poniedziałek, 14 czerwiec 2021 13:11

List Prezes KRUS do Dzieci

 List Prezes KRUS do Dzieci List Prezes KRUS do Dzieci fot. KRUS

Drogie Dzieci,
dobiega końca wyjątkowo trudny dla Was rok szkolny. Ostatnio
dużo czasu spędziłyście w domach, przy komputerach, ucząc się
zdalnie. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, chcąc choć
trochę współuczestniczyć z Wami w tej formie zdobywania wiedzy,
również włączyła się w edukację online. Udostępniliśmy na swojej
stronie internetowej kurs e-learningowy, broszury i filmy dotyczące
zasad bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym. Myślę, że były one
pomocne w zdobywaniu wiedzy, co potwierdza Wasz liczny udział
w II Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie
w Gospodarstwie Rolnym i XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
dla Dzieci, które z racji obchodów tegorocznego jubileuszu przebiegały
pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom
zapobiegamy”.
Bardzo mnie cieszy, że tak aktywnie zaangażowałyście się, na miarę swoich możliwości i lat, w działania na rzecz
zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej oraz rolniczym chorobom zawodowym. Choć brzmi to poważnie,
a nawet dojrzale, to właśnie dzięki poznawaniu już w Waszym wieku zasad bezpiecznego przebywania i pracy
w gospodarstwie rolnym unikniecie teraz i w przyszłości wielu niebezpiecznych sytuacji, które mogą prowadzić
do groźnych wypadków i chorób.
Rolnicza praca nigdy nie ustaje, toczy się swoim rytmem mimo trudności i ograniczeń związanych z pandemią
czy zmienną aurą. Rozpoczął się okres wytężonych prac polowych, wkrótce zaczną się żniwa, a dla Was wakacje.
Pamiętajcie proszę, że zabawa i odpoczynek powinny przebiegać w warunkach umożliwiających zachowanie
zdrowia i życia. Przypomnę więc, że dzieciom nie wolno obsługiwać maszyn rolniczych i przebywać w ich pobliżu,
gdy pracują. Nie powinnyście również uczestniczyć w pracach związanych z użyciem ostrych narzędzi, zwłaszcza
mechanicznych, np. w spawaniu czy obróbce drewna. Nie zbliżajcie się także do środków chemicznych używanych
w gospodarstwie – oprysków, nawozów, paliw itp. Kontakt z nimi może być dużym zagrożeniem dla Waszego
zdrowia i prawidłowego rozwoju. Uważajcie również na zwierzęta gospodarskie, przede wszystkim te duże,
które choć przyjazne, mogą wyrządzić krzywdę. Pamiętajcie, że dzieciom nie wolno przebywać na wysokości,
w zamkniętych zbiornikach, wykopach, w zapyleniu i hałasie, przenosić ciężarów, a także uczestniczyć w pracach,
przy których występuje niebezpieczeństwo wybuchu czy pożaru. Zapoznajcie się z „Wykazem czynności
szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać
dzieciom poniżej 16 lat”. Ich wykonywanie niesie ze sobą ogromne ryzyko dla Waszego bezpieczeństwa.
Odpoczywajcie i bawcie się w miejscach do tego przeznaczonych, za wiedzą i zgodą Waszych rodziców. Bądźcie
też uważni na drogach publicznych oraz podczas zabaw i kąpieli w zbiornikach wodnych. Wierzę, że w każdym
miejscu i sytuacji będziecie przestrzegać zasad bezpieczeństwa.
Z okazji rozpoczynających się wakacji życzę Wam udanego odpoczynku, wspaniałej pogody, wielu przygód
i niezapomnianych wrażeń. Wróćcie we wrześniu do szkoły zdrowi i wypoczęci.