piątek, 14 maj 2021 14:42

UWAGA!!! BEZPŁATNY ODBIÓR FOLII PO KISZONKACH I SIANOKISZONKACH

folia folia fot. Internet

Informujemy, że na terenie gminy Kikół  w najbliższym czasie będzie zorganizowana  zbiórka odpadów pochodzenia rolniczego,  folii po kiszonkach i sianokiszonkach oraz worków po nawozach typu „big-bag”. Zbiórka zostanie przeprowadzona bezpłatnie.

Zgłoszeń należy dokonywać: osobiście w Urzędzie Gminy w Kikół  pok. nr 5 lub pod numerem telefonu  054 289-46-70 wew. 45  osoba do kontaktu Joanna Madzierska (zgłoszenia będą zbieranie sukcesywnie )

osoby chętne  powinny podać imię i nazwisko,  telefon kontaktowy ponadto należy określić rodzaj i  przybliżoną ilość folii w „Mg"

 

O terminie będziemy informować telefonicznie.

Miejsce odbioru  odpadów rolniczych to PSZOK w Lubinie.

Bardzo ważne!!!

Folie po sianokiszonkach, worki po nawozach, należy w miarę możliwości oczyścić z zabrudzeń, posegregować, ugnieść  oraz związać.

 

Folia mocno zabrudzona i mokra oraz odpady zmieszane nie będą  odbierane .

Zbiórka nie będzie dotyczyć siatek oraz sznurków.

 

Zachęcamy wszystkich gospodarzy, którzy maja na swoich posesjach  zalegające odpady do skorzystania z przygotowanej oferty.