czwartek, 12 marzec 2020 10:34

INFORMACJA

info120320

czwartek, 12 marzec 2020 10:06

Komunikat

Komunikat Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kikole
z dnia 12 marca 2020r.

 

Prośba o ograniczenie wizyt w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kikole.

            W związku z potencjalnym zagrożeniem spowodowanym koronawirusem (SARS-CoV-2) powodującym chorobę COVID-19 zwracam się z prośbą
o ograniczenie wizyt w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kikole do niezbędnego minimum.

          Jednocześnie informuję, że GOPS w Kikole funkcjonuje bez zmian tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 – 15.15.

          W sprawach kierowanych do tut. Ośrodka można także wykorzystać środki komunikacji elektronicznej lub telefonicznej.

czwartek, 12 marzec 2020 08:09

Uwaga Silny wiatr

silny wiatr

Ostrzeżenie meteorologiczne

o silnym wietrze

Zjawisko: Silny wiatr

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: Powiaty (wszystkie): aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko – dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski, Włocławek, włocławski, żniński.

Ważność: Od godz. 10:00 dnia 12.03.2020 r. do godz. 20:00 dnia 12.03.2020 r.

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 90 km/h z południowego zachodu i zachodu. Istnieje prawdopodobieństwo 30% wystąpienia lokalnie porywów do 100 km/h.

kom

Stosownie do decyzji podjętej podczas posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 11 marca 2020 r., w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2:

  1. zarządzam do 25 marca br. zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa, w szczególności w: teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, domach kultury i galeriach sztuki;
  2. polecam wójtom, burmistrzom oraz prezydentom miast zawieszenie do 25 marca br. działalności klubów dziecięcych i żłobków.

Bardzo proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji i współdziałanie z organami administracji publicznej w tej sprawie.

  Podstawy prawne:

- art. 11 ust. 1, 2 i 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;

- art. 37 ust. 2 w związku z art. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

- art. 54 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Z poważaniem

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

Mikołaj Bogdanowicz

Źródło: https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/komunikat-msw

środa, 11 marzec 2020 15:11

Uwaga

!!! U W A G A !!!

MIESZKAŃCY,

którzy wrócili z terenów zagrożonych koronawirusem

i mają objawy choroby:

Obowiązkowy kontakt nr tel:

SANEPID 54 287 3224

oddział zakaźny 56 679 55 63

środa, 11 marzec 2020 14:52

Konkurs

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w roku 2020 zadan publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku pulicznego

kon NGO

Więcej na : http://bip.kikol.pl/?a=4940

3. Wzór oferty realizacji zadania publicznego (247.8kB) Zapisz dokument
Zarządzenie Nr 11 2020 Wójta Gminy Kikół z dnia 11 marca 2020 roku (40.9kB) Zapisz dokument
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w roku 2020 zadan publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku pulicznego i o wolontariaci (288.7kB) Zapisz dokument
4. Oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym (12.4kB) Zapisz dokument
5. Ramowy wzór umowy (109.8kB) Zapisz dokument
6. Sprawozdanie_nowy_wzor.docx (179.1kB) Zapisz dokument
7. Karta Oceny Oferty Oferenta (17.7kB) Zapisz dokument
8. Oświadczenie_osoby_pracującej_społecznie (13.4kB) Zapisz dokument
9. opis_faktury_obowiazkowy (14.4kB) Zapisz dokument