poniedziałek, 27 maj 2019 12:18

Kamienie pamięci

{pgslideshow id=601|width=640|height=480|delay=3000|image=L}

„Projekt „Kamienie pamięci” służy upamiętnianiu osób – zwyczajnych ludzi, których poświęceniu zawdzięczamy niezawisłość naszego kraju. Zachęcamy młodzież do podejmowania samodzielnej pracy dokumentacyjnej, do znajdowania bohaterów historii we własnym środowisku i upamiętniania ich”. […]. Do zadań uczestników projektu należy zebranie informacji o konkretnej osobie, która jest związana z tematem aktualnej edycji projektu oraz zgromadzenie wszelkich „śladów pamięci” pozostałych po niej. Niezwykle ważnym elementem projektu jest jak najatrakcyjniejsze opracowanie prezentacji postaci oraz upowszechnienie wiedzy o niej w społeczności lokalnej”. 2019 rok to okrągłe rocznice: początki skautingu na ziemiach polskich, walki o granice państwa polskiego, wybuch II wojny światowej. Dlatego też tegoroczna – X edycja poświęcona została osobom zaangażowanym w ruch skautowski i harcerski. Osobom, które walczyły o odzyskanie niepodległości, walczących w czasie II wojny światowej oraz walczącym w podziemiu niepodległościowym po zakończeniu działań wojennych.

,,Kamienie Pamięci - Harcerze Niepodległej”.

W dn. 15 - 17 maja 2019 trzy zespoły uczniów Szkoły Podstawowej im. Ignacego Antoniego Zboińskiego w Kikole wraz z opiekunami pojechały do Katowic na uroczystą galę podsumowującą realizację projektu.

Grupa uczniów kl. VIII a w składzie: Kinga Izraelska, Justyna Lewandowska i Jakub Brzozowski zbierała informacje i tworzyła portfolio opisujące Henryka Orszta. Tytuł projektu: Henryk Orszt- żołnierz, wychowawca, harcerz. Opiekun – Jolanta Kuczkowska.

Uczniowie klasy III c gimnazjum : Patrycja Borowicz, Lidia Marcinkowska i Bartosz Bogóski opisywali postać Aleksandry Wysockiej ps. ,,Strzała”. Tytuł projektu: Aleksandra Wysocka ps. ,,Strzała” - Oddana Niepodległej. Opiekun – Ireneusz Bednorz

Drugi zespół z tej samej klasy: Katarzyna Nadrowska, Bogumiła Wiśniewska i Maciej Różański gromadzili informacje dotyczące Teofila Woźnickiego. Swój projekt nazwali: Teofil Woźnicki - Rycerski Skaut. Opiekun – Ireneusz Bednorz.

16 maja uczniowie wraz z przewodnikiem zwiedzili Sztolnię Królowa Luiza ( popłynęli trasą wodną i pokonali jej pieszy odcinek).

17 maja zespoły prezentowały przed jury zebrane materiały. Następnie odbyło się uroczyste

wręczenie statuetek, dyplomów oraz nagród książkowych dla uczestniczących w projekcie zespołów.

Uroczystość uświetnił występ zespołu ,,Chwila nieuwagi” prezentującego ludowe pieśni śląskie w nowoczesnej aranżacji.