wtorek, 27 kwiecień 2021 10:05

XXV Sesja Rady Gminy Kikół

Sesja Rady Gminy Kikół Sesja Rady Gminy Kikół fot. UG Kikół

KLAUZULA INFORMACYJNA NAGRYWANIA SESJI (Link)

O godzinie 13.00 30 kwietnia 2021 r. (piątek) na stronie Gminy Kikół www.kikol.pl dostępna bedzie transmisja na żywo z XXV Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023.

Transmisja z XXV Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023 (tutaj!)

https://portal.posiedzenia.pl/kikol

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXV sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Wybór sekretarza obrad.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla Posterunku Policji w Kikole.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kikole.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Kikół na rok szkolny 2020/2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kikół na rok 2021.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zakończenie.