czwartek, 21 marzec 2019 07:24

Życzenia dla sołtysów na sesji Rady Gminy

{pgslideshow id=583|width=640|height=480|delay=3000|image=L}

Z okazji obchodzonego kilka dni wcześniej Dnia Sołtysa (tj. 11 marca 2019 r.), w piątek 15 marca 2019 roku podczas VI sesji Rady Gminy Wójt Gminy Kikół życzył sołtysom pozytywnych relacji z mieszkańcami, radości i pomyślności, dziękując tym samym za dobrą współpracę. Po życzeniach wspólnie: Wójt Gminy Pan Józef Predenkiewicz, Sekretarz Gminy Pani Małgorzata Baranowska oraz przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Sadowski wręczyli wszystkim obecnym na sesji rady sołtysom z terenu gminy, listy gratulacyjne, wraz z drobnym upominkiem, którym był specjalnie przygotowany na tę okoliczność kubek z indywidualnym okolicznościowym nadrukiem.

Marta Maślewska

środa, 20 marzec 2019 15:05

Uwaga!

kon NGO

Zmiana terminu składania ofert na wsparcie realizacji w roku 2019 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie Wójta Gminy Kikół 19.2019.pdf

{pgslideshow id=580|width=640|height=480|delay=3000|image=L}

Tydzień mózgu w Szkole Podstawowej w Ciełuchowie przebiegał pod różnymi postaciami aktywności mózgowej. Rozpoczęliśmy od pogadanek w kasach na godzinach wychowawczych na temat funkcji, jaką pełni mózg, jak powinniśmy dbać o nasz układ nerwowy, jak rozwijać różne kompetencje mózgowe np. umiejętności szybkiego zapamiętywania, która jest potrzebna chociażby przy przyswajaniu wiedzy na zajęciach lekcyjnych. Rozwieszona została również wystawa złudzeń optycznych, która zdobyła zainteresowanie zwłaszcza młodszych uczniów. Wyświetlana została prezentacja na temat złudzeń optycznych, dostępna była również plansza układu nerwowego. Natomiast na zajęciach świetlicowych, uczniowie grali w gry, które rozwijały ich pamięć, kreatywność i strategiczne myślenie.

{pgslideshow id=578|width=640|height=480|delay=3000|image=L}

Uczniowie naszej szkoły od kilku lat aktywnie uczestniczą w projekcie Bakcyl. Dzięki ciekawym lekcjom prowadzonym przez pracowników banku, młodzi ludzie mogą poszerzać swoją wiedzę z zakresu ekonomii i bankowości. Zajęcia mają innowacyjny charakter i są niezwykle interesujące dla młodzieży. W czasie multimedialnych lekcji uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności przydatne w dorosłym życiu. Sama forma zajęć pozwala na aktywne uczestnictwo podopiecznych, mogą oni rozwiązywać różne problemy z zakresu edukacji bankowej, finansowej i ekonomicznej.

wtorek, 19 marzec 2019 08:36

Szkoła Dialogu 2019

{pgslideshow id=576|width=640|height=480|delay=3000|image=L}

„Forum Dialogu już od 11 lat wspiera uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w odkrywaniu osobistych losów dawnych członków ich społeczności lokalnej. Dzięki temu Szkoła Dialogu stworzyła ogromną bazę przewodników po swoich miejscowościach, ale zarazem przewodników po Polsce wieloetnicznej, wielowyznaniowej i wielokulturowej. To wy jesteście prawdziwymi kustoszami pamięci o naszej niedawnej historii, jednak przywracając pamięć udaje się wam osiągnąć znacznie więcej – dlatego, że ideą Szkoły Dialogu jest budowanie więzi między waszymi miejscowościami a Żydami ze świata. Dzięki temu stajecie się ambasadorami Polski otwartej, tolerancyjnej…”.

poniedziałek, 18 marzec 2019 10:46

INFORMACJA

krus030915

Kasa informuje, że Uchwałą Nr 2 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników
z dnia 6 marca 2019 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2019 r.

W związku z tym wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w II kwartale 2019 r. wynosi 42,00 zł miesięcznie.

Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł miesięcznie.

piątek, 15 marzec 2019 10:08

Informacja

sołt

Kolejne zebrania sołeckie w Gminie Kikół w celach dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej:

  • 15 marca Kikół (godzina 1800 - sala widowiskowa Szkoły Podstawowej),
  • 16 marca Hornówek (godzina 1100 - remiza OSP),
  • 16 marca Lubin (godzina 1700 - świetlica wiejska w Lubinie),
  • 18 marca Zajeziorze (godzina 1400 - Szkoła Podstawowa),
  • 20 marca Janowo (godzina 1900 - świetlica wiejska w Grodzeniu),
  • 21 marca Konotopie (godzina 1300 - dom Sołtysa),
  • 22 marca Wymyślin (godzina 1930 - dom Sołtysa),
  • 23 marca Wolęcin (godzina 1100 - świetlica wiejska w Wolęcinie),
  • 25 marca Kołat Rybniki (godzina 1700- remiza OSP Ciełuchowo),
  • 27 marca Grodzeń (godzina 1700 - świetlica wiejska w Grodzeniu).

Zapraszamy mieszkańców do licznego udziału w zebraniach.

czwartek, 14 marzec 2019 11:12

Dotacja celowa dla Gminy Kikół.

 

4168749792f2450ed60ff24ad8b4941f L

fot. Damian Siedlecki | Wydział Rozwoju, Promocji, Sportu i Turystyk

Dziś (14.03.2019r.) w Starostwie Powiatowym w Lipnie odbyło się podpisanie, z wójtami i burmistrzami, umów na dofinansowanie remontów gminnych dróg.

Gmina Kikół otrzymała dotację celową w wysokości 150.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 170101C Osówka – Gr. Gminy – Walentowo – Niedźwiedź – Hornówek – etap II” położonej w miejscowościach Trutowo i Hornówek, na mocy Uchwały Nr IV/28/2019 Rady Powiatu w Lipnie

 

Więcej na :

http://www.lipnowski.powiat.pl/aktualnosci/item/3747-umowy-z-gminami-podpisane

źródło: lipnowski.powiat.pl

 

poniedziałek, 11 marzec 2019 14:32

Gminny Dzień Kobiet w Kikole

{pgslideshow id=573|width=640|height=480|delay=3000|image=L}

 7 marca br. odbył się III Gminny Dzień Kobiet zorganizowany przez Ośrodek Kultury Gminy Kikół oraz Wójta Gminy Kikół. Na przybyłe Panie czekał słodki bufet oraz duża porcja dobrej zabawy i muzyki. Sala widowiskowa wypełniła się do ostatniego miejsca, a jako pierwsza wystąpiła młodzież ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kikole, odgrywając przezabawne scenki, które do łez rozbawiały publiczność. Na scenie zaprezentowali się również wokaliści z młodzieżową grupą taneczną. Występy wspólnie z młodzieżą przygotowały opiekunki: p. Renata Kilanowska, p. Małgorzata Szymańska i p. Danuta Grębicka. W drugiej części programu artystycznego, widzowie mogli usłyszeć najbardziej znane utwory z oper, operetek i musicali, w wykonaniu artystów z Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Na zakończenie Wójt Gminy Kikół p. Józef Predenkiewicz podziękował wszystkim Paniom za przybycie, złożył okolicznościowe życzenia i wręczył symboliczne kwiatki. Każda z Pań otrzymała także słodki upominek od p. Starosty. Podziękowania również dla Dyrektora SP w Kikole p. Małgorzaty Rzepczyńskiej za przychylność i pomoc w organizacji.
 
tekst i zdjęcia: Krzysztof Kończalski