Strona główna

Życzenia

 

UWAGA!!

 

POBIERZ

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

[kliknij aby pobrać]

 

Uwaga-Ważne

GMINNY  OŚRODEK  POMOCY SPOŁECZNEJ  W  KIKOLE   INFORMUJE,  OSOBY  ZAKWALIFIKOWANE DO ODBIORU  ARTYKUŁÓW  SPOŻYWCZYCH  Z BANKU ŻYWNOŚCI PROSZONE SĄ O ZGŁOSZENIE SIĘ DO BUDYNKU PRZY PL. KOŚCIUSZKI 7A – /PARTER/ W DNIACH 17.12-19.12.2014 r. /ŚRODA, CZWARTEK  I  PIĄTEK/ PROSIMY O TERMINOWY ODBIÓR ŻYWNOŚCI

 

1 grudnia 2014 roku odbyła się I sesja nowo wybranej Rady Gminy Kikół

1 grudnia 2014 roku odbyła się I sesja nowo wybranej Rady Gminy Kikół.

Nowi Radni złożyli uroczyste ślubowanie po słowach roty ślubowania:

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.”

Więcej…

 

Od 1 grudnia 2014 r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent

W związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatu o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale 2014 r., które wyniosło 3.781 zł 14 gr, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 grudnia 2014 r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent.

Więcej…

 

Kikolska Liga Halowa