Dla każdego uczestnika był okolicznościowy medal, a na zwycięzców czekały nagrody.

Galeria link https://lipno.naszemiasto.pl/w-kikole-juz-po-raz-czwarty-zorganizowano-bieg-dla/ga/c2-9086699/zd/77144493

źródło: https://lipno.naszemiasto.pl/w-kikole-juz-po-raz-czwarty-zorganizowano-bieg-dla/ar/c2-9086699

Tekst i zdjęcia Małgorzata Chojnicka

W czwartek, 10 listopada w ramach świętowania 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, cała społeczność szkolna zaśpiewała czterozwrotkowy hymn. Tego dnia w szkole obowiązywał strój galowy.

Galeria link - https://lipno.naszemiasto.pl/w-zespole-szkolno-przedszkolnym-w-kikole-zabrzmial-mazurek/ga/c5-9086747/zd/77145785

źródło: https://lipno.naszemiasto.pl/w-zespole-szkolno-przedszkolnym-w-kikole-zabrzmial-mazurek/ar/c5-9086747

Tekst i zdjęcia Małgorzata Chojnicka