piątek, 13 marzec 2020 07:35

INFORMACJA

csm telefon 600 da3faf934e

Informacja dla rolników w związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce, mając na uwadze dobro beneficjentów i pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prosimy o ograniczenie wizyt w jednostkach organizacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Prosimy o korzystanie z systemu informatycznego e-KRUS oraz o kontakt z jednostkami organizacyjnymi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poprzez profil zaufany e-PUAP, za pomocą telefonu, poczty elektronicznej lub innego dostępnego kanału komunikacji na odległość. Jeżeli zaistnieje, zdaniem Państwa, potrzeba bezpośredniego kontaktu z pracownikami jednostek terenowych KRUS, bardzo prosimy o wcześniejsze skonsultowanie wizyty telefonicznie.

Numery telefonów do siedziby Oddziału Regionalnego KRUS w Bydgoszczy oraz podległych Placówek Telefonicznych są dostępne na stronie: https://www.krus.gov.pl/niezbednik/mapa-krus/

 

czwartek, 12 marzec 2020 14:44

INFORMACJA

1sds

czwartek, 12 marzec 2020 12:01

INFORMACJA

okgk

GBP

 

czwartek, 12 marzec 2020 10:34

INFORMACJA

info120320

czwartek, 12 marzec 2020 10:06

Komunikat

Komunikat Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kikole
z dnia 12 marca 2020r.

 

Prośba o ograniczenie wizyt w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kikole.

            W związku z potencjalnym zagrożeniem spowodowanym koronawirusem (SARS-CoV-2) powodującym chorobę COVID-19 zwracam się z prośbą
o ograniczenie wizyt w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kikole do niezbędnego minimum.

          Jednocześnie informuję, że GOPS w Kikole funkcjonuje bez zmian tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 – 15.15.

          W sprawach kierowanych do tut. Ośrodka można także wykorzystać środki komunikacji elektronicznej lub telefonicznej.

czwartek, 12 marzec 2020 08:09

Uwaga Silny wiatr

silny wiatr

Ostrzeżenie meteorologiczne

o silnym wietrze

Zjawisko: Silny wiatr

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: Powiaty (wszystkie): aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko – dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski, Włocławek, włocławski, żniński.

Ważność: Od godz. 10:00 dnia 12.03.2020 r. do godz. 20:00 dnia 12.03.2020 r.

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 90 km/h z południowego zachodu i zachodu. Istnieje prawdopodobieństwo 30% wystąpienia lokalnie porywów do 100 km/h.

kom

Stosownie do decyzji podjętej podczas posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 11 marca 2020 r., w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2:

  1. zarządzam do 25 marca br. zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa, w szczególności w: teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, domach kultury i galeriach sztuki;
  2. polecam wójtom, burmistrzom oraz prezydentom miast zawieszenie do 25 marca br. działalności klubów dziecięcych i żłobków.

Bardzo proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji i współdziałanie z organami administracji publicznej w tej sprawie.

  Podstawy prawne:

- art. 11 ust. 1, 2 i 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;

- art. 37 ust. 2 w związku z art. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

- art. 54 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Z poważaniem

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

Mikołaj Bogdanowicz

Źródło: https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/komunikat-msw

środa, 11 marzec 2020 15:11

Uwaga

!!! U W A G A !!!

MIESZKAŃCY,

którzy wrócili z terenów zagrożonych koronawirusem

i mają objawy choroby:

Obowiązkowy kontakt nr tel:

SANEPID 54 287 3224

oddział zakaźny 56 679 55 63