wtorek, 27 wrzesień 2022 07:37

Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjno – konsultacyjnych w ramach Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego (STEŚ) dla planowanej linii kolejowej nr 5 i 50 na odcinku CPK – Sochaczew – Płock – Włocławek – Lipno

Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjno – konsultacyjnych w ramach Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego (STEŚ) Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjno – konsultacyjnych w ramach Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego (STEŚ) fot. nadesłane

Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjno – konsultacyjnych w ramach Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego (STEŚ) dla planowanej linii kolejowej nr 5 i 50 na odcinku CPK – Sochaczew – Płock – Włocławek – Lipno

Szczegółowe informacje o projekcie wraz z harmonogramem spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami dostępny jest na stronie internetowej

https://www.cpk.pl/pl/dla-mieszkancow/konsultacje-spoleczne-dla-inwestycji-kolejowych

w zakładce "STEŚ CPK - Sochaczew - Płock - Włocławek – Lipno

Wykonawcą Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego jest konsorcjum IDOM Inżynieria Architektura i Doradztwo Sp. z o.o.

 

Infolinia CPK dostępna pod numerem telefonu: +48 539 188 404

Harmonogram spotkań konsultacyjnych

Poniżej znajduje się harmonogram spotkań konsultacyjnych. W niektórych gminach trwa
obecnie ustalanie miejsca spotkania.

Wszelkie aktualizacje dotyczące harmonogramu spotkań będą zamieszczane na bieżąco na
stornie internetowej.

03.10.2022 (poniedziałek)

godz. 17:00 - Gmina Kikół - Świetlica Wiejska w Kikole, ul. Targowa 1A, 87-620 Kikół

 

link do strony cpk.pl Sway (office.com)

 

Ankieta

W ramach realizowanego Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego zwracamy się do mieszkańców terenów w pobliżu przebiegu planowanej inwestycji z prośbą o wypełnienie ankiety konsultacyjnej. Otrzymane od Państwa odpowiedzi oraz postulaty posłużą do uszczegółowienia rozwiązań projektowych w toku opracowania kolejnych etapów realizowanego zamówienia.

Formularz zgłoszeniowy

Formularz ankietowy wraz z materiałami informacyjnymi zostanie również udostępniony w wersji papierowej w siedzibie Urzędów Gmin, wraz z urną w której można zamieścić wypełnioną ankietę.