piątek, 14 styczeń 2022 07:40

Uroczyste przekazanie samochodu dla KOSP w Woli

uroczyste-przekazanie-samochodu-dla-kosp-w-woli uroczyste-przekazanie-samochodu-dla-kosp-w-woli fot. UG Kikół

W sobotę, 8 stycznia w strażnicy Karmelickiej Ochotniczej Straży Pożarnej miało miejsce uroczyste wydarzenie. Prezes Jednostki, druh Sylwester Śmigiel zaprezentował uczestnikom spotkania samochód kwatermistrzowski zakupiony w grudniu w ramach umowy zawartej pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Gminą Kikół. Zadanie współfinansowane było ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Po symbolicznym przekazaniu kluczy poświęcenia auta dokonali Prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Braci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel o. dr Wiesław Strzelecki wraz z Przeorem Klasztoru OO. Karmelitów w Trutowie o. Mieczysławem Jankowskim. Następnie wręczone zostały medale które decyzją Zarządu KOSP przyznawane są za zasługi w ochronie przeciwpożarowej. Medale otrzymali m.in. Poseł na Sejm RP Mariusz Kałużny, Naczelnik wydziału operacyjno – rozpoznawczego PSP w Lipnie kpt. Paweł Śliwiński, Wójt Gminy Kikół Józef Predenkiewicz oraz Starosta Lipnowski Krzysztof Baranowski, w imieniu którego medal odebrała Maria Kulig.
W dalszej części spotkania Poseł na Sejm RP Mariusz Kałużny odczytał okolicznościowy list od Marcina Romanowskiego - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, a także zabierając głos podziękował strażakom ochotnikom za ich służbę, podkreślając szczególnie liczną obecność dzieci i młodzieży z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, ich zapał i zaangażowanie.
Obecny na uroczystości Zastępca Kujawsko – Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Robert Wiśniewski podziękował druhom za ich pracę i zaangażowanie oraz pogratulował zakupu nowego samochodu kwatermistrzowskiego.
W imieniu Starosty Lipnowskiego głos zabrała Wicestarosta Maria Kulig, która podziękowała strażakom ochotnikom z KOSP za ofiarną służbę na rzecz społeczności.
Wójt Gminy Kikół w swoim wystąpieniu dziękował Panu Posłowi oraz za jego pośrednictwem Ministerstwu Sprawiedliwości za przekazanie znacznych środków na zakup samochodu dla Karmelickiej Ochotniczej Straży Pożarnej, który przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa obywateli i ochrony przeciwpożarowej nie tylko na terenie Gminy Kikół
Wśród uczestników spotkania byli również Komendant Powiatowy PSP w Lipnie st. bryg. Piotr Rutkowski, Dyrektor Biura Poselskiego Adam Galus oraz Przewodniczący Rady Gminy Kikół Jacek Sadowski.

Galeria: Facebook