poniedziałek, 13 luty 2023 10:08

𝐃𝐨 𝐧𝐚𝐬𝐳𝐞𝐣 𝐆𝐦𝐢𝐧𝐲 𝐭𝐫𝐚𝐟𝐢ą 𝐤𝐨𝐥𝐞𝐣𝐧𝐞 ś𝐫𝐨𝐝𝐤𝐢 𝐩𝐫𝐳𝐲𝐳𝐧𝐚𝐧𝐞 𝐰 𝐫𝐚𝐦𝐚𝐜𝐡 𝐑𝐳ą𝐝𝐨𝐰𝐞𝐠𝐨 𝐅𝐮𝐧𝐝𝐮𝐬𝐳𝐮 𝐑𝐨𝐳𝐰𝐨𝐣𝐮 𝐃𝐫ó𝐠.

𝐃𝐨 𝐧𝐚𝐬𝐳𝐞𝐣 𝐆𝐦𝐢𝐧𝐲 𝐭𝐫𝐚𝐟𝐢ą 𝐤𝐨𝐥𝐞𝐣𝐧𝐞 ś𝐫𝐨𝐝𝐤𝐢 𝐩𝐫𝐳𝐲𝐳𝐧𝐚𝐧𝐞 𝐰 𝐫𝐚𝐦𝐚𝐜𝐡 𝐑𝐳ą𝐝𝐨𝐰𝐞𝐠𝐨 𝐅𝐮𝐧𝐝𝐮𝐬𝐳𝐮 𝐑𝐨𝐳𝐰𝐨𝐣𝐮 𝐃𝐫ó𝐠. 𝐃𝐨 𝐧𝐚𝐬𝐳𝐞𝐣 𝐆𝐦𝐢𝐧𝐲 𝐭𝐫𝐚𝐟𝐢ą 𝐤𝐨𝐥𝐞𝐣𝐧𝐞 ś𝐫𝐨𝐝𝐤𝐢 𝐩𝐫𝐳𝐲𝐳𝐧𝐚𝐧𝐞 𝐰 𝐫𝐚𝐦𝐚𝐜𝐡 𝐑𝐳ą𝐝𝐨𝐰𝐞𝐠𝐨 𝐅𝐮𝐧𝐝𝐮𝐬𝐳𝐮 𝐑𝐨𝐳𝐰𝐨𝐣𝐮 𝐃𝐫ó𝐠. fot. Internet
W ramach naboru wniosków w 2023 r. udało nam się otrzymać wsparcie na zadanie związane z „𝐏𝐫𝐳𝐞𝐛𝐮𝐝𝐨𝐰ą 𝐝𝐫𝐨𝐠𝐢 𝐠𝐦𝐢𝐧𝐧𝐞𝐣 𝐧𝐫 𝟏𝟕𝟎𝟏𝟏𝟒𝐂 𝐧𝐚 𝐨𝐝𝐜𝐢𝐧𝐤𝐮 𝟗𝟗𝟓 𝐦𝐛 𝐰 𝐦𝐢𝐞𝐣𝐬𝐜𝐨𝐰𝐨ś𝐜𝐢 𝐊𝐢𝐤ół 𝐖𝐢𝐞ś".
Termin realizacji prac wyznaczony jest do grudnia 2023 r.
Jako jedyni w powiecie lipnowskim otrzymaliśmy 65 % dofinansowanie na kwotę 1⃣ 1⃣2⃣7⃣ 0⃣7⃣9⃣,0⃣0⃣ zł.
Dzięki rządowemu wsparciu nasza lokalna infrastruktura drogowa ma możliwość znacznie szybciej się rozwijać, a co za tym idzie zwiększyć komfort jazdy użytkowników dróg.
Warto wspomnieć, że w ostatnich kilku latach otrzymywaliśmy dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i kilka naszych sołectw wzbogaciło się o nową nawierzchnię jezdni asfaltowej.