poniedziałek, 02 marzec 2020 07:15

Czwarte Mistrzostwo Polski Samorządowców

wygr020320

Czwarte Mistrzostwo Polski Samorządowców w piłce halowej wygrywa Gmina Kikół I miejsce! GRATULUJEMY 

 

 

poniedziałek, 02 marzec 2020 07:11

INFORMACJA

krus030915

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 marca 2020 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 marca 2020 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Od 1 marca 2020 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 3 639 zł 10 gr,
  • 130% tego wynagrodzenia, tj. 6 758 zł 20 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 14 lutego 2020 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2019 r. (5 198 zł 58 gr.).

Podstawa prawna:
Komunikat Prezesa GUS z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2019 r. /M.P. z dnia 11 lutego 2020 r. poz. 171/.
Komunikat Prezesa ZUS z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2019 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent /M.P. z dnia 19 lutego 2020 r. poz. 192/.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

reg270220

Regulamin rekrutacji uczestników projektu (216.7kB) Zapisz dokument
Oswiadczenie uczestnika projektu uzupełnione (63.9kB) Zapisz dokument
Załącznik nr I do Regulaminu rekrutacji uczestników projektu (59.1kB) Zapisz dokument
Załącznik nr II do Regulaminu rekrutacji projektu (62.5kB) Zapisz dokument
środa, 26 luty 2020 14:41

INFORMACJA

Waloryzacja świadczeń wypłacanych przez KRUS od dnia 1 marca 2020 r.

krus030915

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2020 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 29 lutego 2020 r. podlegają podwyższeniu wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszącym 103,56%, nie mniej niż o kwotę 70 zł.

W związku z tym Prezes KRUS komunikatem z dnia 18 lutego 2020 r. ogłosił, że kwota rolniczej emerytury podstawowej od dnia 1 marca 2020 r. wynosi 972 zł 40 gr (wzrost o 3,56%).

wtorek, 25 luty 2020 08:55

Światło Wolności

86727975 1818981748234940 4562598029747552256 n

Kolejny raz uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ignacego Antoniego Zboińskiego uczcili pamięć ofiar stanu wojennego. Wydarzenie poprzedziły lekcje dotyczące przyczyn, przebiegu i skutków. Uczniowie mają świadomość, czym była godzina policyjna, tragedia w kopalni „Wujek”, internowanie działaczy „Solidarności”, cenzura itp. W godzinach przedpołudniowych uczniowie zapalili „Światło Wolności” w szkole. Około 19. 30 przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego zapalili kolejne „Światło Wolności” pod pomnikiem: „W HOŁDZIE WALCZĄCYM W OBRONIE WOLNOŚCI I NIEPODLEGŁOŚCI UMIŁOWANEJ OJCZYZNY”. Uczniowie zapalili także swoje małe światełka o 19. 30 wraz z

poniedziałek, 24 luty 2020 07:33

Zapraszamy

dk2020

poniedziałek, 24 luty 2020 07:19

XVI Sesja Rady Gminy Kikół

sesja170518

KLAUZULA INFORMACYJNA NAGRYWANIA SESJI (pdf)

O godzinie 13.00  26 lutego 2020 r. na stronie Gminy Kikół www.kikol.pl dostępna bedzie transmisja na żywo z XVI Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023.

Transmisja  z XVI Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023 (tutaj!)

Wyniki głosowań na żywo  na stronie posiedzenia.pl/kikol

Porządek obrad:

https://kikol.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=8334&bar_id=4929