piątek, 14 styczeń 2022 14:26

XXXIV Sesja Rady Gminy Kikół

Sesja Rady Gminy Kikół Sesja Rady Gminy Kikół fot. UG Kikół

KLAUZULA INFORMACYJNA NAGRYWANIA SESJI (Link)

O godzinie 10.00 18 stycznia 2022 r. (wtorek) na stronie Gminy Kikół www.kikol.pl dostępna będzie transmisja na żywo z XXXIV Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023.

Transmisja z XXXIV Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023 (tutaj!)

https://portal.posiedzenia.pl/kikol

Porządek obrad:

1. Otwarcie XXXIV sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Kikół na 2022 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Kikół na 2022 rok.
10. Wolne wnioski i informacje.

11.Zakończenie.