wtorek, 05 lipiec 2022 12:14

Informacja o projekcie

Informacja o projekcie Informacja o projekcie fot. GOPS Kikół

Gmina Kikół realizuje projekt grantowy w ramach projektu pt.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb osób wymagających wsparcia w zakresie mobilności związanych z aktywnością społeczno-zawodową oraz ułatwienie korzystania z usług aktywnej integracji poprzez zapewnienie przez Gminę Kikół usług indywidualnego transportu door-to-door.