Strona główna

1 MARCA NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Kikole rozpoczął się Mszą Świętą w kościele parafialnym pw. Św. Wojciecha, koncelebrowaną przez o. Romana Wita z Jasnej Góry, o. Aleksandra Pikora oraz ks. Marka Mrówczyńskiego. Po Mszy Św. została poświęcona tablica pamiątkowa, a odsłonięcia dokonał Starosta Lipnowski Krzysztof Baranowski i Wójt Gminy Kikół Józef Predenkiewicz. Na tablicy widnieje treść:

PAMIĘCI ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM,

NIEZŁOMNYM BOHATEROM

WALCZĄCYM ZA POLSKĘ

WOLNĄ I NIEPODLEGŁĄ

W LATACH 1944 – 1954

CZEŚĆ I CHWAŁA

MIESZKAŃCY GMINY KIKÓŁ

Więcej…

 

Informacja

 

Informacja

 

UWAGA !!!

Urząd Gminy w Kikole informuje, iż w związku z planowaną przebudową sieci wodociągowej w dniu 02.03.2015r. (poniedziałek ) nastąpi przerwa w dostawie wody w godz. od 10.00 do 12.00. Przerwa w dostawie wody obejmie ulice: Toruńska, Świętojańska, Stary Rynek, Cichy Zaułek, Polna, Łąkowa oraz Bielica.

 

UWAGA !!!!!! ZAKAZ PALENIA ŚMIECI !!!

W związku z częstymi zgłoszeniami dot. spalania odpadów w domowych piecach Urząd Gminy w Kikole przypomina, iż spalanie odpadów to najgorsza i najbardziej szkodliwa dla zdrowia forma „ zagospodarowania” odpadów.  Paląc śmieci w piecu, niszczymy przewody kominowe poprzez odkładanie się tzw. mokrej sadzy w kominach, co może prowadzić do zaczadzenia. Zniszczony przewód kominowy może być powodem zapalenia się instalacji i pożaru domu. Obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w urządzeniach nieprzystosowanych do tego celu, ale to my sami musimy mieć świadomość, na co narażamy siebie i sąsiadów, paląc śmieci w domowym piecu.

Przepisy prawa jasno określają czego nie wolno spalać w piecach domowych, są to : plastikowe i butelki po napojach, zużyte opony, z tworzyw sztucznych, elementów drewnianych pokrytych lakierem, sztucznej skóry, opakowań po rozpuszczalnikach i środkach ochrony roślin, opakowań po farbach i lakierach, plastikowych toreb z polietylenu, papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

W związku z tym informujemy, że zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (D.U. Z 2013r., poz. 21 z późn. zm.) termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współpalarniach odpadów, a kto termicznie przekształca odpady poza w/w spalarnią lub współspalarnoią podlega karze aresztu lub grzywny od 500 zł do 5000 zł.

 

ZAPROSZENIE

 

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2015

Od 1 marca 2015 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2015 r. podlegają podwyższeniu – zgodnie z art. 6 i 7 ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1682) – wskaźnikiem waloryzacyjnym (wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) wynoszącym 100,68%, nie mniej niż o kwotę 36 zł. Oznacza to, że jeżeli kwota waloryzacji wyniesie mniej niż 36 zł, świadczenia podwyższa się poprzez dodanie kwoty 36 zł do kwoty świadczenia przysługującej w dniu 28 lutego 2015 r.

Więcej…