środa, 08 maj 2024 09:05

II Sesja Rady Miejskiej Kikół

Sesja Rady Miejskiej Kikół Sesja Rady Miejskiej Kikół fot. UMiG Kikół

KLAUZULA INFORMACYJNA NAGRYWANIA SESJI (Link)

O godzinie 16.00 10 maja 2024 r. (piątek) na stronie Gminy Kikół www.kikol.pl dostępna będzie transmisja na żywo z II Sesji Rady Miejskiej Kikół kadencji 2024-2029.

Transmisja z  Sesji Rady Miejskiej Kikół kadencji 2024-2029 (tutaj!)

https://portal.posiedzenia.pl/kikol

1. Otwarcie II sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i ustalenia jej składu osobowego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i ustalenia jej składu osobowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Kikoła.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych.
10. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
11. Zakończenie.