wtorek, 05 lipiec 2022 12:18

Informacja o projekcie - ulotka

Informacja o projekcie - ulotka Informacja o projekcie - ulotka fot. GOPS Kikół

Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych

 

Usługi transportu door-to-door na terenie Gminy Kikół

 

Wójt Gminy Kikół informuje, że w związku z pozyskanym dofinansowaniem od 1 marca 2022 roku uruchamia bezpłatną usługę transportową door-to-door dla mieszkańców gminy Kikół.

Potencjalnymi użytkownikami/użytkowniczkami usług transportu door-to-door są osoby, które mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczona sprawność (w tym poruszające się na wózkach, poruszające się o kulach, niewidome, słabowidzące i inne), które ukończyły 18 lat. Są to zarówno osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub równoważne), jak i osoby nieposiadające takiego orzeczenia (w szczególności osoby z trudnościami w poruszaniu się).


Osoba z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności będzie mogła skorzystać z usługi wraz z  asystentem zatrudnionym  na potrzeby projektu.

Usługi transportowe door-to-door powinny być powiązane z aktywizacją społeczno-zawodową, rozumianą jako rozwijanie aktywności w życiu publicznym, społecznym i zawodowym przez osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, poprzez niwelowanie barier związanych z mobilnością tych osób.

Aktywizacja ma się przyczynić m.in. do zwiększenia szans rozwoju tych osób, udziału w edukacji, korzystania z infrastruktury społecznej i zwiększenia aktywności zawodowej.

Usługa transportowa zabezpiecza potrzeby mobilne w obszarze aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej oraz zdrowotnej. Dzięki usłudze dotarcie do urzędów, CIS/KIS, miejsc kulturalnych, szkoleń,  lekarzy orzeczników i specjalistów stanie się prostsze.


Osoby zainteresowane proszone są o kontakt:


dzwoniąc pod numer telefonu: 54 289-46-70 wew.29 lub 607-650-841
wysyłając maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kikole, Plac Kościuszki 7a, 87-620 Kikół
Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie świadczeń usług transportu door-to-door w Gminie Kikół.

Informacje o projekcie:

Gmina Kikół realizuje projekt grantowy w ramach projektu pt.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Tytuł projektu grantowego „Zapewnienie wysokiej jakości transportu publicznego w Gminie Kikół poprzez zakup samochodu”.


Cel projektu: zaspokojenie potrzeb osób wymagających wsparcia w zakresie mobilności związanych z aktywnością społeczno-zawodową oraz ułatwienie korzystania z usług aktywnej integracji poprzez zapewnienie przez Gminę Kikół usług indywidualnego transportu door-to-door.

Planowane efekty: ograniczenie zjawiska wykluczenia w zakresie mobilności mieszkańców Gminy Kikół, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą w pełni samodzielnie uczestniczyć w życiu społecznym i zawodowym.

Całkowita wartość projektu: 361 170,00 zł

Dofinansowanie ze środków UE: 304 394,08 zł