poniedziałek, 06 maj 2024 22:20

I sesja Rady Miejskiej Kikół kadencja 2024 -2029

I sesja Rady Miejskiej Kikół kadencja 2024 -2029 - uczestnicy sesji I sesja Rady Miejskiej Kikół kadencja 2024 -2029 - uczestnicy sesji fot. UMiG Kikół

6 maja 2024 r. odbyła się pierwsza sesja nowej Rady Miejskiej Kikół.

link do sesji https://kikol.posiedzenia.pl/?action=video&id=arch&cadency=2024

Obrady I sesji nowo wybranej Rady otworzył, jako Radny Senior Pan Jan Marciniak. Podczas dzisiejszych obrad Radni złożyli uroczyste ślubowanie. Przysięgę złożyła również Pani Burmistrz Renata Gołębiewska. W wyborach 7 kwietnia mieszkańcy wybrali ją w pierwszej turze. Radni wybrali spośród swojego grona Przewodniczącego tego gremium. Zdecydowali, iż funkcję tę sprawować będzie Pan Dariusz Predenkiewicz. Na Wiceprzewodniczących wybrano natomiast Panią Bożenę Rakowską oraz Pana Kamila Sadowskiego.

Rada Miejska Kikół w kadencji 2024-2029:

 1. Baranowski Krzysztof     
  2. Bocianowski Paweł     
  3. Będlin Stanisław     
  4. Dankowski Rafał     
  5. Jałowiecka – Rudewicz Eliza   
  6. Kostrzewska Małgorzata    
  7. Kuczkowski Krzysztof    
  8. Marciniak Jan      
  9. Maślewski Dawid     
  10. Maślewski Przemysław    
  11. Predenkiewicz Dariusz -  Przewodniczący Rady Miejskiej Kikół
  12. Rakowska Bożena     - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kikół
  13. Rumiński Przemysław    
  14. Sadowski Kamil         -Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kikół
  15. Skowrońska Dorota