wtorek, 23 październik 2018 07:10

Uroczyste Ślubowanie uczniów klasy I

{pgslideshow id=514|width=640|height=480|delay=3000|image=L}

Zgodnie z prastarą tradycją szkoły Podstawowej w Ciełuchowie dnia 19 października 2018 r. odbyło się uroczyste Ślubowanie uczniów klasy I. Gdy zegar wskazał godzinę 9.35 i wszystkie miejsca zostały zajęte, rozpoczęła się ceremonia. Na początku powitano przybyłych gości: Pana Wójta Gminy Kikół Józefa Predenkiewicza, Panią Dyrektor Grażynę Grzywińską, rodziców, nauczycieli i uczniów. Szczególnie gorąco powitano bohaterów uroczystości – trochę
piątek, 19 październik 2018 12:06

Podróżnicy o Kikole

djembed

źródło:KAZIK.TV

 

Zapraszamy ponownie

piątek, 19 październik 2018 10:58

Droga w Moszczonnym

{pgslideshow id=510|width=640|height=480|delay=3000|image=L}

 Gmina Kikół zrealizowała zadanie pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami, do długości 0,830 km, w obrębie geodezyjnym: Moszczonne cz. dz. nr 54, 138/12 i 139/9” w ramach dofinansowania ze środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji

Projekt zakładał m.in.
- wykonanie koryta gł .20cm w gruncie kat. III
- wykonanie warstwy odcinającej gr.10cm z piasku
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego kamiennego twardego 0/63mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm – dolna
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego kamiennego twardego 0/32mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm – górna warstwa z zaklinowaniem, zamiałowaniem
- wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia na emulsji modyfikowanej z grysów 5/8mm i 8/11mm bazaltowych 3320.00+60.00+35.00 = 3415.00
- wykonanie robót pomiarowych w terenie równinnym
- wykonanie robót pomiarowych w terenie równinnym – inwentaryzacja powykonawcza

Całkowita wartość projektu wynosi ok. 251 808,06 zł z czego dofinansowanie z dofinansowania ze środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji 75 200,00 zł

Z najnowszego spotu PKW dowiesz się, co zrobić, aby zagłosować. 

"Wybory samorządowe 2018: Co zrobić, aby zagłosować?"  - to tylko jeden spośród kilkunastu zaplanowanych przez Państwową Komisję Wyborczą spotów edukacyjno-informacyjnych związanych ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi.

djembed

 

 

tyt161018

W dniu 10 października 2018 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął listę operacji zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu  „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na liście znalazł się projekt  Gminy Kikół dotyczący przebudowy drogi gminnej, w którym wartość zadania wynosi 904 271,29 zł a planowana kwota dofinansowania 575 388,00 zł.

poniedziałek, 15 październik 2018 09:22

Wójt Gminy Kikół o mijającej kadencji.

djembed

 autor nagrania Józef Myszkowski

 

poniedziałek, 15 październik 2018 07:23

Dzień Edukacji Narodowej

den151018

galeria

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 12 października br. w Kikole odbyła się akademia przygotowana przez uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Ciełuchowie. Na uroczystość zostali zaproszeni wszyscy nauczyciele nauczający w szkołach na terenie Gminy Kikół, także Ci którzy przeszli już na emeryturę oraz pracownicy szkół. Wójt Gminy Kikół podziękował wszystkim Dyrektorom, Nauczycielom oraz Pracownikom szkół za sumienną pracę, za wiele cennych inicjatyw i twórczych działań, a w szczególności za przekazanie młodemu pokoleniu wiedzy i niezbędnych umiejętności. Po części oficjalnej, Wójt Gminy Kikół Józef Predenkiewicz zaprosił nauczycieli i pracowników szkół na uroczysty obiad.

piątek, 12 październik 2018 09:02

Życzenia

zyczenia121018

{pgslideshow id=508|width=640|height=480|delay=3000|image=L}

W środę 10 października br. w sali widowiskowej Szkoły Podstawowej w Kikole, Ośrodek Kultury Gminy Kikół zorganizował audycję muzyczną dla wszystkich przedszkolaków i uczniów klas I z terenu gminy Kikół. Październikowa audycja pod tytułem "Ogniste Dźwięki" bardzo zainteresowała najmłodszych widzów. Dzięki nawiązaniu współpracy OKGK z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną, chcemy aby takie audycje dla uczniów odbywały się przynajmniej raz w miesiącu. Zależy nam, aby w przystępny sposób dla dzieci zainteresować i wykształcić potrzebę słuchania muzyki klasycznej od najmłodszych lat.

(zdjęcia: M.P.)