szkol181219

GALERIA

Czad to niewidzialny i bezwonny zabójca. W trosce o bezpieczeństwo naszych mieszkańców Ośrodek Kultury Gminy Kikół dnia 16 grudnia 2019 r. w Świetlicy Wiejskiej w Kikole zorganizował spotkanie w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.  W wydarzeniu wzięli udział mł. kpt. inż. Patryk Szajgicki z Komendy Powiatowej PSP  w Lipnie, podkom. Małgorzata Małkińska z Komendy Powiatowej Policji w Lipnie, przedstawiciel Centrum Ubezpieczeń Wioletta Dąbrowska oraz Pan Dariusz Domagalski wraz z współpracownikami firmy „DRWAL” BHP i PPOŻ.  Spotkanie te miało na celu

wtorek, 17 grudzień 2019 08:27

Zapal Światło Wolności

{pgslideshow id=677|width=640|height=480|delay=3000|image=L}

Kampania społeczna Instytutu Pamięci Narodowej „Zapal Światło Wolności” nawiązuje do gestu solidarności, jaki wobec Polaków żyjących w stanie wojennym w Wigilię Bożego Narodzenia 1981 roku wykonały rzesze mieszkańców ówczesnego wolnego świata. Na znak jedności z rodakami świecę w oknie Pałacu Apostolskiego w Watykanie zapalił także papież Jan Paweł II. Do postawienia w oknach świec wezwał również prezydent USA Ronald Reagan, który w Bożonarodzeniowym orędziu do narodu powiedział: „Polacy zostali zdradzeni przez własny rząd. Ci, którzy nimi rządzą, oraz ich totalitarni sojusznicy obawiają się wolności, którą Polacy tak bardzo umiłowali. (…) Niech płomień milionów świec w amerykańskich domach będzie świadectwem, że światła wolności nie uda się zgasić”.

poniedziałek, 16 grudzień 2019 10:44

Być, jak św. Mikołaj

{pgslideshow id=675|width=640|height=480|delay=3000|image=L}

Niewiele źródeł pozostało do naszych czasów, z których możemy poznać życie świętego Mikołaja. Najprawdopodobniej Mikołaj urodził się w bogatej i pobożnej rodzinie, w mieście Patara , w rzymskiej prowincji Licji. Mikołaj został biskupem stolicy Licji - Miry. Mieszkał tam do samej śmierci, czyli około 342 roku. Według źródeł, Mikołaj umarł szóstego grudnia. Relikwie św. Mikołaja przeniesiono do Bari – ponieważ Mira została zniszczona w XI w. przez muzułmanów. Według nielicznych źródeł (więcej jest legend i mitów) Mikołaj wyróżniał się pobożnością i dobrocią wobec bliźniego. Dzielił się swoim bogactwem z potrzebującymi. Na przestrzeni dziejów św. Mikołaj był patronem m. in. żeglarzy, pasterzy, mnichów i uczniów.We współczesnej tradycji europejskiej św. Mikołaj znany jest przede wszystkim jako wielki przyjaciel dzieci, ich opiekun i dobrodziej, który co roku obdarowuje najmłodszych wspaniałymi prezentami – niegrzeczne dzieci mogą liczyć na rózgi, które są przestrogą przed niewłaściwym zachowaniem. Najprawdopodobniej zwyczaj wręczania prezentów w dzień św. Mikołaja narodził się w Niemczech. Na ziemiach polskich zwyczaj wręczania prezentów 6 grudnia pojawił się w XIX w.

poniedziałek, 16 grudzień 2019 10:29

INFORMACJE- KRUS

image001

Kasa informuje, że Uchwałą Nr 8 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 4 grudnia 2019 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie
w I kwartale 2020 r.

W związku z tym wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w I kwartale 2020 r. wynosi 42,00 zł miesięcznie.

Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł miesięcznie.

Jednocześnie informujemy, że podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w I kwartale 2020 r. stanowić będzie 10% obowiązującej we wrześniu br. emerytury podstawowej (938,97), tj. 94,00 zł.

poniedziałek, 16 grudzień 2019 10:19

Spotkanie Wigilijne 14 grudnia 2019 r. - FOTORELACJA

{pgslideshow id=673|width=640|height=480|delay=3000|image=L}

zdjęcia UGKIKÓŁ

 

{pgslideshow id=672|width=640|height=480|delay=3000|image=L}

zdjęcia Pan Józef Myszkowski

poniedziałek, 16 grudzień 2019 07:50

Życzenia

zyczeniakikol2019 b

czwartek, 12 grudzień 2019 12:28

INFORMACJA

a121219

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

wtorek, 10 grudzień 2019 07:29

Mikołajki z Ośrodkiem Kultury Gminy Kikół

mk2019

GALERIA

Wizyta Świętego Mikołaja to ogromne przeżycie i radość, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Tradycją już jest, że 6 grudnia do szkół i przedszkoli z terenu gminy Kikół zawitał Święty Mikołaj. Wszystkie dzieci czekały na Mikołaja z utęsknieniem. Jest to dobry znak, świadczący że w gminie Kikół są grzeczne dzieci, które zasługują na prezenty. W tym dniu nie zabrakło śpiewów, wierszyków i słodkości.

Aneta Falkowska

 

wtorek, 10 grudzień 2019 07:18

Festiwal Smaków Tradycyjnych Kikół 2019

fs2019

GALERIA

5 grudnia 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Grodzeniu odbył się Festiwal Smaków Tradycyjnych, którego tematem przewodnim były tradycyjne potrawy wigilijne, deser oraz aranżacja stołu świątecznego. Organizatorami tegorocznego festiwalu był Ośrodek Kultury Gminy Kikół oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Grodzeniu. Partnerem wydarzenia był Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy, patronat nad wydarzeniem objął Wójt Gminy Kikół. Celem organizacji festiwalu był konkurs w trakcie którego wyłoniono najlepsze potrawy wigilijne, deser oraz aranżację stołu wigilijnego. Przygotowane potrawy odzwierciedlały charakter i kulturę związaną z tradycjami bożonarodzeniowymi oraz zakorzenione w domostwach zwyczaje i obrzędy świąteczne.Pomysłowość, przepiękne barwne aranżacje stołów, estetyka podania potraw oraz wykwintne smaki potraw tradycyjnych przekazywanych od pokoleń zachwycały wszystkich gości odwiedzających festiwalowe stoiska.

piątek, 06 grudzień 2019 07:39

Z życia Szkoły Podstawowej w Kikole

{pgslideshow id=668|width=640|height=480|delay=3000|image=L}

W ramach obchodów 30.rocznicy Konwencji o Prawach Dziecka z UNICEF uczniowie kl.VIIa, VIIb oraz VIIIa uczestniczyli w prelekcji na temat praw dziecka. Na koniec uczniowie rozwiązywali quizy Kahoot związane z prawami dziecka.
Koordynator: Kamila Warot