środa, 01 lipiec 2020 09:24

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kikół

Napisane przez Admin
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

 Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kikół

- na których zamieszkują mieszkańcy odbiera firma wybrana w drodze przetargu


Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z.o.o.
ul. Kardynała Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno


- na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbierają firmy, które są wpisane do rejestru działalności regulowanej
Miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kikół niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. Z.o.o.
ul. Kardynała Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno