Strona główna

Komunikat

 

INFORMACJA

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy prowadzi nabór do projektu "Powrót na rynek pracy IV - czas na nowy start".

Projekt adresowany jest do osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika. W ramach projektu w Bydgoszczy, Włocławku i Inowrocławiu organizowane będą szkolenia/kursy indywidualne zgodne z potrzebą zgłaszaną przez Uczestnika i diagnozą doradcy zawodowego (WACHLARZ SZKOLEŃ NIEOGRANICZONY).

www.pte.bydgoszcz.pl

ULOTKA.PDF

 

UWAGA WAŻNE!!!

Osoby, które są zakwalifikowane do odbioru artykułów żywnościowych z Banku Żywności proszone są o zgłoszenie się do Świetlicy Wiejskiej w Kikole w dniach 24.09-25.09.2014 r. (środa, czwartek) w godzinach 8:00 – 12:00. GOPS informuje, że jest to jedyny termin odbioru żywności !!!

Kierownik GOPS

 

Fetting Festiwal

 

75. rocznica śmierci 9 rolników z Sumina i Jarczechowa

W 75. rocznicę rozstrzelania 9 rolników z Sumina i Jarczechowa, Wójt Gminy Kikół Józef Predenkiewicz złożył hołd pomordowanym przez niemieckich okupantów.

24 września 1939 roku dokonano, pierwszej na terenie powiatu lipnowskiego, masowej egzekucji. Rozstrzelano wówczas w Lipnie siedmiu rolników z Sumina i dwóch z Jarczechowa. Zbrodni tej dokonano w odwecie za udział miejscowych Polaków w deportowaniu kolonistów niemieckich do Kutna.

Mogiła pamięci ofiar mordu hitlerowskiego znajduje się na cmentarzu w Suminie.

Więcej…

 

ZAPROSZENIE

 

ZAPROSZENIE