piątek, 10 maj 2024 07:39

Informacja o wysokości rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego za 2024 r.

Informacja o wysokości rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego  za 2024 r. Informacja o wysokości rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego za 2024 r. fot. nadesłane

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2024 r. (M.P. z 2024 r., poz. 337), roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego za rok 2024 od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wynosi 4358 zł.

 Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy