środa, 12 sierpień 2020 14:14

Powszechny Spis Rolny 2020

Spis Rolny Spis Rolny fot. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

gospodarz z rodziną na tle plonów

https://bydgoszcz.stat.gov.pl/aktualnosci/powszechny-spis-rolny-2020,354,1.html

O jakie dane będziemy pytać w spisie?

W spisie rolnym będą zbierane dane, dotyczące m.in.: osoby kierującej gospodarstwem rolnym, położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych, osobowości prawnej, typu własności użytków rolnych, produkcji ekologicznej, rodzaju użytkowanych gruntów, powierzchni zasiewów według upraw, powierzchni nawadnianej, zużycia nawozów mineralnych i organicznych, pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych, rodzaju budynków gospodarskich, a także wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.