poniedziałek, 04 marzec 2019 19:19

Uwaga Silny wiatr

silny wiatr
Ostrzeżenie 17/2019
Ostrzeżenia meteorologiczne: Silny wiatr
stopień: 1
prawdopodobieństwo: 90%
woj. kujawsko-pomorskie - pow. lipnowski
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h z południowego zachodu i zachodu.
Uwagi: Brak.
Ważne: Od: 2019-03-05 03:00 do: 2019-03-05 13:00
synoptyk IMGW-PIB: Marcin Czeczatka
Czas wydania: 2019-03-04 11:56
Biuro: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni
poniedziałek, 04 marzec 2019 10:16

Niezłomnym bohaterom

{pgslideshow id=569|width=640|height=480|delay=3000|image=L}

1 marca br. w Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" w kościele parafialnym w Kikole odbyła się msza św., w której uczestniczyła społeczność szkolna Szkoły Podstawowej w Kikole oraz delegacje szkół i władz samorządowych. W kruchcie kościoła delegacje zostały złożone kwiaty pod tablicą pamięci "Żołnierzy Wyklętych".

czwartek, 28 luty 2019 09:18

INFORMACJA

edowod

informacja

 

 

 

 

środa, 27 luty 2019 07:53

INFORMACJA

krus030915

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 01 marca 2019 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 01 marca 2019 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Od 01 marca 2019 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 3 404 zł 70 gr,
  • 130% tego wynagrodzenia, tj. 6 322 zł 90 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 18 lutego 2019 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2018 r. (4 863 zł 74 gr).

Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa GUS z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie wynagrodzenia w IV kwartale 2018 r. /M.P. z dnia 12 lutego 2019 r. poz. 155/.

Komunikat Prezesa ZUS z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2018 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent /M.P. z dnia 20 lutego 2019 r. poz. 200/.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

MAMA 4 PLUS

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające – MAMA 4 PLUS

Z dniem 1 marca 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.

Kto może otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

Co do zasady prawo do świadczenia mogą uzyskać kobiety – matki, które urodziły i wychowały bądź wychowały co najmniej czwórkę dzieci, po osiągnięciu wieku 60 lat.

wtorek, 26 luty 2019 12:25

Uwaga na fałszywe e-maile

Uwaga na fałszywe e-maile o "zamiarze wszczęcia kontroli skarbowej"

 1280x540
 

Ostrzegamy przed fałszywymi wiadomościami e-mail informującymi o "zamiarze wszczęcia kontroli skarbowej", których odbiorca proszony jest o przygotowanie dokumentów wymienionych rzekomo w pliku dołączonym do wiadomości.

Otwieranie załącznika do wiadomości lub wysyłanie odpowiedzi do nadawcy, jest niebezpieczne, ponieważ może spowodować zainfekowanie komputera szkodliwym oprogramowaniem lub przekazanie danych podatnika nieuprawnionym osobom.

Urzędy skarbowe nie są autorami takich wiadomości i co do zasady nie informują drogą mailową o wszczęciu kontroli. Prosimy o zwrócenie uwagi, że korespondencja mailowa kierowana przez urzędy skarbowe wysyłana jest wyłącznie z adresów o domenie „gov.pl”. 

piątek, 22 luty 2019 12:29

Zapraszamy

52654508 2218089141564364 3887518592035454976 n

piątek, 22 luty 2019 08:04

INFORMACJA

krus030915

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2019 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2019 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2019 r. podlegają podwyższeniu wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszącym 102,86%, nie mniej niż o kwotę 70 zł.

W związku z tym Prezes KRUS komunikatem z dnia 13 lutego 2019 r. ogłosił, że kwota rolniczej emerytury podstawowej od dnia 1 marca 2019 r. wynosi 938 zł 97 gr (wzrost o 2,86%).

poniedziałek, 18 luty 2019 14:57

INFORMACJA

krus030915

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.

Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Od 2018 roku współorganizatorem jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

czwartek, 14 luty 2019 12:11

Zapraszamy

ulotka OZE a Bydgoszcz