czwartek, 17 wrzesień 2020 11:29

XX Sesja Rady Gminy Kikół

na zdjęciu Sesja Rady Gminy Kikół na zdjęciu Sesja Rady Gminy Kikół fot. UG Kikół

KLAUZULA INFORMACYJNA NAGRYWANIA SESJI (Link)

O godzinie 13.30 22 września 2020 r. (wtorek) na stronie Gminy Kikół www.kikol.pl dostępna bedzie transmisja na żywo z XX Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023.

Transmisja z XX Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023 (tutaj!)

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie XX sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2020 – 2033.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie.