poniedziałek, 13 luty 2023 10:12

Podpisanie umowy najmu Zespołu dworsko-parkowego w Suminie.

Podpisanie umowy najmu Zespołu dworsko-parkowego w Suminie. Podpisanie umowy najmu Zespołu dworsko-parkowego w Suminie. fot. UG Kikół

Na przełomie stycznia i lutego w siedzibie Urzędu Gminy w Kikole między Gminą Kikół reprezentowaną przez Wójta Gminy Józefa Predenkiewicza oraz Skarbnika Gminy Wiolettę Frej, a Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy reprezentowanym przez Dyrektora Oddziału Terenowego Wojciecha Kędzia odbyło się podpisanie umowy najmu Zespołu dworsko-parkowego w Suminie. Zespół wchodzi w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Po przeprowadzeniu dalszej procedury mamy nadzieję, że działki będące przedmiotem umowy najmu przejdą na własność w posiadanie Gminy Kikół.