swiatlo

Firma NEXERA buduje sieć światłowodową na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego objęty jej zasięgiem został teren Gminy Kikół. Na rozbudowie sieci dostępowej prowadzonej przez NEXERĘ skorzystają nie tylko mieszkańcy, ale również jednostki oświatowe, przedsiębiorcy i lokalni operatorzy.

Budowa sieci światłowodowej w regionie jest częścią ogólnopolskiego projektu, w wyniku którego dostęp do szybkiej sieci światłowodowej otrzyma łącznie 530 tysięcy gospodarstw domowych dzięki środkom z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. NEXERA to pierwszy w Polsce hurtowy operator światłowodowej sieci dostępowej o dużej skali, udostępniający swoją infrastrukturę detalicznym dostawcom Internetu.

Obecnie trwają już prace związane z podłączeniem Szkół Gminy Kikół do sieci światłowodowej w następnej kolejności będą do niej podłączane gospodarstwa domowe. Dzięki projektowi Szkoły z terenu Gminy Kikół otrzymają darmowy dostęp do Internetu światłowodowego przez okres 10 lat.

środa, 27 marzec 2019 09:19

Inwestycje

Gmina Kikół realizuje zadanie pn.: Zagospodarowanie terenu nad jeziorem”    

6

4

W dniu 18 sierpnia 2017 Gmina Kikół złożyła do LGD w Dobrzyniu Nad Wisłą wniosek na operację w ramach poddziałania 19.2. „Wspieranie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z włączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Projekt zakłada: zakup placu zabaw dla dzieci, zakup siłowni zewnętrznej, zakup akcesoriów na boisko do piłki plażowej, monitoring i oświetlenie, toalety przenośne, ławki, wyposażenie sprzętu wodnego. Dodatkowo zostaną wyremontowane pomosty - wymiana desek podkładu pomostów. Powstanie także parking dla rowerów. W dniu 10 kwietnia 2018r. została podpisana umowa Urzędzie Marszałkowskim, Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 233 003,00 zł.        

środa, 27 marzec 2019 09:15

Inwestycje

Gmina Kikół realizuje zadanie pn.: "Rozbudowa wraz z adaptacją części budynku Szkoły Podstawowej w Kikole na oddział przedszkolny".1

28 czerwca 2018 r. Wójt Gminy Kikół podpisał umowę na dofinansowanie: „Rozbudowa wraz z adaptacją części budynku Szkoły Podstawowej w Kikole na oddział przedszkolny" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry. Działanie 6.3. Innowacja w infrastrukturę edukacyjną. Poddziałanie 6.3.1. Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020.

poniedziałek, 25 marzec 2019 07:51

Zapraszamy

55464986 2259920060714605 6506248641617854464 n

krus030915

W okresie wakacji 2019 roku KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie - ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.

czwartek, 21 marzec 2019 13:20

INFORMACJA

54428422 2255101471196464 3330415343234449408 n

czwartek, 21 marzec 2019 12:45

INFORMACJA

ZAINWESTUJ NA PREFERENCYJNYCH WARUNKACH

W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ

PSSE PSI logo

Rok 2018 był przełomowy dla przedsiębiorców. Objęcie całego obszaru inwestycyjnego w Polsce możliwością korzystania z preferencyjnych warunków w postaci zwolnienia z podatku dochodowego ma wpłynąć na podniesienie jakości nowych inwestycji, a wprowadzone zmiany są jednym
z elementów budowania przewag konkurencyjnych Polski na arenie międzynarodowej. Dzięki rozszerzeniu na cały kraj ewentualności uzyskania pomocy publicznej zwiększy się również potencjał mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które nie będą musiały przenosić swoich zakładów na tereny obecnie objęte statusem specjalnej strefy ekonomicznej.

Nowe zasady wyeliminują także konieczność stosowania długiej i obciążającej przedsiębiorcę procedury rozszerzenia granic specjalnej strefy ekonomicznej, jeżeli teren inwestycyjny znajdował się poza jej granicami. Warunkiem korzystania z pomocy publicznej jest uzyskanie decyzji o wsparciu na podstawie kryteriów jakościowych (zrównoważonego rozwoju społecznego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego) oraz ilościowych (minimalnych kosztów nowej inwestycji).

Więcej na temat pomocy publicznej udzielanej przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną:

http://strefa.gda.pl/

Informacja dla Gminy_powiat lipnowski.doc

czwartek, 21 marzec 2019 07:24

Życzenia dla sołtysów na sesji Rady Gminy

{pgslideshow id=583|width=640|height=480|delay=3000|image=L}

Z okazji obchodzonego kilka dni wcześniej Dnia Sołtysa (tj. 11 marca 2019 r.), w piątek 15 marca 2019 roku podczas VI sesji Rady Gminy Wójt Gminy Kikół życzył sołtysom pozytywnych relacji z mieszkańcami, radości i pomyślności, dziękując tym samym za dobrą współpracę. Po życzeniach wspólnie: Wójt Gminy Pan Józef Predenkiewicz, Sekretarz Gminy Pani Małgorzata Baranowska oraz przewodniczący Rady Gminy Pan Jacek Sadowski wręczyli wszystkim obecnym na sesji rady sołtysom z terenu gminy, listy gratulacyjne, wraz z drobnym upominkiem, którym był specjalnie przygotowany na tę okoliczność kubek z indywidualnym okolicznościowym nadrukiem.

Marta Maślewska

środa, 20 marzec 2019 15:05

Uwaga!

kon NGO

Zmiana terminu składania ofert na wsparcie realizacji w roku 2019 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie Wójta Gminy Kikół 19.2019.pdf