piątek, 14 maj 2021 14:37

Kujawsko-Pomorska TELEOPIEKA

Kujawsko-Pomorska TELEOPIEKA Kujawsko-Pomorska TELEOPIEKA fot. Internet

Gmina Kikół jako partner przystąpiła do realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Liderem Projektu jest Województwo Kujawsko – Pomorskie, natomiast realizatorem ze strony Gminy Kikół jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

W ramach Projektu zaplanowane zostało wsparcie w następującym zakresie:

  • Świadczenie usługi teleopieki;
  • Świadczenie usługi pomocy sąsiedzkiej;
  • Świadczenie wolontariatu opiekuńczego.

W ramach projektu dla Gminy Kikół przewidziano urządzenia do teleopieki dla 5 osób (bransoletki życia).

W terminie od 17.05.2021 do 18.06.2021 r. prowadzimy rekrutację do projektu.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu (54) 289-46-70