wtorek, 07 maj 2024 13:12

Burmistrz i radni z Kikoła złożyli ślubowanie. Pierwsza sesja kadencji 2024- 2029

Pierwsza sesja Rady Miejskiej Kikół kadencji 2024 - 2029 Pierwsza sesja Rady Miejskiej Kikół kadencji 2024 - 2029 fot. Małgorzata Chojnicka

W Kikole odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej Kikół w kadencji 2024-2029. Obrady poprowadził jako radny senior, czyli najstarszy wiekiem, Jan Marciniak. Wcześniej zaświadczenia o wyborze na radnych i burmistrza wręczyła Anna Grabowska, przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Kikole oraz jej członkowie. Następnie nowo wybrani radni i burmistrz Renata Gołębiewska złożyli uroczyste ślubowanie. Był to podniosły moment, bo od tej chwili wszystkich ich czeka praca na rzecz lokalnej społeczności i wywiązywanie się ze złożonych obietnic. Radni w głosowaniu tajnym wybrali przewodniczącego i wiceprzewodniczących. I tak Dariusz Predenkiewicz został przewodniczącym Rady Miejskiej Kikół, a wiceprzewodniczącymi – Bożena Rakowska i Kamil Sadowski. Przypomnijmy, że o fotel burmistrza Kikoła ubiegały się trzy kandydatki: Anna Baranowska, Małgorzata Baranowska i Renata Gołębiewska, która uzyskała 1522 głosy i zwyciężyła w pierwszej turze. W swym przemówieniu zadeklarowała współpracę ze wszystkimi ponad podziałami. Po zamknięciu obrad przyszedł czas na gratulacje. Nowej burmistrz gratulował ustępujący burmistrz Józef Predenkiewicz, Jan Krzysztof Ardanowski, poseł na Sejm RP, burmistrzowie i wójtowie, dyrektorzy szkół i instytucji, samorządowcy, liczna reprezentacja współpracowników z Urzędu Miejskiego w Lipnie, gdzie była sekretarzem oraz krewni i przyjaciele. Trzeba podkreślić, że obrady pierwszej sesji zgromadziły wielu mieszkańców.

link do galerii https://lipno.naszemiasto.pl/burmistrz-i-radni-z-kikola-zlozyli-slubowanie-pierwsza/ga/c1-9696551/zd/89479099

tekst i zdjęcia Małgorzata Chojnicka

źródło: https://lipno.naszemiasto.pl/burmistrz-i-radni-z-kikola-zlozyli-slubowanie-pierwsza/ar/c1-9696551