środa, 27 marzec 2024 06:35

LXIII Sesja Rady Miejskiej Kikół

Sesja Rady Miejskiej Kikół Sesja Rady Miejskiej Kikół fot. UMiG Kikół

KLAUZULA INFORMACYJNA NAGRYWANIA SESJI (Link)

O godzinie 10.00 29 marca 2024 r. (piątek) na stronie Gminy Kikół www.kikol.pl dostępna będzie transmisja na żywo z LXIII Sesji Rady Miejskiej Kikół kadencji 2018-2024.

Transmisja z LXIII Sesji Rady Miejskiej Kikół kadencji 2018-2024 (tutaj!)

https://portal.posiedzenia.pl/kikol


1. Otwarcie LXIII sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Sprawozdanie Burmistrza o pracach w okresie międzysesyjnym.
6. Stanowisko w sprawie protestów rolniczych przeciwko destabilizacji rynku rolnego wywołanego importem zboża i produktów rolno-spożywczych z Ukrainy.
7. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
8. Zakończenie.