poniedziałek, 14 czerwiec 2021 07:39

Konkurs USC University of Southern California

Konkurs USC University of Southern California Konkurs USC University of Southern California fot. Ireneusz Bednorz

„Nie można żadnego narodu ani grupy ludzi jednorodnie oceniać”

„Dzielenie się siłą. Podtrzymywanie ludzkości”. Pod tym tytułem odbył się międzynarodowy Konkurs Sztuki i Pisania o Holokauście. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wysłuchać świadectwa osoby ocalonej z Holokaustu (ludobójstwo około 6 milionów europejskich Żydów dokonane w czasie II wojny światowej przez III Rzeszę Niemiecką i wspierane w różnym stopniu przez uzależnione od niej państwa sojusznicze). Na podstawie świadectwa każdy z uczestników miał napisać refleksje na temat wydarzeń opisanych przez Ocalałych. Zapisać konkretne słowo, zdanie lub zdania Ocalonego, które przemawiają do wewnętrznej siły tej osoby i roli więzi w podtrzymywaniu siły. Uczestnicy stali się pewnego rodzaju „właścicielami” powierzonej im pamięci Ocalonego, którą przekazują kolejnym pokoleniom. Tym samym uczestnicy stają się kustoszami pamięci. Miło nam powiadomić, że uczennice naszej szkoły znalazły się w gronie finalistów tego przedsięwzięcia. Antonina Redmerska napisała pracę pod tytułem: „Piszę o historii i pamiętaniu”, Aleksandra Kopycińska swoją pracę zatytułowała: „Dotyk historii – Holokaust”. Inspiracją było świadectwo Ocalałej z Zagłady Teresy Prekerowej. Uczennicom przyświecały słowa: „Nie można żadnego narodu ani grupy ludzi jednorodnie oceniać”
Konkurs zorganizowany został przez USC University of Southern California.

Ireneusz Bednorz