Strona główna

Ireneusz Bednorz, nauczyciel Zespołu Szkół w Kikole na uroczystym spotkaniu w Pałacu Prezydenckim. Poniżej Jego informacja na ten temat.

Grupa nauczycieli biorąca udział w spotkaniu z Panią prezydentową Anną Komorowską

13 października w Pałacu Prezydenckim odbyło się uroczyste spotkanie z nauczycielami, które  miało na celu podsumowanie obchodów Roku Wolności w szkołach. Wizyta w Pałacu była nagrodą za udział w konkursie zorganizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz przez Kancelarię Prezydenta.

Więcej…

 

Spotkanie autorskie z panem Henrykiem Osińskim

W piątek, 17 października br. z inicjatywy Wójta Gminy Kikół Pana Józefa Predenkiewicza w Gminnej Bibliotece Publicznej  w Kikole odbyło się spotkanie autorskie z panem Henrykiem Osińskim – mieszkańcem Kikoła, autorem publikacji popularnonaukowych poświęconych historii Kikoła oraz zbiorku poezji „Poezja niedokończona”.

Było to pierwsze spotkanie poświęcone popularyzacji dorobku pisarskiego tego autora i spotkało się z ciepłym przyjęciem miłośników poezji regionalnej.

Więcej…

 

Zaproszenie

 

Otwarcie nowo wyremontowanej drogi w Suminie

W dniu 28 września w Suminie odbyło się poświęcenie nowo wyremontowanej drogi. Odcinek o długości 1280 metrów wykonała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lipna. Łączna wartość inwestycji wyniosła 248 432,10 zł. Poświęcenia dokonał proboszcz parafii w Suminie ks. Andrzej Minko. Przecięcia wstęgi dokonali: ks. Andrzej Minko, wiceprzewodniczący Rady Gminy Kikół Tomasz Detmer, sołtys sołectwa Sumin Bożena Rakowska, Prezes PRD Stanisław Sadłowski, inspektor nadzoru budowlanego Mirosław  Grodaszewski, Przewodniczący Rady Gminy Jacek Sadowski oraz Wójt Gminy Kikół Józef Predenkiewicz. W otwarciu drogi uczestniczyło również wielu mieszkańców Sumina, dla których modernizacja tej drogi była bardzo ważną i wyczekiwaną inwestycją.

Więcej…

 

Komunikat

 

INFORMACJA

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy prowadzi nabór do projektu "Powrót na rynek pracy IV - czas na nowy start".

Projekt adresowany jest do osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika. W ramach projektu w Bydgoszczy, Włocławku i Inowrocławiu organizowane będą szkolenia/kursy indywidualne zgodne z potrzebą zgłaszaną przez Uczestnika i diagnozą doradcy zawodowego (WACHLARZ SZKOLEŃ NIEOGRANICZONY).

www.pte.bydgoszcz.pl

ULOTKA.PDF

 

UWAGA WAŻNE!!!

Osoby, które są zakwalifikowane do odbioru artykułów żywnościowych z Banku Żywności proszone są o zgłoszenie się do Świetlicy Wiejskiej w Kikole w dniach 24.09-25.09.2014 r. (środa, czwartek) w godzinach 8:00 – 12:00. GOPS informuje, że jest to jedyny termin odbioru żywności !!!

Kierownik GOPS