piątek, 23 wrzesień 2022 19:48

XLI Sesja Rady Gminy Kikół

Sesja Rady Gminy Kikół Sesja Rady Gminy Kikół fot. UG Kikół

KLAUZULA INFORMACYJNA NAGRYWANIA SESJI (Link)

O godzinie 8.00 26 września 2022 r. (poniedziałek) na stronie Gminy Kikół www.kikol.pl dostępna będzie transmisja na żywo z XLI Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023.

Transmisja z XLI Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023 (tutaj!)

https://portal.posiedzenia.pl/kikol

Porządek obrad:

1. Otwarcie XLI sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2022.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zakończenie.