czwartek, 20 styczeń 2022 07:44

INFORMACJA PRZYJMUJEMY WNIOSKI DOTYCZĄCE PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY KIKÓŁ NA ROK 2022

INFORMACJA PRZYJMUJEMY WNIOSKI DOTYCZĄCE PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY KIKÓŁ NA ROK 2022 INFORMACJA PRZYJMUJEMY WNIOSKI DOTYCZĄCE PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY KIKÓŁ NA ROK 2022 fot. Internet

Wójt Gminy Kikół zaprasza  do składania wniosków wszystkie osoby z terenu naszej gminy, które planują  w bieżącym roku dokonać wymiany poszycia dachowego na budynkach oraz i te u których poszycie dachowe jest już wymienione a  płyty azbestowe  niepotrzebnie zalegają   w gospodarstwach domowych. Wnioski pod nazwą  „ Przystąpienie do programu usuwania azbestu z terenu gminy Kikół” i oświadczenia o chęci udziału w programie należy składać  w terminie do dnia: 29 marca 2022 r.

Dzięki uzyskanemu w wysokości 100% kosztów  dofinansowaniu ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest od wnioskodawców jest całkowicie bezpłatne.

 

Wnioski dotyczące przystąpienia do programu usuwania azbestu można pobrać ze strony www.kikol.pl. lub też osobiście pok. nr 5

Więcej inf. pod nr tel. 054 289-46-70 wew. 45

UWAGA! Zakup i wykonanie nowego pokrycia dachowego, w przypadku demontażu dachu – nie jest objęte dofinansowaniem