wtorek, 26 marzec 2024 13:44

Informujemy o trwającym naborze do projektu Fundusze dla klimatu "Sieć Doradców NGO"

informujemy o  trwającym naborze do projektu Fundusze dla klimatu "Sieć Doradców NGO" informujemy o trwającym naborze do projektu Fundusze dla klimatu "Sieć Doradców NGO" fot. Internet
Szanowni Państwo,
informujemy o trwającym naborze do projektu Fundusze dla klimatu "Sieć Doradców NGO".
Poprzez projekt “Fundusze dla klimatu - Sieć Doradców NGO” Ogólnopolska Federacja Organizacji
Pozarządowych (OFOP) tworzy ogólnopolską sieć doradców i doradczyń w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich na projekty społeczne oraz inwestycyjne służące ochronie środowiska, mitygacji i adaptacji do zmian klimatu. Zieloni doradcy wspierają lokalne organizacje pozarządowe, a także wspierają partnerstwa organizacji i samorządów w gminach do 50 tys. mieszkańców w całej Polsce.
Trwa NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY doradczyń i doradców - na Wasze zgłoszenia czekamy do
31.03.2024 r.
Szukamy osób, które:
mają w sobie pasję, wrażliwość i podstawową wiedzę z zakresu ochrony środowiska;
wiedzą jak realizować projekty społeczne i inwestycyjne oraz skąd pozyskiwać na nie fundusze, w tym
także posiadają podstawową wiedzę z zakresu struktury pozyskiwania funduszy europejskich w
ramach nowej perspektywy finansowej;
wierzą, że mieszkańcy oraz organizacje społeczne powinny uczestniczyć w procesach podejmowania
decyzji dotyczących dobra wspólnego, w sposób szczególny związanych z ochroną środowiska i
klimatu;
posiadają kompetencje do tego, aby wspierać i doradzać innym organizacjom społecznym oraz
samorządom;
współpracują z szerokim gronem obywateli, organizacji i samorządów, które to działanie może zostać poparte ich rekomendacją;
działają na obszarze co najmniej jednego z województw: opolskie, świętokrzyskie, kujawsko-
pomorskie, podlaskie, małopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie, śląskie, mazowieckie, lubelskie,
pomorskie i podkarpackie.
Do udziału w projekcie zakwalifikujemy co najmniej 15 osób (ze wskazanych wyżej województw). Dla
uczestniczek i uczestników zaplanowaliśmy wynagrodzenie za zrealizowane wsparcie doradcze oraz
organizację spotkań nt. dostępnych funduszy.
Co czeka uczestniczki i uczestników?
udział w 2 zjazdach szkoleniowych trwających 3 dni (czerwiec i październik 2024) oraz w 1 zjeździe
Sieci Doradców - Fundusze dla Klimatu (III kwartał 2025);
wizyty studyjne, czyli poznanie dobrych i złych praktyk z zakresu ochrony środowiska;
webinaria edukacyjne oraz kurs e-learningowy wprowadzający do tematyki zmian klimatu, ochrony
środowiska i zrównoważonego rozwoju;
wymiana doświadczeń dzięki spotkaniom indywidualnym oraz grupowym z innymi doradczyniami i
doradcami Sieci Doradców - Fundusze dla Klimatu;
wsparcie ekspertek i ekspertów z zakresu m.in. zrównoważonego rozwoju, planowania strategicznego;
minimum 40 godzin pracy doradczej wspierającej minimum 3 społeczności lokalne (organizacje oraz
partnerstwa organizacji i instytucji samorządowych) w trakcie aplikowania o fundusze europejskie na
ochronę środowiska (tu przewidujemy wynagrodzenie w kwocie 5000 zł);
udział w spotkaniach sieciujących oraz ich współorganizowanie.
Trzon merytoryczny programu tworzą tematy: struktura funduszy europejskich; Zrównoważony
rozwój - zagadnienia związane z zasadą horyzontalną; Strategia UE Europejski Zielony Ład; Sprawiedliwa
Transformacja; Planowanie strategiczne na poziomie lokalnym i budowanie partnerstw; Programy
regionalne i krajowe; Fundusze Europejskie na Infrastrukturę; Klimat i Środowisko; Europejski Pakt na rzecz
Klimatu; Pakiet Fit for 55; dobór źródeł finansowania do potrzeb społeczności lokalnej.
Jakie są koszty uczestnictwa? Udział w projekcie jest bezpłatny, jednak nie zwracamy kosztów
dojazdów. Uczestniczkom i uczestnikom opłacamy podczas zjazdów: wiedzę, udział w wizycie studyjnej
oraz materiały szkoleniowe, miejsca noclegowe, wyżywienie.
Dojazd na spotkania i zjazdy uczestniczki i uczestnicy pokrywają indywidualnie. Inauguracja, webinaria oraz spotkania sieciujące będziemy
organizować na platformie ZOOM/Google Meet, a materiały szkoleniowe prześlemy pocztą elektroniczną.
Formularz jest aktywny do 31.03.2024 r. włącznie.
Aby uczestniczyć w spotkaniu należy wypełnić formularz spotkania.
Link do spotkania prześlemy w dniu
spotkania.
Będziemy czekać na Ciebie na platformie ZOOM.
Szczegóły na stronie: www.ofop.eu/funduszedlaklimatu/
Fundusze dla klimatu – Sieć Doradców NGO to projekt szkoleniowo-doradczy realizowany przez
Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych (OFOP) przy współpracy Fundacji Sendzimira w ramach
programu „Zielony Lider” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Program Fundusze dla Klimatu - Sieć Doradców NGO
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
ul. Szpitalna 5 lok. 3,
00-031 Warszawa