czwartek, 24 luty 2022 12:39

Informacje KRUS

Zdjęcie ilustracyjne ubezpieczenia Zdjęcie ilustracyjne ubezpieczenia fot. nadesłane

Informacja o nowej obowiązującej stawce odsetek za zwłokę
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 10 lutego 2022 r., od dnia 9 lutego 2022 r. obowiązuje nowa stawka odsetek za zwłokę w wysokości 8,5% kwoty zaległości w stosunku rocznym.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne za domowników z działów specjalnych produkcji rolnej i pomocników rolnika od 1 kwietnia 2022 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2021 r. wynosiło 6 221,04 zł (M.P z 2022 r. poz. 82).
W związku z powyższym od 1 kwietnia 2022 r. wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne za:
• domowników w gospodarstwach rolnych stanowiących samoistne działy specjalne produkcji rolnej,
• pomocników rolnika,
stanowić będzie 187 zł miesięcznie (tj. 9% od kwoty podstawy wymiaru stanowiącej 33,4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku).


Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy