poniedziałek, 26 wrzesień 2022 08:36

Konsultacje społeczne do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Konsultacje społeczne do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Konsultacje społeczne do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. fot. Internet

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu "Programu współpracy organów Gminy Kikół z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2023".

Opis konsultacji:
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz uchwały Nr XLII/277/2010 Rady Gminy Kikół z dnia 29 października 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego nr 213, poz. 2978)
Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Kikół na temat projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 r.

Kto może wziąć udział:

Do udziału w konsultacjach społecznych uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) mające swoją siedzibę na terenie Gminy Kikół lub prowadzące działalność na terenie Gminy Kikół.
Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:
Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu należy zgłaszać w terminie od 26 września do 17 października 2022 r. za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Kikół pok. nr 10, Pl. Kościuszki 7,87-620 Kikół,

Wzór formularza konsultacji stanowi załącznik do ogłoszenia.