wtorek, 11 czerwiec 2024 07:31

08.06.2024 r. odbył się Dzień Dziecka, którego organizatorem była Ochotnicza Straż Pożarna w Ciełuchowie przy współpracy z Ośrodkiem Kultury Gminy Kikół.

08.06.2024 r. odbył się Dzień Dziecka, którego organizatorem była Ochotnicza Straż Pożarna w Ciełuchowie przy współpracy z Ośrodkiem Kultury Gminy Kikół. 08.06.2024 r. odbył się Dzień Dziecka, którego organizatorem była Ochotnicza Straż Pożarna w Ciełuchowie przy współpracy z Ośrodkiem Kultury Gminy Kikół. fot. Internet
08.06.2024 r. odbył się Dzień Dziecka, którego organizatorem była Ochotnicza Straż Pożarna w Ciełuchowie przy współpracy z Ośrodkiem Kultury Gminy Kikół. Szczególne podziękowania należą się sołtysom z sołectw Ciełuchowo i Kołat-Rybniki, którzy wnioskowali o przekazanie części funduszu sołeckiego na tak szczytny cel. Dziękujemy Staroście Lipnowskiemu Panu Krzysztofowi Baranowskiemu za objęcie patronatem Dnia Dziecka. Podziękowania składamy dyrekcji Szkoły Podstawowej w Ciełuchowie, która użyczyła nam teren, Pani Burmistrz Renacie Gołębiewskiej z Urzędu Miasta i Gminy w Kikole za użyczenie potrzebnego zaopatrzenia, bez którego dzień dziecka by się nie udał i Ochotniczej Straży Pożarnej w Kikole, która pokazała wyposażenie samochodu strażackiego. Na uczestników czekało wiele darmowych atrakcji takich jak zjeżdżalnie, plac zabaw, kolorowe warkoczyki, tatuaże, kiełbaski z grilla, wata cukrowa, konkursy z nagrodami i lody. Dzień Dziecka dobiegł końca, dlatego w tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować wszystkim strażakom, Ośrodkowi Kultury Gminy Kikół, dyrekcji i pracownikom SP w Ciełuchowie, sołtysom, burmistrzowi miasta i gminy Kikół, starostwu powiatowemu w Lipnie oraz radnym powiatowym i radnym rady miejskiej za zaangażowanie, ciekawe pomysły, pracowitość i wspólnie spędzony czas, co przełożyło się na sukces w osiągnięciu wszystkich założonych celów. Uśmiech znajdujący się na twarzach dzieci jest dla nas największą nagrodą za poświęcony trud. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję współpracować również przy innych projektach w przyszłości.

 

link do galerii https://www.facebook.com/photo/?fbid=771663471812132&set=pcb.771677171810762

Źródło: OSP Ciełuchowo