poniedziałek, 09 marzec 2020 16:48

INFORMACJA

komunikat090320

fc22a1b66ed7e8dc368c09f8c417e025 L

KOMUNIKAT SZEFA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W LIPNIE
z dnia 09.03.2020 r.

Starosta Lipnowski informuje, że w dniach 07 marca i 09 marca 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Lipnie odbyły się kolejne posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Lipnie w związku z dwoma przypadkami podejrzenia wystąpienia koronawirusa u osób na terenie miasta Lipno i gminie Kikół. Ich rodziny niezwłocznie zostały objęte kwarantanną, a po otrzymaniu wyników ujemnych na obecność wirusa COVID-19 powyższa kwarantanna została zdjęta.

W dalszym ciągu apelujemy o rozsądek i stosowanie się do zaleceń higienicznych zamieszczonych na stronach internetowych. Prosimy o unikanie spotkań w większych grupach, ograniczenie podróżowania, a w szczególności o powstrzymanie się od wyjazdów zagranicznych.

Jeśli masz wątpliwości i podejrzewasz u siebie koronawirusa to skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną tel. 54 287 32 24, 54 288 46 02 lub z najbliższym oddziałem zakaźnym tel. 56 679 31 00.

1

Co musisz wiedzieć o koronawirusie - informacja Ministerstwa Zdrowia (LINK), informacja Głównego Inspektoratu Sanitarnego (LINK).

Jeśli wróciłeś z regionu, gdzie występuje koronawirus i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom telefonicznie o tym stację sanitarno-epidemiologiczną - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lipnie, Tel. 54 287 32 24, 54 288 46 02 lub z najbliższym oddziałem zakaźnym tel. 56 679 31 00.

Pamiętaj! Unikaj kontaktu z innymi osobami, wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj TELEFONICZNIE lub innymi metodami zdalnej konsultacji.

Nie zgłaszaj się sam do przychodni, swojego lekarza rodzinnego ani nie udawaj się do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia gdzie masz się zgłosić i czy jest to potrzebne.

KV_plakat_A3_chiński (241.7kB) Zapisz dokument
KV_plakat_A3_ENG (221.2kB) Zapisz dokument
KV_plakat_A3_RU (227.6kB) Zapisz dokument
KV_plakat_A3_UA (221.7kB) Zapisz dokument
KV_plakat_A3_VN (236.5kB) Zapisz dokument
niedziela, 08 marzec 2020 14:22

Życzenia

UG Dzie Kob

kon

Trwają konsultacje społeczne w sprawie dokumentu pn. Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK)
(szczegóły można znaleźć tutaj 
https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl,
https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/oaw).

W ramach projektu CPK na terenie gminy Kikół w jednym z proponowanych wariantów ma zostać zbudowana droga ekspresowa S10 oraz linia kolejowa.

CPK zaprasza do składania uwag i wniosków do projektu dokumentu pn. "Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego" - w terminie do 10 marca 2020 r. włącznie.

Uwagi można składać bezpośrednio na stronie https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/formularz-drogi (formularz on-line drogi)

https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/formularz-kolej (formularz on-line kolej)

albo drogą pocztową poprzez wypełnienie i wysłanie ankiety zamieszczonej na stronie https://cpk.pl/uploads/media/5e3d9db422425/konsultacje-ssl-wersja-do-pobrania.pdf (formularz pdf).

Projektowany dokument – (SSL), jest efektem pierwszego etapu prac planistycznych, mających na celu określenie ram realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie układu komunikacyjnego naszego kraju, w tym wyznaczenie korytarzy, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe związane z projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego. Opracowywany dokument będzie stanowił podstawę dla dalszych prac studialno-projektowych, zmierzających do realizacji ww. przedsięwzięć.

piątek, 06 marzec 2020 08:21

INFORMACJA

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2019

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Czytaj Całość

2019 - infomacja na strone internetową aktualna [OPL całosc POPŻ] (91.1kB) Zapisz dokument

 

środa, 04 marzec 2020 14:09

INFORMACJA

nex

NEXERA buduje sieć dostępu do szybkiego Internetu

w regionie Kujaw z Pomorzem i Mazowszem

 

NEXERA buduje sieć światłowodową na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. Docelowo, do 2021 roku, ma ona objąć swoim zasięgiem aż 164 tysiące gospodarstw domowych oraz ponad 760 szkół w regionie Kujaw z Pomorzem i Mazowszem. Na rozbudowie sieci dostępowej prowadzonej przez NEXERĘ skorzystają nie tylko mieszkańcy, ale również jednostki oświatowe, przedsiębiorcy i lokalni operatorzy.

środa, 04 marzec 2020 13:53

KORONAWIRUS APEL

kw

W dniu 03 marca 2020 r. Starosta Lipnowski Krzysztof Baranowski zwołał posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Lipnie, poszerzonego o osoby wójtów i burmistrzów powiatu lipnowskiego, w trakcie którego omówione zostały procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia KORONAWIRUSEM. Na stronach internetowych służb, inspekcji i straży oraz instytucji samorządowych umieszczone zostały podstawowe informacje na temat pierwszych zachowań osób, które przebywały w miejscu gdzie występuje KORONAWIRUS i zaobserwowały u siebie nasilone objawy chorobowe, podobne dla grypy.

               Na terenie powiatu lipnowskiego nie stwierdzono osób zakażonych, dlatego Starosta apeluje o rozsądek i właściwe podejście do przedmiotowej sprawy. Zaleca stosowanie się do informacji zawartych na stronie internetowej www.lipnowski.powiat.pl oraz propagowanie ich w najbliższym środowisku. W przypadku, gdy kwalifikujesz się do grupy ryzyka, pozostań w domu, unikaj kontaktu z innymi osobami, a wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną tel. 54 287 32 24, 54 288 46 02 lub z najbliższym oddziałem zakaźnym tel. 56 679 31 00.

KORONAWIRUS apel (8.5kB) Zapisz dokument
KORONAWIRUS (postępowanie) (1.4MB) Zapisz dokument
KV_174 x 229,3mm (291.7kB) Zapisz dokument
KV_400x272_rozkladowka (503.1kB) Zapisz dokument
KV_prasa 263 x 151,6 mm (477.8kB) Zapisz dokument
PLAKAT OGÓLNY (229kB) Zapisz dokument
poniedziałek, 02 marzec 2020 13:56

INFORMACJA

FEAD logo 300x123

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KIKOLE

INFORMUJE, OSOBY ZAKWALIFIKOWANE DO ODBIORU ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH Z BANKU ŻYWNOŚCI

W RAMACH PROGRAMU POPŻ-FEAD

PROSZONE SĄ O ZGŁOSZENIE SIĘ

  W DNIACH 13,16,17.03.2020 r.

/ piątek, poniedziałek, wtorek/

PROSIMY O TERMINOWY ODBIÓR ŻYWNOŚCI

w godzinach od 800 - 1400